نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با چ شروع شود:

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 چالی   پرنده ای بزرگ تر گنجشک
2 چامه   شعر، شعری که با آواز خوانده می شود.
3 چرمه   اسب به رنگ سفید
4 چشمه   جایی که آب زیرزمینی در آن به طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می شود.
5 چکامه   شعر به ویژه قصیده
6 چکاوک   پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر سر دارد.
7 چکاوه   چکاوک
8 چلچله   پرستو
9 چمان   آن که یا آنچه با ناز حرکت می کند، خرامان
10 چمانه   پیاله شراب
11 چمن   گروهی از گیاهان علفی پایا و کوتاه، زمین سبز و خرم
12 چمن آرا   زینت دهنده باغ، باغبان ، آنچه موجب زیبایی و آراستگی باغ و بوستان است.
13 چمن افروز   آن که یا آنچه زینت دهنده چمن است، تاج خروس، نام چند نوع گیاه علفی که گل آذین قرمز رنگ آن ها به شکل تاج خروس است.
14 چمن چهر   کسی که چهره ای زیبا چون باغ و بوستان دارد. نام ایرانی اصیل
15 چهرآرا   آراینده چهره
16 چهراب   دارای چهره ای روشن و لطیف چون آب
17 چهرافروز   مرکب از چهر (صورت) + افروز (افروزنده، روشن کننده)
18 چهرزاد   لقب هما، دختر بهمن در شاهنامه
19 چهرفروز   چهرافروز
20 چهرک   نام شخصی در کتیبه کعبه زرتشت که از ولازمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی بوده است.
21 چهرمینو   آن که چهره ای زیبا چون بهشت دارد.
22 چهره   صورت نام فارسی دختر
23 چهره گل   آن که چهره ای زیبا چون گل دارد.
24 چهل چراغ   چلچراغ farsi girl names
25 چیترا   نژاد
26 چیستا   نام فرشته دانش و معرفت
27 چیلانه   درخت عناب
www.NameFarsi.com


مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با چ شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما