نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر ایرانی با حرف ط

اسامی دخترانه با حرف ط. که بیشترشان اسم مذهبی دختر (اسم عربی) هستند.

نام دختر با ط

شماره اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
1 طاوس اسم یونانی  طاووس
2 طاووس یونانی  = طاوس، معرب از زبان یونانی، پرنده ای جذاب با پرهای رنگارنگ، نام یکی از صورتهای فلکی نیم کره جنوبی، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
3 طاهره نام عربی   مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر(ص)
4 طراوت عربی   تر و تازگی
5 طرب آرا عربی، فارسی   طرب (عربی) + آرا (فارسی)، آراینده انجمن سرور و خوشحالی، گرم کننده مجلس بزم
6 طرب انگیز عربی، فارسی   طرب (عربی) + انگیز(فارسی)، مسرت بش، شادی آور، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی نام اصیل ایرانی
7 طرلان ترکی   ترلان
8 طره عربی   موی پیشانی، زلف
9 طره خاتون عربی، فارسی   طره (عربی) + خاتون (فارسی) مرکب از طره (زلف) + خاتون (بانو)، کنایه از بانویی است که دارای موهای زیبایی باشد.
10 طغاترکان اسم ترکی   نام دختر الغ بیک گورکان
11 طلا عربی   فلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر
12 طلاسان عربی، فارسی   طلا(عربی) + سان(فارسی) مانند زر
13 طلاگون عربی، فارسی   طلا(عربی) + گون(فارسی) مانند طلا، مانند زر
14 طلاناز عربی، فارسی   طلا(عربی)+ ناز(فارسی) زیبا چون طلا
15 طلایه نام دختر عربی   نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه ها نمایان شود.
16 طلوع عربی   برآمدن خورشید و مانند آن
17 طلیعه عربی  طلایه
18 طناز عربی   بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده اسامی ایرانی
19 طنان عربی   پرطنین، بلندآوازه، مشهور
20 طنین عربی   انعکاس صوت، خوش آهنگی، پژواک
21 طوبی عربی   نام درختی از درختان بهشتی
22 طوطیا هندی   معرب از هندی، توتیا
23 طهورا عربی  پاکیزه، پاک کننده، پاک
24 طیبه عربی   مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه
www.NameFarsi.com

مشاهده نام های دختر فارسی که با ط شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما