Girl name start with a

اسم دختر با ا

نام دختر ایرانی با حرف ا

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (اسم دختر کردی، اسم ترکی، یونانی و …) با حرف الف

اسم دختر با ا
اسم دختر ایرانی با ا

در ادامه فهرست کامل اسم دختر با الف را ببینید. اسم های دختر شامل اسم ترکی دختر با الف، اسم کردی با الف، اسم لری، اسامی عربی (مذهبی) با ا و سایر نام های دخترانه با الف.

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
۱ ابتسام عربی   لبخند، تبسم
۲ ابریشم عبری  حریر، تاری درخشان و نازک اما بسیار محکم که کرم ابریشم به دور خود می تند، گلی به صورت رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستانها می روید.
۳ ابریشم کردی  تاری بسیار محکم، نازک و درخشان که کرم ابریشم به دور خود می تند، حریر (نگارش کردی : ههورێشم)
۴ احترام عربی   بزرگ داشتن، حرمت را نگه داشتن.
۵ احلام عربی  جمع حلم، صبوری ها، بردباری ها، وقارها.
۶ ادرینا آشوری   تکیه گاه.
۷ ارتاش اسم ترکی   مرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی)
۸ ارغنون نام یونانی   اسم یک ساز می باشد.
۹ ارغون اسم یونانی  مخفف ارغنون (نام ساز)
۱۰ ارمغان اسم دختر ترکی   رهاورد، سوغات، هدیه.
۱۱ ارنواز اوستایی، پهلوی   مرکب از ارنه (سزاوار) + واز (واژه)، به معنای دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی
۱۲ اروس اوستایی، پهلوی   سفید، درخشان، زیبا نام دخترانه فارسی
۱۳ اروس نام فرانسوی   در اساطیر یونان، خدای عشق
۱۴ اروشا اوستایی، پهلوی  اروشه، به فتح الف، سفید، روشن، دختری با روی سپید.
۱۵ ارون اسم عربی  (به فتح الف) شاد و شادمان
۱۶ اریحا اسم عبری   مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است.
۱۷ اریدیس ترکی  (به ضم الف) نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه، در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود.
۱۸ ارین عربی  به فتح الف، شادی، شادان شدن، به وجد آمدن.
۱۹ ارینا کردی، فارسی  آرینا ، آریایی نژاد، از نسل آریایی.
۲۰ استر عبری   ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی.
۲۱ اسرین کردی   اشک.
۲۲ اسما عربی  نام نهادن، نامگذاری کردن، همچنین به عنوان جمع اسم هم به کار می رود، نام دختر ابومسلم خراسانی.
۲۳ اسنا عربی  بزرگوار کردن، بلندمرتبه کردن.
۲۴ اشتار آشوری   الهه عشق و برکت
۲۵ اصیلا عربی  با نوی با اصالت مرکب از اصیل + الف تانیس.
۲۶ اطلس یونانی   پارچه ابریشمی، دیبا
۲۷ اطلسی یونانی، فارسی   اطلس (معرب) + ی (فارسی) گلی شیپوری و خوشبو به رنگ های سفید، صورتی، ارغوانی، یا سرخ.
۲۸ اطهر عربی  پاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو
۲۹ اعظم عربی   بزرگوارتر، بزرگ تر.
۳۰ افق عربی   خطی که در محل تقاطع زمین و آسمان به نظر می رسد.
۳۱ اقاقی اسم یونانی   = اقاقیا
۳۲ اقاقیا یونانی   درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد.
۳۳ اقدس عربی   پاک تر، مقدس تر
۳۴ اقلیما یونانی  نام دختر آدم (ع)
۳۵ اقلیمیا یونانی   اقلیما، نام دختر آدم (ع).
۳۶ اکرم عربی   بزرگوار، گرامی
۳۷ اکلیل عربی   تاج
۳۸ الاهه عربی   الهه
۳۹ الحان عربی به فتح الف، آوازهای خوش، نغمه های دلکش، صدای موزون و خوشایند.
۴۰ الکا ترکی   سرزمین، ناحیه.
۴۱ الله نظر فارسی، عربی  کسی که نظرکرده خداست.
۴۲ الما اسم ترکی  سیب
۴۳ الماس خاتون یونانی، فارسی   الماس (یونانی) + خاتون (فارسی) بانوی مانند الماس.
۴۴ المیرا فارسی، ترکی   ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل
۴۵ المینا ترکی
۴۶ النا یونانی   نورانی نام دختر
۴۷ الناز فارسی، ترکی   ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل
۴۸ الهام نام عربی   فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود.
۴۹ الهه اسم عربی   در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص بوده و به صورت زنی تجسم می شده است..
۵۰ الیسا عربی، فارسی  دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی.
۵۱ الیکا سنسکریت  مال بسیار، دارایی فراوان
۵۲ ام البنین عربی   نام همسر علی (ع) و مادر عباس (ع)
۵۳ اماندا نام دختر ترکی  آماندا، در امان، در پناه تو
۵۴ امانه عربی  به فتح الف، اطمینان و آرامش قلب، دختری که وجودش مایه قوت قلب است.
۵۵ امل عربی  به فتح الف، آرزو، امید
۵۶ امیرا عربی، فارسی   امیر (عربی) + ا (فارسی) امیره
۵۷ امیردخت عربی، فارسی   دختر پادشاه، شاهدخت
۵۸ امیره عربی   مؤنث امیر  اسامی زیبای عربی
۵۹ امیل سنسکریت، عربی  معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که گاهی بعضی از انواع آن بصورت درختچه یافت می شوند.
۶۰ امیله سنسکریت، عربی  امیل، معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که گاهی بعضی از انواع آن بصورت درختچه یافت می شوند.
۶۱ امین دخت عربی، فارسی   امین (عربی) + دخت (فارسی) دختر امین، دختر درستکار
۶۲ امینه نام عربی   مؤنث امین
۶۳ انسیه عربی   مونث انسی، مربوط به اِنس، انسانی
۶۴ انوشکا عبری  زیبا، خوش اندام، جذاب، این اسم در هندوستان نیز رایج است.
۶۵ انیس عربی   همدم
۶۶ انیسا عربی، فارسی  بانوی همدم، دختری که مونس انسان است.
۶۷ انیسون یونانی  آنیس، مقاومت و اعتراض
۶۸ انیسه نام عربی   همدم، مونس
۶۹ اورانوس فرانسه   نام هفتمین سیاره منظومه شمسی
۷۰ اورنینا یونانی   ربه النوع فراوانی نعمت
۷۱ اوریسا سنسکریت  نام یکی از ایالتهای هندوستان
۷۲ اورینا یونانی  در اساطیر یونان، الهه آسمانها و حامی عشق آسمانی
۷۳ اولدوز نام ترکی   ستاره
۷۴ اویتا اوستایی، پهلوی  بی همتا، تک
۷۵ اوین اسم کردی  عشق
۷۶ ایدا ترکی  آیدا، شاد خوشحال
۷۷ ایده فرانسه   فکر و اندیشه، رأی
۷۸ ایران اوستایی، پهلوی  مکان سکنای آریائیان (قوم اری)، نام کشور باستانی ما، محل مردمان شجاع و شریف، حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح طوایفی سفید پوست از راه جیحون و کوههای قفقاز وارد منطقه ایران شدند. این طوایف به دو دسته تقسیم می شدند دسته ای که خودرا زورمند می دانستند و به نام سک (به فتح س) ها شناخته می شدند و دسته ای دیگر که متمدن تر از دسته اول بودند خود را اری (به فتح الف و کسر ر) به معنای شجاع و شریف می نامیدند و وجه تسمیه ایران نیز همین است.
۷۹ ایسیه عبری  آسیه
۸۰ ایل ناز فارسی، ترکی   ایل (ترکی) + ناز (فارسی)، مایه ناز ایل، الناز، کسی که ایل به او می نازد.
۸۱ ایلار اسم ترکی  مانند ماه، دختری که مانند ماه زیباست.
۸۲ ایلانا عبری  دختر سرزنده، نام نوعی درخت نیز هست.
۸۳ ایلیار ترکی  کمک کننده به ایل، محافظ خانواده
۸۴ ایلیم ترکی  طایفه من، قبیله ام
۸۵ ایلین عربی  فتنه انگیز، برپا کننده آشوب
۸۶ ایما عربی   اشاره
۸۷ ایمنه عربی   آمنه
۸۸ ایناز ترکی  آیناز، آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
۸۹ ایناس عربی  دوستی و محبت، همچنین دیدن یا شنیدن آواز
۹۰ ایوان کردی  ایوان، تراس (نگارش کردی : ههیوان) اسم اصیل ایرانی
۹۱ ایپک ترکی  (به کسر پ) ابریشم نرم و لطیف
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

نام دختر فارسی با ا

نام دختر با ا
اسم دخترانه با حرف ا
4.4/5 - (35 امتیاز)

198 نظر برای “اسم دختر با ا”

 1. اسم اویسا یعنی پاک و تمیز و زلال مانند آب به معنی آب پاک و روشن هم میشه

  0
  0
 2. سلام اسم من اکرمه و اسم دختر ک ب اسم خودم بباد بهم پیشنهاد بدید اسمای امروزی باش ممنون

  0
  0
  1. اسم ادلیا خیلی قشنگه ب اکرمم میاد adliya ینی سپاس از خدا شکر خدا

   0
   0
 3. سلام اسم دختر که به علی بیاد از هر حروفی باشه اشکال نداره لطفا راهنمایی کنین اسم عربی نباشه ترکی یا فارسی ممنون

  0
  0
 4. سلام میخواستم راهنماییم کنین ک ی اسم دختر ب اسم پسرم بیاد ایین …

  0
  0
 5. من اسم پسر آرش اسم دختر میخوام که بهش بخوره و ایرانی هم باشه

  0
  0
  1. آیدا ،السا ،ملینا ،الینا،
   اسم خواهرم الناست و اسم خودم آیداست

   0
   0
 6. ببخشید خاله من بچه میخواد بیاره چه اسمی به ام لبنین و عباس میاد مرسی

  0
  0
 7. سلام دوستان من ی اسم دختر میخوام ک با اسم عماد بخونه به نظرتون چی باشه؟

  0
  0
 8. سلام اسم من الهه اس و اسم همسرم علی میخواستم ببینم چ اسمی برایه دخترم بزارم ک ب هردومون بیاد

  0
  0
 9. سلام خسته نباشید. ۴ ماه دیگه بسلامتى دخترم به دنیا میاد. اسم من فاطمه هست و اسم شوهرم سامان. چه اسمایی به دخترم میاد ؟ اسم ایرانى و قشنگ و شیک باشه لطفا.
  اگه ترکى و کردى رو هم جدا بنویسید ممنون میشم. با تشکر

  0
  0
 10. سلام یه اسم دختر پیشنهاد بدین لطفا، که ب ارسلان بیاد.
  بجز ارغوان و ارمغان!

  0
  0
 11. سلام یه اسم دختر پیشنهاد بدین که به، اسم سمانه وسعید بیاد،مرسی

  0
  0
 12. اسم من الهه است و اسم همسرم میلاد اسم دختر که به خودم بیاد و اسم پسر که به همسرم بیاد معرفی کنید لطفا

  0
  0
  1. سلام اسم من الهه و اسم شوهرم محمدمیشه ی اسم دختربگین به اسم منوشوهرم بخوره

   0
   0
 13. سلام….من اسم دختر میخوام ک ب اسم پسرم ک ابوالفضل هست بخوره

  0
  0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.