مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم دختر ترکی با آ

اسم دختر ترکی ریشه نام ترکی معنی اسم ترکی
۱ آتاناز ترکی، فارسی دختر نازنین بابا
۲ آتلاز ترکی اطلس، حریر، پارچه ای نرم و لطیف
۳ آق بانو فارسی، ترکی آق (ترکی) + بانو (فارسی)، بانوی سپید، کسی که چهره ای زیبا و سفید دارد.
۴ آق گل فارسی، ترکی آق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید
۵ آلاگل فارسی، ترکی آلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که متاسفانه اخیرا نابود شده است.
۶ آلان قوا ترکی آلان گوا، زیبای وحشی
۷ آلان گوا ترکی آلان قوا، زیبای وحشی
۸ آلتنای ترکی زر، طلای ناب
۹ آلتون ترکی آلتنای، زر، طلای ناب
۱۰ آلتین ترکی آلتنای، زر، طلای ناب
۱۱ آلتین گلین ترکی عروس طلایی
۱۲ آلما ترکی سیب، کنایه از زیبایی
۱۳ آلماز ترکی از اعلام زنان
۱۴ آلیش ترکی شعله، شعله گیر
۱۵ آماندانا ترکی آماندا، در امان، در پناه تو
۱۶ آنا ترکی مادر
۱۷ آناشید ترکی، فارسی مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید . دختر زیباروی مادر ، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر
۱۸ آنالی ترکی برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر
۱۹ آوادان ترکی زیبا، قشنگ
۲۰ آی ترکی ماه
۲۱ آی اوز ترکی ماهرخ، ماهرو
۲۲ آی بی بی ترکی ماه بی بی
۲۳ آی پارا ترکی ماه پاره، ماه نو
۲۴ آی پری فارسی، ترکی آی(ترکی) + پری(فارسی) ماه پری
۲۵ آی خانم ترکی ماه بانو
۲۶ آی سا ترکی، فارسی آیسا ، آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه
۲۷ آی سودا ترکی ماه در آب
۲۸ آی گل فارسی، ترکی آی ( ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه
۲۹ آی گوزل اسم ترکی ماه زیبا
۳۰ آی گین ترکی، فارسی ماننده ماه ، زیبارو ، دارنده روی چون ماه ، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت
۳۱ آی نشان فارسی، ترکی آی( ترکی) + نشان ( فارسی) دارای نشان ماه
۳۲ آیا تای ترکی مثل ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. بانوی درخشان
۳۳ آیتای ترکی مانند ماه
۳۴ آیتک ترکی مانند ماه
۳۵ آیتن فارسی، ترکی آی( ترکی) + تن ( فارسی) مهوش، مه پیکر
۳۶ آیجان ترکی پاک و آراسته همچون ماه
۳۷ آیدا ترکی شاد، خوش
۳۸ آیدان ترکی مانند ماه ، بانوی زیبا رو ، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.
۳۹ آیدک ترکی آیتک،مانند ماه
۴۰ آیدن ترکی آیدین ، روشن و آشکار ، شفاف ، صاف ، معلوم ، واضح ، روشنفکر ، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه ، از امرای ولایت لیدیا
۴۱ آیدنگ ترکی مهتاب
۴۲ آیسا فارسی، ترکی آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه
۴۳ آیسان فارسی، ترکی آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه
۴۴ آیسل ترکی زیبا و درخشان مانند ماه
۴۵ آیسو ترکی مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب ، ماه و آب ، زیبارو ، با طراوت و درخشنده
۴۶ آیگل فارسی، ترکی درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل
۴۷ آیلا ترکی هاله دور ماه
۴۸ آیلار ترکی زیبا رویان – خوبرویان – هاله دور ماه
۴۹ آیلما ترکی تاب ماه
۵۰ آیلی ترکی مهتاب
۵۱ آیلین ترکی
۵۲ آیما ترکی، فارسی ماه من ، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا دختر خوش چهره
۵۳ آینا ترکی آینه ، آبگینه ، شیشه ، دختر زیبارو ، بانوی سپید چهره
۵۴ آیناز فارسی، ترکی آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ما
۵۵ آینور ترکی، عربی آینور ، نور ماه ، نورانی مثل ماه ، روشنایی ماه ، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است

اسم آیشن هم نام ترکی دخترانه مورد تایید ثبت احوال است به معنی شبیه ماه؛ زیبا رو. آی‌شِن؛

137 نظر برای اسم دختر ترکی با آ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *