نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر ایرانی (غیر فارسی) که با حرف ت شروع می شود:

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
1 تابیتا عبری    آهو
2 تاپیک اوستایی، پهلوی    درخشان، تابنده، نورانی
3 تاج الزمان عربی    آن که چون تاج در رأس زمان خود است.
4 تاج الملک عربی    افسر پادشاهی، تاج پادشاهی
5 تاج الملوک عربی    افسر پادشاهان، تاج شاهان، گیاهی زینتی از خانواده آلاله با گل های زیبای واژگون
6 تاج بی بی فارسی، ترکی    ملکه، شاهزاده خانم
7 تارلا نام ترکی    کشتزار
8 تارمیتا آشوری    بنیان، اساس
9 تالیا فارسی، عربی   تلاوت کننده قرآن، مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی
10 تامارا آشوری    نام حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم
11 تامیلا اسم ترکی    بخشنده
12 تامیما آشوری    منزه، پاک
13 تانسو ترکی   تمیزی، پاکی، زیبایی، زلالی چشمه، شبنم صبحگاهی
14 تانیا فرانسه   ملکه مهربان نام دختر ایرانی
15 تانیا نام کردی   تالار، تهنیا، دختر تنها
16 تايماز اسم ترکی   بی نظیر، بی همتا، بیتا
17 تبسم عربی   لبخند، خنده بدون صدا
18 تحفه عربی    شخص یا چیز بسیار ارزشمند، هدیه
19 تحفه گل فارسی، عربی    تحفه (عربی) + گل (فارسی) گل ارزشمند
20 ترکان ترکی    در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه
21 ترلان ترکی    پرنده ای از خانواده باز شکاری
22 ترنم عربی    زمزمه کردن یک نغمه، آواز، نغمه
23 تسنیم عربی    نام چشمه ای در بهشت
24 تکتم عربی   نام چاه زم زم، نام مادر امام رضا (ع)، اصرار در کتمان، پنهانکاری زیادی، بیشتر در امور مربوط به بانوان به کار برده می شود.
25 تلما لاتین،  انگلیسی   امید و آرزو
26 تلناز نام ترکی    موی قشنگ
27 تمنا عربی   آرزو، خواستن چیزی همراه با تواضع و فروتنی، دختری که وقارش همه را در مقابلش به فروتنی می کشاند.
28 تمیم عربی    مهره چشم زخم
29 تندر فارسی، عربی    تن (فارسی) + در (عربی) آن که بدنی سفید و درخشان چون دُر دارد.
30 توتیا نام هندی    جانوری دریایی با بدنی مدور که در بستر دریا زندگی می کند، گردی که از آن به عنوان سرمه استفاده می کنند. نام اصیل ایرانی
31 توراکینا نام مغولی    نام همسر اکتای قاآن مغول
32 توران اوستایی، پهلوی    نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی که بر آن سوی رود جیحون یعنی ماوراءالنهر واقع بوده و از طرف مشرق تا دریاچه آرال امتداد داشته است.
33 توفان آرامی    طوفان، معرب از آرامی، جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغا
34 تی تی اسم گیلکی    گیلکی شکوفه
35 تی تی سا گیلکی،  فارسی   تیتی (شکوفه) + سا (مانند)، مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
36 تی تی گل گیلکی،  فارسی   گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
37 تی تی نار گیلکی، فارسی    گیلکی شکوفه انار
38 تیارا لری، فارسی   تیه (در گویش لری به معنای چشم) + آرا (آراینده ) چشم آرا، زیبا
39 تیدا اوستایی، پهلوی   دختر خورشید، زاییده خورشید، دهتر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده
40 تینا آرامی    گِل، هم ریشه با "طین" عربی است.
41 تینوش گیلکی    نوش تو
www.NameFarsi.com


 

مشاهده نام های دختر فارسی که با ت شروع شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما