اسم دخترانه با و

اسم دختر با و

لیست نام دختر ایرانی با حرف و

شامل اسم های زیبای دختر ایرانی (اسم دختر کردی، عربی، اوستایی و …) با حرف و

اسم دخترانه با و
اسم دختر با و

لیست کامل اسم دختر ایرانی با حرف واو

اسامی کردی، ارمنی، پهلوی، اوستایی و عربی مرسوم در ایران برای فرزند دختر به همراه معنی. اسم های پارسی دختر با و نیز در جدول صفحه قبل قرار دارند.

ردیف نام ایرانی ریشه اسم   معنی نام
۱ وادی عربی   سرزمین، رود
۲ وارتوش ارمنی   نام گلی سرخ و ظریف.
۳ واله عربی   عاشق بی قرار، شیفته و مفتون
۴ والیه نام عربی   مؤنث والی اسم دخترانه
۵ وانوش ارمنی   دریاچه وان، از سمبل و نمادهای تاریخ ارامنه.
۶ وانیار کردی   با سواد، فارغ التحصیل (نگارش کردی : وانیار). توجه کنید که اسم وانیار در حال حاضر فقط برای فرزند پسر مورد تایید ثبت احوال کشور است.
۷ وجیهه اسم عربی   زیبا، خوش چهره، هم چنین به معنای دارای قدر و منزلت نزد مردم.
۸ وچان اسم کردی   زمان استراحت کوتاه (نگارش کردی : وچان).
۹ وحدانه عربی، فارسی   یکی یکدانه.
۱۰ وحیده عربی   مؤنث وحید، یکتا، تک، بی نظیر، یگانه.
۱۱ ورتا آرامی   گل، هم ریشه با “ورد” عربی است.
۱۲ وردی نام کردی   کوچک، ریز‏نقش (نگارش کردی : وردی).
۱۳ ورشان عربی   قمری، پرنده ای که در فارسی آن را مرغ الاهی می گویند، کبوتر صحرایی.
۱۴ ورقا عربی   کبوتر، نام درختی کوچک و معروف
۱۵ ورهرام اوستایی، پهلوی   بهرام، نام ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود. پس ورهام (بهرام) از اسم های پسرانه شاهنامه ای هست.
۱۶ وریشه اسم کردی   درخشش، برق (نگارش کردی: وریشه)
۱۷ وسمه عربی   ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می آید.
۱۸ وسیم عربی   دارای نشان زیبایی، خوش سیما، زیبا
۱۹ وسیمه عربی   مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا.
۲۰ وش کردی  خواستن (نگارش کردی: وهش) اسم دختر ایرانی کوردی
۲۱ وشان کردی   افشان، کاشتن، تکان شدید (نگارش کردی: وهشان)
۲۲ وشن کردی  خوب است. (نگارش کردی: وهشهن)
۲۳ ولان کردی   مکانی که گل زرد بسیار داشته باشد. (نگارش کردی: ولان)
۲۴ ولگا روسی   بلندترین رود اروپا.
۲۵ وناز کردی   با وقار، متین (نگارش کردی: وهناز)
۲۶ وندا کردی   زن و دختر باسواد (نگارش کردی: وهندا)
۲۷ ونوس فرانسوی   الهه زیبایی یونان، ستاره زهره.
۲۸ ونوش کردی   گل بنفشه (نگارش کردی: وهنهوش)
۲۹ وهار نام کردی   فصل بهار (نگارش کردی: وههار)
۳۰ ویان کردی   دلربا، علاقه، محبت، عشق (نگارش کردی : ڨیان)
۳۱ ویانا اوستایی، پهلوی   فرزانگی بخردی دانایی. بررسی کامل: اسم ویانا. اسم های اوستایی را نیز ببینید.
۳۲ ویولت نام فرانسوی   گل بنفشه. که به اسم Sweet Violet هم نامیده می شود.
۳۳ ویولا ایتالیایی   نام نوعی ساز زهی از خانواده ویولن Viola
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

مشاهده ادامه: نام دختر فارسی با و

نام دختر با و
اسم دختر ایرانی با و

نظرسنجی اسم دختر با حرف و

انتخاب شما کدام اسم هست؟ در قسمت نظرات بنویسید کدام اسم دخترانه با حرف “و” را بیشتر می پسندید.

5/5 - (16 امتیاز)

49 نظر برای “اسم دختر با و”

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.