نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر ایرانی (غیر فارسی) که با حرف ق شروع می شود:

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
1 قاهره اسم عربی  مؤنث قاهر، نام پایتخت مصر
2 قدسی عربی، فارسی   قدس (عربی) + ی (فارسی) منسوب به قدس، ملکوتی، مقدس
3 قدسیه عربی  قدسی
4 قدم خیر عربی   آن که دارای قدم مبارک است، خوش قدم
5 قدیسه عربی   مؤنث قدیس
6 قرة العین نام دختر عربی   نور دیده، روشنایی چشم، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی، لقب زرین تاج از زنان فاضل قرن سیزدهم
7 قرنفل اسم یونانی   معرب از یونانی، گلی زینتی معمولاً به رنگ قرمز یا صورتی
8 قصیده عربی   نام یکی از قالب های شعر فارسی و عربی
9 قطره عربی   مقدار کمی از مایع که از جایی بچکد، چکه
10 قمر عربی   ماه، نام سوره ای در قرآن کریم
11 قمرالزمان عربی   آن که در زمان خود چون ماه می درشد.
12 قمرالملوک عربی   آن که میان پادشاهان چون ماه می درخشد. ماه ملوک.
13 قمرتاج عربی، فارسی   قمر (عربی) + تاج (فارسی) تاج ماه
14 قمرسیما عربی   آن که چهره ای زیبا و نورانی چون ماه دارد.
15 قمرناز عربی، فارسی   قمر (عربی) + ناز (فارسی) آن که چون ماه زیباست.
16 قمری اسم عربی   نام پرنده ای کوچکتر از کبوتر، یاکریم اسم ایرانی اصیل
17 قیزبس اسم ترکی  دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد، روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند.
www.NameFarsi.com

 

مشاهده نام های دختر فارسی اصیل که با ق شروع شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما