نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر ایرانی (غیر فارسی) با آ شروع شود:

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
1 آب حیات فارسی، عربی   آب (فارسی) + حیات (عربی) در افسانه ها آب زندگانی که عمر جاویدان می دهد.
2 آبرنگ نام لری  دختری که دارای پوستی لطیف و نرم است.
3 آپادیپا سنسکریت  آتش افروز و گرما بخش، نورانی مانند خورشید
4 آپگیا سنسکریت  وجود فرخنده، موهبت
5 آپگیتی سنسکریت  ترانه ، آواز دلنشین
6 آتاناز ترکی، فارسی  دختر نازنین بابا
7 آتلاز ترکی  اطلس، حریر، پارچه نرم و لطیف
8 آتنا اسم فرانسوی  در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت
9 آتنایا نام یونانی  آتنا، مظهر اندیشه و هنر و دانش، نام الهه یونانی، دختر زئوس خدای خدایان
10 آتنه نام فرانسوی   = آتنا
11 آتور اوستایی -
پهلوی
 آذر، آتش
12 آتورینا آشوری  متحول کننده، تغییر دهنده، مشتق از واژه آشور که با گذشت زمان ش به ت تبدیل شده است.
13 آتوسا یونانی  نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی
14 آتیه عربی  آینده
15 آدنیس فنیقی  آدونیس،‌ گلی به رنگ زرد و قرمز که فقط هنگام تابش خورشید باز می شود.
16 آدورینا آشوری  آدور- مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، یاری دهنده، کمک کننده
17 آدونیس فنیقی  آدنیس ، گلی به رنگ زرد و قرمز که فقط هنگام تابش خورشید باز می شود.
18 آدیشه    آتش - در گویش خراسان آتش کوچک
19 آذار سریانی  نام ماه سوم از سال شمسی عربی برابر با مارس یا فروردین ، بهار
20 آذر اوستایی -
پهلوی
 نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
21 آرالیا انگلیسی  نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی و درختچه ای که بعضی از آنها زینتی اند.
22 آرامیس یونانی  آرامش، راحتی
23 آرتمیس یونانی  = آرتیمیس
24 آرتیمیس یونانی  در اساطیر یونان، خدای شکار و خواهر دوقلوی آپولون، همچنین نام شیرزنی که فرمانده نیروی دریایی کمبوجیه در جنگ بین ایران و یونان بود.
25 آرسینه عبری  زن مبارز
26 آرمیتا اوستایی -
پهلوی
 الهه نعمت، آرامش یافته
27 آرمینه اسم ارمنی  ارمنی، دختر ارمنی
28 آروا نام کردی  نام فرشته ای در آیین زرتشت
29 آرینا اسم کردی  آریایی نژاد، از نسل آریایی
30 آزاله نام فرانسوی  گلی خوشبو که معمولاً به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگهای سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می شود.
31 آزالیا نام انگلیسی  گلی خوشبو که معمولاً به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگهای سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می شود.
32 آساره اسم لری  ستاره
33 آسکی کردی  آهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی
34 آسنا اوستایی -
پهلوی
 روشنایی درونی، سرشت مادرزادی
35 آسنات یونانی  نام همسر حضرت یوسف و دختر فوتی فارع کاهن شهر آون (یکی از مناطق مصر) بود.
36 آسو کردی  شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می کنند، نام محلی در مسیرلار به لنگه
37 آسیمن اوستایی -
پهلوی
 سیمین، نقره فام
38 آسیه عربی  زن اندوهگین، ستون، نام همسر فرعون که موسی (ع) را از نیل گرفت و پنهانی از فرعون از او مراقبت کرد،نام کوهی در استان فارس
39 آشورینا آشوری  منسوب به آشور، برهم زننده،تغییر دهنده، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد
40 آغابانو فارسی، مغولی  آغا (مغولی) + بانو (فارسی)، بانوی بزرگ
41 آفاق عربی  افقها،عالم آسمان، زمانه روزگار، نام همسر نظامی گنجوی
42 آفت عربی  بلا، بلیه، کنایه از زیبایی و عشوه گری
43 آق بانو فارسی، ترکی  آق (ترکی) + بانو (فارسی)، بانوی سپید، کسی که چهره ای زیبا و سفید دارد.
44 آق گل فارسی، ترکی  آق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید
45 آگرین کردی  آتشین، به رنگ آتش
46 آلاگل فارسی، ترکی  آلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که در این اواخر نابود شده
47 آلان قوا ترکی  آلان گوا، زیبای وحشی
48 آلان گوا ترکی  آلان قوا، زیبای وحشی
49 آلبا لاتین  سحر سپیده روشنی صبح
50 آلتنای ترکی  زر، طلای ناب
51 آلتون ترکی  آلتنای، زر، طلای ناب
52 آلتین ترکی  آلتنای، زر، طلای ناب نام ایرانی
53 آلتین گلین ترکی   عروس طلایی
54 آلما ترکی  سیب، کنایه از زیبایی
55 آلماز ترکی  از اعلام زنان
56 آلند کردی  اولین پرتو خورشید
57 آلنوش اسم ارمنی  عروس جاودانی دریا، دختر زیبا و دلربا
58 آلیس نام فرانسوی  بانوی نجیب زاده، دختر اصیل، خانم با اصل و نسب
59 آلیش ترکی  شعله، شعله گیر
60 آماتیس یونانی  نوعی کوارتز شفاف به رنگ بنفش یا صورتی که در جواهرسازی به کار می رود.
61 آمال عربی  آرزوها، خواسته ها، دوست داشتنی ها
62 آماندانا ترکی  آماندا، در امان، در پناه تو
63 آمنه عربی  نام مادر پیامبر (ص)، مونث آمن به معنای بانوی نترس، زن دلیر، خانم استوار
64 آمیتریس اوستایی -
پهلوی
 ستاش کننده، شکر کننده، دختر داریوش سوم هخامنشی و همسر خشایارشا
65 آنا ترکی  مادر
66 آنا عبری  دوست داشتنی ظریف خوش اندام،برانگیزاننده لطف و محبت
67 آناشید ترکی، فارسی  مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید . دختر زیباروی مادر ، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر
68 آنالی اسم ترکی  برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر
69 آندیا بابلی  نام همسر بابلی اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی
70 آنسه اسم عربی  انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو
71 آنو بابلی  در دین بابلی، نام خدای آسمان
72 آنوش اسم ارمنی   از پایتختهای قدیم ارمنستان اسم ایرانی
73 آنیا اسپانیایی  
74 آنیس اسم یونانی  انیسون ، مقاومت و اعتراض
75 آوات نام کردی  آرزو،خواسته
76 آوادان ترکی  زیبا، قشنگ
77 آوین نام کردی   عشق
78 آوینا اوستایی -
پهلوی، فارسی
 دختر پاک، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو (آب) + ین نسبت + الف تانیث
79 آوینا کردی  عشق
80 آی ترکی   ماه
81 آی اوز ترکی   ماهرخ، ماهرو
82 آی بی بی ترکی   ماه بی بی
83 آی پارا ترکی   ماه پاره، ماه نو
84 آی پری فارسی، ترکی   آی (ترکی) + پری (فارسی) ماه پری
85 آی خانم ترکی   ماه بانو
86 آی سا ترکی، فارسی  آیسا ، آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه
87 آی سودا ترکی   ماه در آب
88 آی گل فارسی، ترکی   آی (ترکی) + گل (فارسی) گلی چون ماه
89 آی گوزل ترکی   ماه زیبا
90 آی گین ترکی، فارسی  ماننده ماه ، زیبارو ، دارنده روی چون ماه ، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت
91 آی نشان فارسی، ترکی   آی (ترکی) + نشان (فارسی) دارای نشان ماه
92 آیا تای ترکی  مثل ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان
93 آیتای ترکی   مانند ماه
94 آیتک ترکی   مانند ماه
95 آیتن فارسی، ترکی   آی(ترکی) + تن (فارسی) مهوش، مه پیکر
96 آیجان اسم ترکی  پاک و آراسته همچون ماه
97 آیدا نام ترکی  شاد، خوش
98 آیدان اسم ترکی  مانند ماه ، بانوی زیبا رو ، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.
99 آیدک نام ترکی   آیتک،مانند ماه
100 آیدن اسم ترکی  آیدین، روشن و آشکار، شفاف، صاف، معلوم، واضح، روشنفکر، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه، از امرای ولایت لیدیا
101 آیدنگ نام ترکی  مهتاب
102 آیرین اسم کردی  آتشین
103 آیسا فارسی، ترکی   = آیسان
104 آیسان فارسی، ترکی   آی (ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه
105 آیسل ترکی  زیبا و درخشان مانند ماه
106 آیسو ترکی  مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب ، ماه و آب ، زیبارو ، با طراوت و درخشنده
107 آیگل فارسی، ترکی  درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل
108 آیگین کردی  ایل زیبا
109 آیلا ترکی  هاله دور ماه
110 آیلار ترکی  زیبا رویان - خوبرویان - هاله دور ماه
111 آیلما ترکی   تاب ماه
112 آیلی ترکی   مهتاب
113 آیلین ترکی  
114 آیما ترکی، فارسی  ماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو بانوی زیبا دختر خوش چهره
115 آینا ترکی  آینه ، آبگینه ، شیشه ، دختر زیبارو ، بانوی سپید چهره
116 آیناز فارسی، ترکی   آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
117 آینور ترکی، عربی  آینور، نور ماه، روشنایی ماه، نورانی مثل ماه، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.
118 آیه عربی   هر یک از پاره های مشخص سوره های قرآن و دیگر کتابهای آسمانی، نشانه
www.NameFarsi.com

 

مشاهده نام های دختر فارسی که با حرف آ شروع شود.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما