نام فارسی Farsi names

 

نام دختر ایرانی

نام دختر فارسی که با ط شروع شود:

اسم دختر فارسی با حرف طین

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 طرفه جالب، شگفت انگیز، عجیب، شگفت آور
2 طوطی   پرنده ای زیبا و محبوب که بیشتر در نواحی استوایی و جنگل ها زندگی می کند و گونه ای از آن با تکرار صداها و کلمات محبوبیت بیشتری دارند. اسم دختر
3 طیلا   شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، خرما یا مویز حاصل می شود. می پخته شده، نام زیبای پارسی.
www.NameFarsi.com

 

مشاهده سایر اسم های دختر ایرانی که با ط شروع می شوند.

 

صفحه نخست |  درباره ما  |  اسامی فارسی پسرانه |  اسامی فارسی دخترانه  |  تماس با ما