اسم دختر ترکی

اسم دختر ترکی زیبا اسم دخترانه ترکی جدید اسم ترکی turkish girl name

معنی اسم سلینا

معنی نام سلینا

معنی و ریشه دقیق اسم سلینا

در قسمت اسم های دختر با س (نام های ایرانی) و قسمت اسم دختر ترکی با س در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم سلینا یک اسم دخترانه با ریشه ترکی (آذری) است که به دلیل اینکه سالها برای نامگذاری انتخاب نشده بود، اسم جدید دختر برای خیلی از پدر مادر ها به حساب می آید. (گرچه ریشه آذری سلینا گویای اصالت آن است.) نکته دیگر این است که این نام نباید با اسم Selena که اسمی یونانی و لاتین است اشتباه شود.

سلینا

معنی اسم سلینا

در ادامه توضیحات بیشتر را درباره نام سلینا بخوانید:

Continue reading

معنی اسم شایلین

معنی نام شایلین

معنی و ریشه دقیق اسم شایلین

همانطور که در قسمت اسم های دختر با ش در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم شایلین یک اسم دخترانه ترکی است. اسمی خوش آوا و خاص با معنی زیبا که چون در دهه های گذشته کمتر برای نامگذاری دختران انتخاب شده، از دید خیلی از والدین ایرانی، شایلین یک اسم جدید دخترانه محسوب می شود.

معنی اسم شایلین Sheylin

شایلین

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم شایلین را خواهید خواند.

Continue reading

معنی اسم شایلی

معنی نام شایلی

معنی و ریشه دقیق اسم شایلی

همانطور که در قسمت اسم های دختر با ش در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم شایلی یک دخترانه با ریشه ترکی است. اسمی خوش آوا با معنی زیبا که چون در دهه های گذشته کمتر برای نامگذاری انتخاب شده، از دید خیلی والدین ایرانی، یک اسم جدید دخترانه محسوب می شود.

شایلی

معنی اسم شایلی

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم شایلی را خواهید خواند.

Continue reading