نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

اسم ایرانی دختر (غیر فارسی) شروع شونده با "ل"

ردیف نام ایرانی ریشه اسم   معنی نام
1 لؤلؤ عربی   مروارید
2 لئا عبری  به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد.
3 لاچین نام ترکی  شاهین شکاری
4 لادن یونانی   معرب از یونانی، گل زینتی به رنگ زرد، قرمز، یا نارنجی
5 لار اسم کردی   طناز
6 لاریسا یونانی   نام شهری در کنار دجله
7 لطیفه نام عربی   مؤنث لطیف
8 لعبت عربی   زن زیبا روی و خوش اندام، عروسک، بازیچه
9 لعیا اسم عبری  لیا
10 لمیا عربی   زن سیاه و گندمگون
11 لمیس عربی  زنی با پوست نازک و لطیف
12 لنیا فارسی،
سنسکریت
 دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث (فارسی)اسم دختر اصیل
13 لورا اسم یونانی   نام سازی است، چنگ. نام یکی از صورتهای فلکی شمالی
14 لی لی انگلیسی   ظریف و شکننده
15 لیا نام عبری  خجسته، نام همسر یعقوب (ع)
16 لیالی عربی   شب ها ا
17 لیبه عربی   مؤنث لبیب
18 لیدا ارمنی  برگرفته از نام کشور قدیمی لیدیا
19 لیدا لاتین   خانم، بانو
20 لیزا عبری   بنده خالص خداوند
21 لیلا عربی   = لیلی
22 لیلی عربی   شب دراز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
23 لیلیا عربی   شب، هم ریشه با"لیل" عربی است.
24 لیلیان لاتین  نام گل، نور نوربخش
25 لینا انگلیسی   آبشار کوچک
26 لیندا لاتین   قشنگ، زیبا
27 ليبرا لاتین  (به کسر ب)، آزاد
www.NameFarsi.com

 

برای مشاهده نامهای دختر فارسی که با ل شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما