نام فارسی Farsi names

 

اسم پسر

نام پسر با س (فارسی):

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 ساتیار   نام یکی از سرداران داریوش
2 سارنگ   نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
3 سارین   نام روستایی در نزدیکی رفسنجان
4 ساسان  تنها و گوشه نشین، درویش، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام جد اردشیر مؤسس سلسله ساسانیان
5 سالار  بزرگ، مهتر، سردار سپاه، فرمانده سپاه، حاکم، شاه
6 سام  آتش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان شاهنامه در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی
7 سام  (سنسکریت، فارسی) داستان خوشایند، حدیث خوش
8 سامان   سرزمین، ناحیه، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام و قرار، نام مؤسس سلسله سامانیان
9 سامیا   نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان
10 سامیار  کمک کننده به آتش محافظ آتش
11 سامیان   نام روستایی در نزدیکی اردبیل
12 سامین   نام روستایی در نزدیکی همدان
13 ساونگ   نام پدر باونگهه در فروردین یشت
14 ساوه   نام چندتن از شخصیت های شاهنامه، از جمله نام دلاور تورانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
15 سباک   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای جهرم در زمان اردشیر پادشاه ساسانی
16 سبلان   نام کوهی در آذربایجان
17 سپنتا  اسپنتا، اسم پسر به معنی مقدس قابل ستایش
18 سپنتامن   مخفف سپیتامان، نام سرداری ایرانی، نام خانوادگی زرتشت
19 سپند   اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آتش می ریزند
20 سپندان   خردل
21 سپنسار   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
22 سپهر   آسمان
23 سپهراد   مرکب از سپه (سپاه) + راد (بخشنده، جوانمرد)
24 سپهرار   کره آتش، برساخته فرقه آذرکیوان است
25 سپهرداد   نام داماد داریوش پادشاه هخامنشی
26 سپهرم   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
27 سدرا  نام درختی در آسمان هفتم بهشت
28 سدیف  به فتح سین، نام چندتن از صحابه حضرت رسول
29 سرافراز   سرفراز
30 سرخه   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
31 سردار   فرمانده یک گروه نظامی، پیشوا، رهبر
32 سرکب   نام یکی از موسیقیدانان بزرگ در دوران ساسانیان
33 سرکش   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از موسیقیدانان دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
34 سروشان   نام جد بایزید بسطامی
35 سریتا  نام اولین پزشک ایرانی
36 سفندارمذ   نام یکی از امشاسپندان در دین زرتشتی
37 سلم   از شخصیتهای شاهنامه، نام بزرگترین پسر پیشدادی
38 سمکنان   از شخصیت های شاهنامه، نام دلاور ایرانی در نبرد کیخسرو با افراسیاب
39 سنباد   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی و از سرداران سپاه بهرام چوبینه
40 سنجه   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران مازندرانی در سپاه مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی، مرکب از سنج( ریشه سنجیدن) + هـ ( وسیله سنجش)
41 سورن   نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیان
42 سورنا   نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان
43 سورین   توانا، دلیر
44 سوشا  سوشیانت، نجات دهنده، منجی، نام هریک از موعودهای دین زرتشتی که هر هزار سال یکی از آنها ظهور می کند.
45 سوشیان  سوشیانت، سوشیانس، نجات دهنده، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند.
46 سوفرا   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز
47 سوما   در گویش مازندران نهر آب
48 سهراب   گلگون، شاداب، از شخصیت های شاهنامه: نام پسر رستم پهلوان شاهنامه و تهمینه
49 سهره   سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
50 سهند   نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان اسم زیبای پسرانه
51 سی سیماک   نام یکی از سرداران پارسی داریوش هخامنشی
52 سیامک   آن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
53 سیاوخش   سیاوش
54 سیاوش   دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیکاووس پادشاه ایران و پدر کیخسرو پادشاه کیانی نام زیبای پسرانه
55 سیاووش   سیاوش
56 سیبویه   سیب کوچک یا بوی سیب، نام دانشمند نحوی نامدار در قرن دوم که در شیراز می‌زیسته است.
57 سیتاک   نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
58 سیحون  از رودهای معروف در شمال ایران قدیم که به دریاچه آرال می ریزد ، این رود اکنون در قرقیزستان و قزاقستان جاریست.
59 سیرخ   نام یکی از سرداران سپاه وشمگیر
60 سیکا   در گویش مازندران اردک
61 سیمک   از نامهای باستانی، سفید و درخشان
62 سینا  (فارسی، عبری) صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای کوهستانی در شمال شرقی مصر که حضرت موسی (ع) به پیامبری برگزیده شد و الواح دهگانه را خداوند به او نازل کرد، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی
63 سینار  سنباد، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی و از سرداران سپاه بهرام چوبینه، از شخصیتهای شاهنامه
64 سیناک   نام یکی از بزرگان فارسی در زمان اشک هجدهم پادشاه اشکانی
www.NameFarsi.com

 

مشاهده سایر اسم های پسر ایرانی با حرف سین

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما