نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با ر شروع شود:

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 رابو   اسم گلی بهاری می باشد.
2 رابیا   مشهور، نامدار
3 راتا   نام فرشته ای است.
4 رادا  مونث راد، دختر جوانمرد، بانوی بخشنده
5 راددخت   دختر بخشنده یا خردمند
6 راز   آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر
7 رازان   نام روستایی است در نزدیکی خرم آباد
8 رازک   گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ، و دارویی است.
9 رافونه   پونه
10 رام افزا   افزاینده آرامش
11 رام افزون  رام افزا، افزون کننده آرامش
12 رام بانو   بانوی آرام یا بانوی شاد
13 رامتین   نام یکی از نوازندگان و موسیقی دانان در زمان ساسانیان.
14 رامدخت   دختر آرام
15 رامش   شادی، آسایش، حظ، خوشی، لذت، سرود، آسودگی، نغمه
16 رامشین   نام روستایی در نزدیکی سبزوار
17 رامک   رام، اهلی
18 رامونا   لاتین نگهبان عاقل
19 رامینه  رامین
20 راوش   مصحف زاوش، نام ستاره مشتری
21 راویز   خارشتر
22 راویس   صاحب جاه و جلال
23 رایکا   محبوب، مطلوب
24 رخ افروز   روشن کننده چهره، شادی آور
25 رخسار   چهره، صورت، گونه
26 رخساره   چهره، صورت، گونه
27 رخشا   درخشان
28 رخشاد   خشرو، دارای چهره شاد و گشاده نام دخترانه
29 رخشان   درخشان
30 رخشنده   درخشنده، دارای عظمت و شکوه
31 رخشید   آن که چهره ای روشن و تابان دارد.
32 رخشیده   رخشید
33 رخک   مرکب از رخ (چهره، سیما، صورت) + ک (نشانه تحبیب)
34 رخگل   آن که چهره ای زیبا چون گل دارد.
35 رخنا   زیبارو
36 رخنار   زیبارو
37 رزان  به فتح ر، نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچنین جمع رز است، اما غالباً به عنوان مفرد بکار می رود به معنای درخت انگور، تاکستان
38 رزمین  دختر جنگجو، دختر مبارز اسم زیبای دختر
39 رستا  رستگار شده، رهایی یافته، از بند جدا شده
40 رستاک  به فتح ر، شاخه تازه ای که از بیخ درخت در آید، زاده ی درخت مو
41 روجا   درگویش مازندران ستاره صبح
42 روجا  ستاره صبح، آخرین ستاره ای که از آسمان می رود.
43 رودابه  مرکب از رود (فرزند) + آبه (روشنی)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سیندخت و مهراب کابلی، همسر زال زر و مادر رستم پهلوان شاهنامه
44 روزافزون   آنچه روز به روز بر آن افزوده می شود، روز به روز پیشرفت کننده، نام دختر کانون، سپهسالار ماچین در داستان سمک عیار
45 روزانا  روشنا، منسوب به روز، بانویی با چهره ی تابنده، دختر زیبا
46 روسانا  مانند چهره، مثل رخ، مرکب از رو بعلاوه پسوند سان بعلاوه الف تأنیث
47 روشا   روشن
48 روشان   روشن
49 روشن   تابان، درخشان
50 روشن چهر   آن که چهره ای روشن و تابان دارد.
51 روشن رخ   روشن چهر
52 روشن مهر   خورشید درخشان persian girl names
53 روشنا   نور، روشنایی
54 رومیسا  دختری که مانند رومیان است، سپید رو
55 رونیا  بر وزن گونیا، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است، اصیل و با نژاد
56 رویا   روینده نام اصیل فارسی
57 رها   نجات یافته، آزاد
58 ریرا   در گویش مازندران بیدار باش، به هوش باش
59 ریکا   محبوب، معشوق
www.NameFarsi.com


مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با ر شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما