نام فارسی Farsi names

 

اسم پسر

نام پسر ایرانی (غیر فارسی) که با حرف الف شروع می شود:

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
1 ائلمان ترکی  مانند مردم، مثل عام
2 ائیریا اوستایی، پهلوی، فارسی  ایرج، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب
3 اباذر عربی   = ابوذر، نام یکی از صحابه پیامبر (ص)
4 ابتهاج عربی   شادمانی، خوشی
5 ابتهاش عربی   ابتهاج
6 ابرارها حبشی   پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران
7 ابراهیم عبری   پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسرانه
8 ابوالحسن عربی   پدر حسن، کنیه علی (ع)، نیز کنیه طاووس
9 ابوالحسین عربی   پدر حسین، کنیه آهو
10 ابوالعباس عربی   پدر عباس، کنیه شیر (حیوان درنده)
11 ابوالعلا عربی  پدر علا کنیه پرستو
12 ابوالفتح عربی   پدر فتح
13 ابوالفرج عربی   پدر فرج، کنیه غذایی مرکب از برنج و گوشت و شکر
14 ابوالفضل عربی   خداوند و صاحب هنر، کنیه دینار، لقب چهارمین فرزند علی(ع)
15 ابوالقاسم عربی   پدر قاسم، کنیه پیامبر(ص)
16 ابوبکر عربی   نام خلیفه اول و جانشین پیامبر (ص) و پدر عایشه همسر پیامبر (ص)
17 ابوذر عربی   ابوذر، نام یکی از صحابه محمد رسول خدا (ص)
18 ابوریحان عربی   نام ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم و پنجم، ابوریحان بیرونی
19 ابوطالب عربی   نام عموی پیامبر (ص) و پدر علی (ع)
20 ابوعزیز عربی   پدر عزیز
21 ابومسلم عربی   نام رهبر سیاه جامگان که دولت بنی امیه را سرنگون کرد و بنی عباس را به قدرت رساند.
22 اتبک نام ترکی   در دوره قاجار لقبی که به وزیران داده می شد، لقب هر یک از پادشاهان مستقل که حکومت محلی داشتند.
23 اترین اوستایی، پهلوی  آترینا، آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند.
24 اثیر عربی   شریف، کریم
25 اثیرالدین عربی   شریف و کریم در دین، نام قصیده سرایی معروف در قرن ششم، اثیرالدین اخسیکتی
26 احتشام عربی  شکوه و شوکت داشتن، بزرگ شدن، دارای خدم و حشم فراوان بودن
27 احد عربی  یگانه، یکتا، از نامهای خداوند
28 احسان الله عربی   نیکی خداوند
29 احمد عربی   بسیار ستوده، یکی از نامهای پیامبر (ص)
30 احیا عربی   زندگان، نامی برای شبهای نوزدهم، بیست و یکم و بیست وسوم ماه رمضان، در اصل احیاء
31 اختای ترکی  همانند نیزه، تیز
32 اختیارالدین عربی   آن که دین او را انتخاب کرده است.
33 ادریس عربی   درس خوانده ، پیامبری که نام او دو بار در قرآن آمده و طبق روایات حیات جاودانه یافته است، او را مخترع لباس و قلم می دانند.
34 ادهم عربی   سیاه، تیره گون، نام پدر ابراهیم ادهم که پادشاهی بلخ را رها کرده و زاهد شد.
35 ادیب عربی   سخن دان، سخن شناس، معلم، مربی
36 ارباب عربی  پادشاه کارفرما رئیس نام پسر فارسی
37 اربیل کردی   بسیار خوب (نگارش کردی : هةولێر)
38 ارتگین ترکی   همسر دلاور
39 ارتیان عربی  منسوب به آتش،  آتشکده، برافروخته مثل آتش
40 ارجاسب اوستایی، پهلوی   ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه توران و چین در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
41 ارجاسپ اوستایی، پهلوی   دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه توران و چین در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
42 اردشام ارمنی   پسر ارتاسس دوم و برادر تیگران اول از سلسله اشکانیان ارمنستان
43 اردشیر اوستایی، پهلوی   آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام مؤسس سلسله ساسانی، فرزند ساسان
44 اردلان کردی   نام طایفه ای از ایلات کرد ایران
45 ارسطو یونانی   ارسطاطالیس، ارسطوطالیس حکیم نامدار یونانی و شاگرد افلاطون، او معلم اسکندر مقدونی بود، به او لقب معلم اول را داده بودند
46 ارسلان ترکی   شیر، نام پسر مسعودغزنوی
47 ارسمان ترکی   نام پهلوانی در کتاب سیرت جلال الدین
48 ارسن اوستایی، پهلوی  به فتح الف و سین ، مجلس ، بزم ، انجمن ، مجمع
49 ارشا اوستایی، پهلوی  مرد مقدس
50 ارشاد عربی   راهنمایی، هدایت
51 ارشک پارتی   اشک ، نام مؤسس سلسله اشکانی
52 ارشیا آرامی   تخت پادشاهی، هزوارش و هم ریشه با "عرش" عربی است.
53 ارغان ترکی   نام حاجب سلطان محمود غزنوی
54 ارغش ترکی   تاجر یا تجار سیار، از امرای ملکشاه سلجوقی
55 ارغون ترکی   یکی از سلاطین مغول
56 ارفع عربی   رفیع تر، بلندتر، ارجمندتر
57 ارکان عربی  رکنها ، مبنا ها ، پایه ها ، کنایه از بزرگان و کارگزاران حکومت
58 ارکین ترکی   آزاد
59 ارم عبری   نام پسر سام بن نوح و پدر عاد، باغ عاد یا شهری که شداد پسر عاد بنا کرد.
60 ارمیا عبری   بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
61 ارمیس یونانی   هرمس
62 ارناک اوستایی، پهلوی   رزمجو
63 ارواد اوستایی، پهلوی   نیرومند
64 اریا فارسی، اوستایی، پهلوی  در زبان کلدانی به معنی برج اسد، درخت آمله که دارای میوه هایی ترش و کوچک مانند آلو است.
65 اسامه عربی   شیر، اسد
66 اسپندیاد اوستایی، پهلوی   اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم
67 اسحاق عبری   خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره
68 اسحق عبری   اسحاق،خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره
69 اسد عربی   شیر، نام برج پنجم از برجهای دوازده گانه، برابر با مرداد
70 اسدالدین عربی  آن که در دفاع از دین مانند شیر شجاع است
71 اسدالله عربی   شیر خدا ، از القاب علی (ع)
72 اسرافیل عبری   درخشیدن مانند آتش، نام یکی از چهار فرشته مقرب و مأمور دمیدن صور و برانگیختن مردگان در روز رستاخیز
73 اسعد عربی   نیکبخت تر، خوشبخت تر
74 اسفار عربی   معرب اسوار از نامهای تاریخی
75 اسفندیار اوستایی، پهلوی   آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی، فرزند گشتاسپ شاه ایران و کتایون دختر قیصر روم
76 اسکندر یونانی   یاری کننده مرد، نام پادشاه معروف یونان بنا به روایت شاهنامه فرزند داراب پسر بهمن و ناهید دختر فیلقوس قیصر روم
77 اسلام عربی   دین پیروان محمد(ص)
78 اسماعیل عبری   آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر
79 اسمعیل عبری   اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر
80 اشراق عربی   تابش، درخشش، فلسفه ای که منشأ ان فلسفه افلاطون و حکمت نو افلاطونی است، مروج این حکمت در اسلام و ایران شیخ شهاب الدین سهره وردی است.
81 اشرس عربی   مرد دلاور، دلیر، نام یکی از صحابه پیامبر(ص)
82 اشرف الدین عربی   شریف تر در دین
83 اشعیا عربی   نجات یهوه، نام یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
84 اشیر عبری   خوشحال، نام پسر یعقوب(ع)
85 اصغر عربی   کوچک تر
86 اصلان ترکی   شیر
87 اصیل الدین عربی   دارای اصالت در دین، نام پسر خواجه نصیرالدین طوسی
88 اعتبارعلی عربی   آن که ارزش و اعتبار از علی(ع) یافته است
89 اعلا عربی   برگزیده، برتر
90 اعلی عربی  برتر، بالاتر ، بلندتر، برگزیده از هر چیزی ، نامی از نامهای خداوند ، نام سوره هشتاد و هفتم قرآن
91 افتخارالدین عربی   موجب افتخار دین
92 افراسیاب اوستایی، پهلوی   به هراس افکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه تورانی، پسر پشنگ و نبیره تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی
93 افشار کردی   نام ناحیةایی در کردستان(نگارش کردی : هةوشار)
94 افضل عربی   برترین، بالاترین
95 افضل الدین عربی   برترین در دین
96 افلاطون یونانی   نام فیلسوف یونانی وپیرو سقراط و مؤسس فلسفه آکادمی
97 اقبال علی عربی   آن که بخت و اقبال از علی(ع) یافته است
98 اکبر عربی   بزرگ تر
99 اکتای مغولی   نام سومین پسر و جانشین چنگیز خان
100 اکدش ترکی   دورگه، معشوق، محبوب
101 البتگین ترکی   نام جد محمود پادشاه غزنوی
102 البرز اوستایی، پهلوی  مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که سرتاسر شمال ایران از مغرب به مشرق کشیده شده است.
103 الچین فارسی، ترکی   ال (ترکی) + چین(فارسی)، ایلچین ، برگزیده ایل
104 الدنیز ترکی  اقیانوس
105 الشن ترکی  شادی بخش ایل ،مایه شادی طایفه، حاکم ، رهبر ، حکمران یک منطقه
106 الله داد فارسی، عربی   الله (عربی) + داد (فارسی) داده خداوند
107 اللهیار فارسی، عربی   الله (عربی) + یار (فارسی) آن که خداوند یار ویاور اوست
108 الوند اوستایی، پهلوی   اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان
109 الیا عبری   الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
110 الیاد فارسی، ترکی   ال (ترکی) + یاد (فارسی)، ایلیاد به یاد ایل
111 الیاد یونانی   نام منظومه ای منسوب به هومر
112 الیار فارسی، ترکی   ال (ترکی) + یار (فارسی)، ایلیار یار ایل
113 الیاس عبری   خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان
114 امام قلی عربی، ترکی   امام(عربی) + قلی(ترکی) ، غلام امام ، نام پسر کوچک تر نادر شاه افشار
115 امان ترکی  ایمنی، آرامش
116 امان الله ترکی  آن که در پناه و لطف وعنایت خداوند است. نام پسر ایرانی
117 امیر عربی   پادشاه، حاکم ، به صورت پیشوند در ابتدای بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند امیربانو، امیر پویا، و امیرحسین
118 امیر علی عربی  کسی که سرورش حضرت علی است.
119 امیرپارسا فارسی، عربی  مرکب از امیر و پارسا ، حاکم خداترس
120 امیرحسین عربی  مرکب از دو اسم امیر و حسین،کسی که حسین علیه السلام امیر و حاکم اوست.
121 امیرطاها عربی  مرکب از دو اسم امیر به معنی آقا و سروز و طاها که نام یکی از سوره های قرآن است ،برخی تفاسیر این سوره را منسوب به اهل بیت علیه السلام می دانند.
122 امیرعباس عربی  مرکب از دو اسم امیربه معنای حاکم و سلطان و عباس به معنای شیر درنده
123 امیرعلی عربی  مرکب از امیر(پادشاه)+علی(بالا رفتن و صعود کردن)
124 امیرکسری فارسی، عربی  مرکب از امیر(عربی) به معنای حاکم و فرمانروا + کسری(فارسی) به معنای خسرو و پادشاه است.
125 امیرمحمد عربی  کسی که حضرت محمد صلی الله علیه وآله حاکم و سرور اوست
126 امیرمهدی عربی  ترکیب نامهای امیر و مهدی ، کسی که حضرت صاحب الزمان سرور و فرمانده اوست
127 امیرنظام عربی   مرکب از امیر( پادشاه) + نظام (مجموعه سپاهیان یک کشور، ارتش) ، در دوره قاجار، عنوان و سمت فرمانده کل قوای نظامی
128 امین عربی   مورد اطمینان، درستکار ، لقب پیامبر(ص) ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد امین، امین عباس، و امین همایون
129 امین الدین عربی   آن که در دین امین و درستکار است
130 امین الله عربی   مورد اعتماد خداوند
131 انوشتکین فارسی، عربی   انوش(فارسی) + تکین(ترکی)،پهلوان جاودانی، از نامهای تاریخی
132 اوات کردی  آرزو
133 اوحد عربی   یگانه، بی همتا
134 اوحدالدین عربی   آن که در دین یگانه و بی همتاست ، نام عارف مشهور قرن هفتم
135 اوریا عبری   شعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) که از فرماندهان سپاه بود.
136 اوستا اوستایی، پهلوی   نام کتاب مقدس زرتشتیان
137 اوکتای مغولی   اکتای
138 اویس عربی   گرگ کوچک، شخصی پارسا که از تابعین بوده است.
139 اوین ترکی  برخیز، به ضم ی
140 ایاز ترکی   نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی نام پسر ایرانی
141 ایبک ترکی   ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است.
142 ایتکین ترکی   آیتکین،غلام ماه
143 ایثار عربی   از خود گذشتگی، فداکاری
144 ایدین ترکی  آیدین ،شفاف و روشن ، درخشنده مانند ماه
145 ایزد اوستایی، پهلوی   در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت آنها پس از امشاسپندان است، خداوند
146 ایشا عبری  نام پدر داوود (ع)
147 ایلدرم ترکی  ایلدیریم، تندر، آذرخش، رعد وبرق
148 ایلدیریم ترکی  = ایلدرم، تندر، آذرخش، رعد وبرق
149 ایلکین ترکی  اولین، نسختین ، جلوتر از همه
150 ایلگار سریانی  خداوندگار،  قدرتمند ،  مرکب از ایل به معنای خداوند یا هر موجود صاحب قدرت + پسوندافاده فاعلیت(گار)
151 ایلماز ترکی  پایدار ، جاویدان ، ماندگار، کسی که در محدوده زمان نمی گنجد
152 ایلیا عبری  خدای خدایان ،  تغییر یافته نام الیاس یکی از چهار پیامبرجاویدان
153 ایلیا سریانی  راستگوی بزرگ، نام حضرت علی (ع) در تورات
154 ایلیاس عبری   الیاس
155 ایمان عربی   اعتقاد به وجود خداوند وحقیقت رسولان و دین ، یقین داشتن به درستی اندیشه یا امری
156 ایوب عبری   آن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران که خداوند او را به بلاهای فراوان دجار کرد و سپس او را عافیت بخشید و به همین دلیل به صبر وشکیبایی شهرت دارد.
www.NameFarsi.com

 

مشاهده نام های پسر فارسی که با ا شروع شوند.

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما