اسم دختر ترکی

اسم دختر ترکی زیبا اسم دخترانه ترکی جدید اسم ترکی turkish girl name

معنی اسم آیلین

معنی نام آیلین

معنی و ریشه دقیق اسم آیلین

همانطور که در قسمت اسم های پسر با آ در وبسایت نام فارسی دیده اید، اسم آیلین یک اسم دختر ایرانی خوش آوا با ریشه پهلوی است که معنی زیبا دارد. آیلین اسم ترکی دخترانه است که به نسبت فراوانی کمی دارد و این روزها یک اسم جدید دختر از نظر خیلی پدر مادرها به حساب می آید.

آیلین

معنی اسم آیلین

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم آیلین را خواهید خواند:

Continue reading

معنی اسم سویل

معنی نام سویل

معنی و ریشه دقیق اسم سویل

در قسمت اسم های دختر با س (نام های ایرانی) و قسمت اسم دختر ترکی با س در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم سویل یک اسم دخترانه با ریشه ترکی (آذری) است. اسم سویل آی نیز نامی مشابه با سویل است.

سویل

معنی اسم سویل

در ادامه توضیحات بیشتر را درباره نام سویل بخوانید:

Continue reading

معنی اسم سلینا

معنی نام سلینا

معنی و ریشه دقیق اسم سلینا

در قسمت اسم های دختر با س (نام های ایرانی) و قسمت اسم دختر ترکی با س در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم سلینا یک اسم دخترانه با ریشه ترکی (آذری) است که به دلیل اینکه سالها برای نامگذاری انتخاب نشده بود، اسم جدید دختر برای خیلی از پدر مادر ها به حساب می آید. (گرچه ریشه آذری سلینا گویای اصالت آن است.) نکته دیگر این است که این نام نباید با اسم Selena که اسمی یونانی و لاتین است اشتباه شود.

سلینا

معنی اسم سلینا

در ادامه توضیحات بیشتر را درباره نام سلینا بخوانید:

Continue reading