نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با ت شروع شود:

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 تابان چهر   آن که چهره ای روشن و درخشان دارد.
2 تابان دخت   مرکب از تابان (درخشان) + دخت (دختر)
3 تابان رخ   تابان چهر
4 تابان گل   مرکب از تابان (درخشان) + گل
5 تابان مهر   خورشید تابان، خورشید درخشان
6 تابناک   جذاب‎، درخشنده و روشن 
7 تاتیانا  تاتینا، پرنده شکاری
8 تاتینا   پرنده ای شکاری
9 تاج آفرین   آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج
10 تاج بانو   ملکه، شاهزاده خانم
11 تاج بی بی   ملکه، شاهزاده خانم
12 تاج خاتون   ملکه، شاهزاده خانم
13 تاج دخت   تاج (کلاه پادشاهی، افسر) + دخت (دختر)
14 تاج گل   آن که چون تاجی در رأس گل ها است، زیبا
15 تاج ماه   آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا
16 تاج مهر   آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شکل تاج، بسیار زیبا
17 تارا   ستاره
18 تارادخت   مرکب از تارا (ستاره) + دخت (دختر)
19 تارادیس   مانند ستاره
20 تافته   نوعی پارچه ابریشمی اسم ایرانی
21 تاک آفرین   مرکب از تاک (درخت انگور) + آفرین (آفریننده)
22 تاکدخت   مرکب از تاک (درخت انگور) + دخت (دختر)
23 تتسگل   نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر
24 تذرو   قرقاول
25 ترانه   سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می شود، آواز
26 ترگل   گل تازه و شاداب  اسم فازسی دختر
27 ترمه   نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی
28 ترنج   میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت تر است.
29 ترنیان   سبدی که از شاخه های بید می بافند
30 تروند   میوه تازه رسیده، نوبر
31 تک بانو   بانوی یگانه
32 تلکا   در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی
33 تناز   نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش
34 تندیس   مجسمه
35 تنی   در گویش مازندران شکوفه
36 تنی نار   در گویش مازندران شکوفه انار
37 توراندخت   مرکب از توران (نام سرزمینی) + دخت (دختر)
38 توری   گیاهی درختچه ای و زینتی از خانواده حنا که گلهای خوشه ای بنفش و تاج گسترده دارد.
39 توسا   توسکا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.
40 توسکا  توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.
41 توکا   پرنده ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ نام اصیل فارسی
42 تهمینه   نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه سمنگان همسر رستم پهلوان شاهنامه و مادر سهراب
43 تی تی سا   (نام گیلکی) تیتی (شکوفه) + سا (مانند) = مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
44 تی تی گل   (اسم گیلکی) مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
45 تی تی نار   (گیلکی) شکوفه انار
46 تیارا  (اسم لری) تیه (در گویش لری به معنای چشم) + آرا (آراینده) چشم آرا، زیبا
47 تیبا  عشوه ، فریب ، بازیگوشی
48 تیدآ  تیدا، دختر خورشید، زاییده خورشید، دهتر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده
49 تیراژه   رنگین کمان، قوس قزح
50 تیسا   در گویش مازندران خالص farsi girl names
51 تیساگل   در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + گل
52 تیساناز   در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + ناز (زیبا)
53 تیناب   آنچه در خواب دیده می شود، رؤیا
54 تیهو   پرنده ای شبیه کبک اما کوچکتر از آن
www.NameFarsi.com


مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با ت شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما