نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر ایرانی (غیر فارسی) که با حرف ا شروع شود:

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
1 ابتسام عربی   لبخند، تبسم
2 ابریشم عبری  حریر، تاری بسیار محکم، نازک و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند، گلی به صورت رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستانها می روید.
3 ابریشم کردی  تاری بسیار محکم، نازک و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند، حریر (نگارش کردی : هةورێشم)
4 احترام عربی   بزرگ داشتن
5 احلام عربی  جمع حلم، صبوری ها، بردباری ها، وقارها
6 ادرینا آشوری   تکیه گاه
7 ارتاش اسم ترکی   مرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی)
8 ارغنون نام یونانی   نام سازی است.
9 ارغون اسم یونانی  مخفف ارغنون (نام سازی است.)
10 ارمغان اسم دختر ترکی   رهاورد، سوغات، هدیه
11 ارنواز اوستایی، پهلوی   مرکب از ارنه (سزاوار) + واز (واژه)، به معنی دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی
12 اروس اوستایی، پهلوی   سفید، درخشان، زیبا
13 اروس نام فرانسوی   در اساطیر یونان، خدای عشق
14 اروشا اوستایی، پهلوی  اروشه، به فتح الف، سفید، روشن، دختری با روی سپید
15 ارون اسم عربی  (به فتح الف) شاد و شادمان
16 اریحا اسم عبری   مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است. نام دخترانه فارسی
17 اریدیس ترکی  (به ضم الف) نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه، در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود.
18 ارین عربی  به فتح الف، شادی، شادان شدن، به وجد آمدن
19 ارینا کردی، فارسی  آرینا ، آریایی نژاد، از نسل آریایی
20 استر عبری   ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی
21 اسرین کردی   اشک
22 اسما عربی  نام نهادن، نامگذاری کردن، همچنین به عنوان جمع اسم هم به کار می رود، نام دختر ابومسلم خراسانی
23 اسنا عربی  بزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن
24 اشتار آشوری   الهه عشق و برکت
25 اصیلا عربی  با نوی با اصالت مرکب از اصیل + الف تانیس
26 اطلس یونانی   پارچه ابریشمی، دیبا
27 اطلسی یونانی، فارسی   اطلس (معرب) + ی (فارسی) گلی شیپوری و خوشبو به رنگهای سفید، صورتی، ارغوانی، یا سرخ
28 اطهر عربی  پاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو
29 اعظم عربی   بزرگوارتر، بزرگ تر
30 افق عربی   خطی که در محل تقاطع زمین و آسمان به نظر می رسد.
31 اقاقی اسم یونانی   = اقاقیا
32 اقاقیا یونانی   درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد.
33 اقدس عربی   پاک تر، مقدس تر
34 اقلیما یونانی  نام دختر آدم (ع)
35 اقلیمیا یونانی   اقلیما، نام دختر آدم (ع)
36 اکرم عربی   بزرگوار، گرامی
37 اکلیل عربی   تاج
38 الاهه عربی   الهه
39 الحان عربی  به فتح الف، آوازهای خوش، نغمه های دلکش، صدای موزون و خوشایند
40 الکا ترکی   سرزمین، ناحیه
41 الله نظر فارسی، عربی  کسی که نظرکرده خداست.
42 الما اسم ترکی  سیب
43 الماس خاتون یونانی، فارسی   الماس (یونانی) + خاتون (فارسی) بانوی مانند الماس
44 المیرا فارسی، ترکی   ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل
45 المینا ترکی  
46 النا یونانی   نورانی نام دختر
47 الناز فارسی، ترکی   ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل
48 الهام نام عربی   فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود.
49 الهه اسم عربی   در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص بوده و به صورت زنی تجسم می شده است..
50 الیسا عربی، فارسی  دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
51 الیکا سنسکریت  مال بسیار، دارایی فراوان
52 ام البنین عربی   نام همسر علی (ع) و مادر عباس (ع)
53 اماندا نام دختر ترکی  آماندا، در امان، در پناه تو
54 امانه عربی  به فتح الف، اطمینان و آرامش قلب، دختری که وجودش مایه قوت قلب است.
55 امل عربی  به فتح الف، آرزو، امید
56 امیرا عربی، فارسی   امیر (عربی) + ا (فارسی) امیره
57 امیردخت عربی، فارسی   دختر پادشاه، شاهدخت
58 امیره عربی   مؤنث امیر
59 امیل سنسکریت، عربی  معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که گاهی بعضی از انواع آن بصورت درختچه یافت می شوند.
60 امیله سنسکریت، عربی  امیل، معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که گاهی بعضی از انواع آن بصورت درختچه یافت می شوند.
61 امین دخت عربی، فارسی   امین (عربی) + دخت (فارسی) دختر امین، دختر درستکار
62 امینه عربی   مؤنث امین
63 انسیه عربی   مونث انسی، مربوط به اِنس، انسانی
64 انوشکا عبری  زیبا، خوش اندام، جذاب، این اسم در هندوستان نیز رایج است.
65 انیس عربی   همدم
66 انیسا عربی، فارسی  بانوی همدم، دختری که مونس انسان است.
67 انیسون یونانی  آنیس، مقاومت و اعتراض
68 انیسه نام عربی   همدم
69 اورانوس فرانسه   نام هفتمین سیاره منظومه شمسی
70 اورنینا یونانی   ربة النوع فراوانی نعمت
71 اوریسا سنسکریت  نام یکی از ایالتهای هندوستان
72 اورینا یونانی  در اساطیر یونان، الهه آسمانها و حامی عشق آسمانی
73 اولدوز نام ترکی   ستاره
74 اویتا اوستایی، پهلوی  بی همتا، تک
75 اوین کردی  عشق
76 ایدا ترکی  آیدا، شاد خوشحال اسم اصیل ایرانی
77 ایده فرانسه   فکر و اندیشه، رأی
78 ایران اوستایی، پهلوی  مکان سکنای آریائیان (قوم اری)، نام کشور باستانی ما، محل مردمان شجاع و شریف، حدود 2000 سال پیش از میلاد مسیح طوایفی سفید پوست از راه جیحون و کوههای قفقاز وارد منطقه ایران شدند. این طوایف به دو دسته تقسیم می شدند دسته ای که خودرا زورمند می دانستند و به نام سک (به فتح س) ها شناخته می شدند و دسته ای دیگر که متمدن تر از دسته اول بودند خود را اری (به فتح الف و کسر ر) به معنای شجاع و شریف می نامیدند و وجه تسمیه ایران نیز همین است.
79 ایسیه عبری  آسیه
80 ایل ناز فارسی، ترکی   ایل (ترکی) + ناز (فارسی)، مایه ناز ایل، الناز
81 ایلار اسم ترکی  مانند ماه، دختری که مانند ماه زیباست.
82 ایلانا عبری  دختر سرزنده، نام نوعی درخت است.
83 ایلیار ترکی  کمک کننده به ایل، محافظ خانواده
84 ایلیم ترکی  طایفه من، قبیله ام
85 ایلین عربی  فتنه انگیز، برپا کننده آشوب
86 ایما عربی   اشاره اسامی زیبای عربی
87 ایمنه عربی   آمنه
88 ایناز ترکی  آیناز، آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
89 ایناس عربی  دوستی و محبت، همچنین دیدن یا شنیدن آواز
90 ایوان کردی  ایوان، تراس (نگارش کردی : هةیوان)
91 ايپك ترکی  (به کسر پ) ابریشم نرم و لطیف
www.NameFarsi.com

 

مشاهده نام های دختر فارسی که با الف شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما