نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

اسم ایرانی دختر (غیر فارسی) شروع شونده با "م"

 

ردیف نام ایرانی ریشه اسم   معنی نام
1 ماءالسماء عربی   باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان عرب
2 مائده عربی   خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم
3 ماجده عربی   مؤنث ماجد، دارای مجد و بزرگی، بزرگوار
4 مارال مغولی  آهو، زیبا
5 مارگاریتا فرانسه   نام جزیره ای در شمال کشور ونزوئلا
6 مارگریت فرانسه   گلی زیبا به رنگ سفید
7 مارلین عبری   برج، پناهگاه
8 ماری عبری   فرانسه از عبری، مریم
9 ماریا عبری   ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشکانی
10 ماریان عبری  انگلیسی از عبری، مریم
11 مارینا ارمنی   جویبار، آب
12 ماریه عربی   زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر (ص)
13 ماسا کردی  زیبا و درخشنده مثل ماه
14 ماشگانا ترکی  مهربان، ناز، شیرین، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است.
15 ماگنولیا فرانسه   گلی درشت و خوشبو به شکل تخم مرغ
16 مالکه عربی   مؤنث مالک، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر طایر غسانی
17 مامیثا سریانی   گیاهی با برگهای پوشیده از کرک، و دارای گلهای نارنجی رنگ و میوه ای دراز
18 مانترا اوستایی، پهلوی  به سکون نون و فتح ت، سخن ایزدی،کلام مقدس، گفتار ورجاوند اهورایی
19 مانک اسم کردی   مانگ، ماه
20 مانگ کردی   = مانک
21 مانوشا کردی  نام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشاه پیشدادی در آن بدنیا آمد.
22 مانوشاک کردی   بنفشه، نام خواهر منوچهر پادشاه پیشدادی
23 مانیوک فرانسه   نام گیاهی با ریشه های ضخیم و دارای نشاسته بسیار
24 ماورد عربی  ماءالورد، گلاب
25 ماه بی بی فارسی، ترکی   ماه(فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.
26 ماه جبین فارسی، عربی   ماه (فارسی) + جبین (عربی)، مه جبین
27 ماه خانم فارسی، ترکی   ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.
28 ماه سیما فارسی، عربی   ماه (فارسی) + سیما (عربی) آن که سیما و چهره او چون ماه زیباست.
29 ماه صنم فارسی، عربی   ماه (فارسی) + صنم (عربی) دلبر و معشوقی که چون ماه و چون طلا باارزش است.
30 ماه طلعت فارسی، عربی   ماه (فارسی) + طلعت (عربی)، ماه سیما
31 ماه لقا فارسی، عربی   ماه (فارسی) + لقا (عربی)، مه لقا مه لقا
32 ماه منظر فارسی، عربی   ماه (فارسی) + منظر (عربی) ماهرو، ماهچهر
33 ماه منیر فارسی، عربی   ماه (فارسی) + منیر (عربی) ماه نورانی، ماه درخشان
34 ماه نسا فارسی، عربی   ماه (فارسی) + نسا (عربی) ان که در بین زنان چون ماه می درخشد.
35 ماهایا نام ارمنی  
36 ماهنی ترکی   ترانه
37 مایا یونانی  در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بهار و حاصلخیزی
38 مبارکه عربی   مؤنث مبارک، خوش یمن، خجسته، فرخنده، از نامهای فاطمه(ع)
39 مبینا فارسی، عربی   مبین (عربی) + ا (فارسی) آشکارا
40 مةترا کردی  باران
41 متینه عربی   مؤنث متین
42 مجذوب عربی   شیفته نام دختر اصیل
43 محبوب عربی   دوست داشتنی، مورد محبت
44 محبوبه عربی   مؤنث محبوب ،دوست داشتنی، مورد محبت
45 محترم عربی   قابل احترام، عزیز و گرامی
46 محدثه عربی   مؤنث محدث، گوینده سخن،
47 محسنه عربی   مؤنث محسن، نیکوکار، احسان کننده
48 محنا عربی  به ضم میم و فتح ح و تشدید نون، به حنا خضاب کرده
49 محیا عربی   زندگی، حیات
50 محیصا فارسی، عربی  رستگار شده ، پاک و آمرزیده (به فتح میم)
51 مدینه اسم عربی   شهر، نام شهری در عربستان که پایگاه حکومت حضرت محمد (ص‌) بود.
52 مرجان سریانی   معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که در جواهرسازی کاربرد دارد.
53 مرجانه سریانی  مروارید کوچک
54 مرحان عربی   شادمانی و فرح
55 مرحمت عربی   لطف و مهربانی
56 مرسانا عبری  هدیه خداوند
57 مرسیا یونانی   ریحان
58 مرصع عربی   آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان
59 مرضیه عربی   پسندیده، مرضی
60 مروانه عربی   نام همسر ساقی دربار ولید از خلفای اموی
61 مریس عربی  چیزی لغزان و تابان
62 مریم عربی  گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیسی(ع)، نام سوره ای در قرآن کریم، تالع آن با نام سجاد رقم خورده و با ان کامل می شود.
63 مستوره عربی، کردی  پاکدامن پوشیده پارسا پنهان
64 مسلمه نام عربی   مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان اسم ایرانی اصیل
65 مشک سنسکریت   ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر شکم نوعی آهوی نر به دست می آید.
66 مشکدانه فارسی، سنسکریت   مشک( سنسنکریت) + دانه (فارسی) دانه خوشبویی که آن را سوراخ می کنند و به رشته می کشند، نام یکی از الحان باربد
67 مشکناز فارسی، سنسکریت   مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
68 مشکین فارسی، سنسکریت   مشک (سنسنکریت) + ین (فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الود، معطر
69 مشیانه اوستایی،پهلوی   نام نخستین زن در فرهنگ ایران باستان برابر با حوا در اسطوره های سامی
70 مشیما عربی، فارسی  به فتح میم، زیبا رو، دختر خال دار، بانویی زیبا با خالی در چهره
71 مطهره عربی   مؤنث مطهر، منزه، پاک و مقدس
72 معصومه عربی   مؤنث معصوم، بی گناه و پاک
73 معظمه عربی   معظم
74 مقبله عربی   مؤنث مقبل، خوش اقبال، خوشبخت
75 مقدسه عربی   مؤنث مقدس
76 مقصوده عربی   مؤنث مقصود، آنچه کسی قصد انجام آن را دارد، منظور، مطلوب و مورد نظر
77 مکرمه عربی   مؤنث مکرم
78 مکینا سریانی   بنفشه
79 مکیناس سریانی   مکینا، بنفشه
80 مکیه عربی  اهل مکه، مربوط یا متعلق به مکه
81 ملاحت عربی   حالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی می کند، نمکین بودن
82 ملک عربی   فرشته
83 ملک آفرین فارسی، عربی   ملک (عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از ملک (سرزمین) + آفرین (آفریننده)
84 ملک بانو فارسی، عربی   ملک (عربی) + بانو (فارسی) شاه بانو
85 ملک تاج فارسی، عربی   ملک (عربی) + تاج (فارسی)
86 ملک سیما اسم عربی   دارای چهره ای زیبا چون چهره فرشتگان زیبا روی
87 ملک ناز عربی، فارسی   ملک(عربی) + ناز(فارسی) فرشته زیبا
88 ملکه عربی   همسر پادشاه، شهبانو
89 ملوک عربی   پادشاهان
90 ملیحه عربی   زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک
91 ملیسا نام یونانی   بادرنگبویه
92 ملیسا یونانی  زنبور عسل
93 ملیکا یونانی   گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده گندمیان که خودرو هستند.
94 ملیکا یونانی  زنبور عسل، ملیکا در اصل تغییر یافته ملیسا در مناطق هاوایی است، در افسانه های یونانی نام بانویی زیبا روی که عاشق زئوس شده بود.
95 ملیکه عربی   نام همسر عمر خطاب
96 ملینا لاتین  عسل، رنگ گل بهی، همچنین نوعی گل
97 منا عربی   امیدها
98 منا اوستایی، پهلوی،
فارسی
 شایسته شاهی، شایگان
99 منال نام عربی  رسیدن، دست یافتن، دارایی، همچنین یکی از توابع شهرستان قیر و کارزین فارس
100 منجوق اسم ترکی   نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین ر روی لباس، گل سر، و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.
101 منصوره عربی   مؤنث منصور، یاری داده شده، پیروزشده، پیروز
102 منظر عربی   آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود، چهره، صورت
103 منوره عربی   روشن، درخشان
104 منیر عربی   آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن
105 منیره عربی   مؤنث منیر، آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تابان، روشن
106 موکا مغولی   نام همسر اوکتای قاآن پسر چنگیزخان مغول
107 مولود عربی   آن که به دنیا آمده، زاده شده
108 مونا عربی   منا، امیدها
109 مونجوق اسم ترکی   منجوق
110 مونس عربی   همنشین و همراز، همدم
111 مونیکا اسم لاتین   مشاور
112 مه جبین فارسی، عربی   مه (فارسی) + جبین (عربی) دارای پیشانی سفید و زیبا، زیبارو
113 مها سنسکریت   سنگی مانند بلور، یاقوت کبود
114 مهدا عربی  اول شب ، قسمتی از شب
115 مهدیا عربی، فارسی  بانوی هدایت شده ، منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از مهدی + الف تانیث
116 مهدیه نام عربی   مؤنث مهدی،عروس
117 مهرمنیر فارسی، عربی   مهر (فارسی) منیر (عربی) خورشید روشن و درخشان
118 مهرنسا فارسی، عربی   مهر (فارسی) + نسا (عربی) نورانی ترین زن در میان زنان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
119 مهستا اوستایی،پهلوی  دختر سنگین، بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف تأنیث، هم به کسر سین خوانده می شود و هم به فتح سین
120 مهستی فارسی، عربی   مه (فارسی، ماه) + سیتی (عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه بانو
121 مهنا عربی   گوارا و خوش
122 مهیره عربی   زن کدبانو، زن اصیل زاده نام زیبای دختر
123 مهیمنه عربی  ایمن شده،یکی از صفات خداوند
124 میرانه فارسی، عربی   میر (ازعربی) + انه (فارسی) امیرانه، شاهانه
125 میسا عربی  زنی که با غرور و تکبر راه می رود.
126 میسان عربی   ستاره ای در صورت فلکی جوزا
127 میشانه اوستایی،
پهلوی
 مشیانه
128 میلانا اسم عربی  مونث میلان، میل، خواهش، آرزو
129 میمنت عربی   سعادت، فرخندگی، مبارکی
130 میناز فارسی، گیلکی  نازنین من ، مرکب از م (مخفف من) + ناز (مخفف نازنین)
www.NameFarsi.com

 

مشاهده نامهای دختر فارسی که با م شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما