پسر اسفندی

طالع بینی و خصوصیات مرد اسفند ماه

مرد متولد اسفند ماه

خصوصیات مرد و پسر متولد ماه اسفند

ویژگی های پسر اسفندی و مرد اسفند ماهی، شخصیت شناسی در روابط، زندگی، خلق و خو و ازدواج با پسر اسفند.

پسر اسفند ماهی در یک نگاه

پسر و مرد متولد اسفند ماه March boy به هیچ عنوان حد وسط ندارد، یا منفی کامل یا مثبت کامل است. مردان متولد برج اسفند حال و هوایی دارند که دیگران را مثل زنبور عسل در اطراف ظرف عسل، به خود جذب می کنند. سیاره آنها نپتون است در اساطیر رومی خدای دریاهاست و مردان متولد این برج ذاتاً کم حرف و قوی هستند. چون کمی عجیب و غریب و غیر عادی هستند، مردم و بویژه زنان مجذوب آنها می شوند.

همانطور که در وب سایت نام فارسی و معنی نام ماه ها اشاره شد، در منابع زبانی ایران باستان معنی ماه اسفند این چنین است:

اسفند:

در اوستا و اوستایی، اسپنتا آرمیتی، در پهلوی اسپندر، در فارسی سپندار مذ، سفندارمذ، اسفندارمذ و گاه به تخفیف سپندار و اسفند گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: سپند، که صفت است به معنی پاک و مقدس، یا ارمئتی هم مرکب از دو جزء: اول آرم که قید است به معنی درست، شایسته و بجا. دوم متی از مصدر من به من معنی اندیشیدن. بنابراین ارمتی به معنی فروتنی، بردباری و سازگاری است و سپنته آرمتی (آرمیتی) به معنی بردباری و فروتنی مقدس است. در پهلوی آن را خرد و کامل ترجمه کرده اند. سپندارمذ یکی از امشاسپندان است که مونث و دختر اهورامزدا خوانده شده است. وی موظف است که همواره زمین را خرم، آباد، پاک و  بارور نگه دارد، هر که به کشت و کار بپردازد و خاکی را آباد کند خشنودی  اسپندارمذ را فراهم کرده است و آسایش در روی زمین سپرده به دست اوست و خود زمین نیز نماینده این ایزد بردبار و شکیباست و مخصوصا مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است. بیدمشک گل مخصوص سپندارمذ می‌باشد. علاوه بر این سپندارمذگان، روز عشق ایرانیان معادل با ۲۹ بهمن ماه (پایان بهمن و شروع اسفند) نامگذاری شده است.

علاوه بر این سپند که معادل اسفند است، از اسم های پسر ایرانی است که در قسمت اسم با س نیز معرفی شده است.

در ادامه خصوصیت مردان اسفند ماهی و شخصیت شناسی متولدین مرد اسفند را خواهید خواند:

خصوصیت مرد اسفند ماهی

مردان متولد اسفند

مرد متولد اسفند در روابط اجتماعی

علیرغم احساسات سست و خیالی، مرد متولد برج اسفند، باهوش و ذکاوت خود در کارش پیشرفت می کند. نپتون به او رفاقت، صفا و صمیمیت آموخته است از این رو متولد اسفند می تواند دیگران را مجذوب و متحیر کند. اگر توی دست و بالتان چنین مردی دارید، او را از دست ندهید بویژه اگر رمانتیک هم است. او به شما عشق می ورزد، دوستتان دارد، کاملاً با شعور است و وضعیت روحی شما را درک می کند و با شما طوری رفتار می کند که احساس می کنید واقعاً زن هستید.

از آنجا که حوت یکی از نشانه های روانی و آبی و نیز مملو از احساسات است، مرد متولد این برج (برج حوت: دوازدهمین برج فلکی از دایرةالبروج است) احساسات شما را به خوبی درک می کند. او از ابراز احساسات نسبت به بچه ها ابایی ندارد و بچه ها را به خود جلب می کند. او از لحاظ جسمی و عاطفی بیش از مردان متولد برجهای دیگر برای پدرشدن مناسب است. او خیلی فداکار است و محبت و گرما از او می بارد و نمی خواهد مثل مردان متولد برجهای دیگر جاهل مآب باشد که این هم ویژگی خوب دیگری است.

اگر می خواهید زن یک مرد متولد اسفند بشوید، مواظب باشید که: از او زیاد انتقاد نکنید، از کم کاری و خونسردی او نرنجید، حتما هفته ای دو سه بار به او بگویید که دوستش دارید. اگر مرد متولد اسفندی بر سر راه شما قرار دارد و این احتمال است که روزی هر دو دارای یک نام خانوادگی بشوید، سخت مراقب باشید زیرا در صورت وقوع یک چنین رویدادی برای شما حد وسط وجود نخواهد داشت یا آینده ای بسیار درخشان خواهید داشت و یا به کلی آن را در هم خواهید ریخت.

قبل از آنکه تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنید، بهتر است اطمینان پیدا کنید که او قادر به درک و بهره برداری از موقعیت های مناسب زندگی خود می باشد یا نه؟ اگر او را قادر به انجام چنین کاری دیدید، می توانید مطمئن باشید که به قول معروف نانتان در روغن خواهد بود و شما یکی از خوشبخت ترین زنان روزگار خواهید شد! چه شوهری نصیب شما می شود که از ثروت و شهرت چیزی کسر نخواهد داشت. اما اگر مشاهده کردید که او از زمره کسانی است که موقعیت های عالی را با بی اعتنایی از دست می دهد و در حدی نامتعارف پیرو ضرب المثل «سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است» می باشد و حالت تنبلی و رخوت او را از تعقیب کارهای جدی باز می دارد. به هر حال شما لبه پرتگاه بسیار ژرفی قرار گرفته اید.

مرد متولد اسفند ممکن است واجد همه آن چیزهایی باشد که شما خواهان آن هستید. البته او فرشته نیست و دو بال روی شانه های خود ندارد، اما در مجموع شوهری است که خیلی از زنها آرزوی داشتنش را دارند.

تصمیم گیری مرد متولد اسفند

منش زندگی او چنان است که به طور مرتب رو در روی موقعیت های بی نظیر قرار می گیرد و اینجاست که باید قاطعانه تصمیم بگیرد و با تصمیمی راسخ بر روی تمام رؤیاهایی که مانع پیشرفت و موفقیت او می گردند، خط بطلان بکشد، اما اشکال کار در این است که برخی از متولدین این ماه اصلا قادر به تشخیص موقعیت های مناسب نمی باشند و حس شناسایی “فرصت” در آنها ضعیف است و گوششان صدای در زدن بخت و اقبال را اصلا نمی شنود.

تا اینجا با صراحت تمام راجع به متولدین اسفند مطالعه شد که نمی توانند از موفقیت های مناسب زندگی خود بهره برداری کنند و بیشتر عمر خود را در رؤیاهای طلایی خویش بسر می برند، اما حالا به ذکر خصوصیات اقلیمی می پردازیم که درست بر عکس گروه اول از هر موقعیتی حداکثر استفاده را می برند. چنین مردی بدون هیچ نوع شک و شبهه، بهترین صیدی است که ممکن است به تور یک دختر بیفتد. او کسی است که ممکن است به راحتی یک دانشمند و یا سیاستمدار بشود. یک چنین مردی از آن مقوله مردانی است که زن هرگز امکان پیدا نمی کند توقع بیشتری از او داشته باشد و یک چنین حالتی برای هر زنی ایده آل محسوب می گردد، حتی اگر در نظر بگیریم که هر روز عصر مقدارد ناچیزی از گرفتاریهای عظیم خود را با خود به منزل می بردند. خوب، این کاملا طبیعی است که آدم بدون نقص در دنیا وجود ندارد حتی یک متولد دی که به طرز غیر عادی اهل عمل است ‌و یا یک مرد متولد فروردین که نبوغی خداداد در اداره امور دارد،‌ آنها نیز دارای نقاط ضعف هستند. نکته مهم این است که بر خلاف جریان آب شنا می کند،‌ در هر متر از پیشرفت خود هدیه گرانبهایی از افتخار و ثروت نثار پای همسر و فرزندان خود می نماید.

March boy
پسر اسفندی مرد اسفند ماه

مرد متولد اسفند آدم ضعیف النفسی نیست و عیب کار فقط در این است که گاهی چشمک های یک ستاره آنقدر نظر او را به خود جلب می کند که متوجه طلوع خورشید نمی گردد. طبیعی است که تمام متولدین این برج این چنین رویایی نیستند اما یقین داشته باشید که اکثرا اینطورند. با وجود این امیدواری هایی نیز هست تا زندگی هست امید هم هست و برغم عدم قاطعیت که در اگثر متولدین این ماه به چشم می خورد، در آوردن نان و تأمین زندگی یک امر الزامی است و وقتی او در این راه گام بر می دارد، قدرت درک بسیارش که ناشی از تأثیر سیاره نپتون است، همراه با هوش سرشاری که به طور طبیعی در وی نهفته این امکان را به وجود می آورد که یک شبه ره صد ساله بپیماید و به شهرت و مقام، حتی ثروت های سرشار برسد و اگر هیچ کدام از اینها نشد، می توانید روی احترام و تأمینی که به دست می آورد، حساب کنید. بعید نیست مرد متولد اسفندی که شما می شناسید، از این گروه باشد. http://NameFarsi.com

از سوی دیگر، باید با صراحت گفت که اگر او مثلا تا سن ۲۵ و ۳۰ سالگی نتوانسته باشد بار خود را ببندد و از موقعیت های مناسب زندگی بهره گیری های لازم را کرده باشد، بعید به نظر می رسد که آینده درخشانی در پیش داشته باشد. وقتی می گویم که آینده درخشانی نخواهد داشت، منظورم آینده خانوادگی اوست که شامل حال شما، فرزندان شما و زندگی شما می گردد، در حالی که ممکن است از نظر خصوصی وضع رضایت بخشی داشته باشید. بسیاری از متولدین اسفند که قدرت ریسک کردن را ندارند، از صمیم قلب به آنچه دارند، دلخوش و راضی می شوند، بدون اینکه توجه داشته باشند که همسر و فرزندان ایشان ممکن است اصلا راضی نباشند. در یک چنین مواردی او حداکثر رضایت خاطر را از رویاهای طلایی خویش به دست می آورد و یک لقمه نان و پنیر را برای زنده ماندن کافی می داند، در حالی که از نظر شما زندگی فقط یک غذای بخور نمیر نیست، زندگی تفریح و گردش، لباس های خوب، سفر و سیاحت و با مردم معاشرت لازم دارد. اگر آنقدر عاشق او هستید که حاضرید همه این کمبودها را تحمل کنید، بسیار خوب، بروید و پای سفره عقد بنشینید، اما از همین حالا بدانید که در طول زندگی زناشویی ناچار خواهید بود برای آنکه شاهد عقب ماندن خود از دیگران نباشید، بار او را هم به دوش بگشید، به این معنی که نه تنها باید برای خود کار مناسبی پیدا کنید و به قول معروف یکپا مرد خانواده بشوید، بلکه مراقب کار و نحوه فعالیت شوهر خود نیز باشید.

احساسات مرد متولد اسفند

حال به یک مطلب دیگر می رسیم و آن مسئله عواطف و احساسات مرد متولد اسفند است. این هر عیب و کم و کسری که داشته باشد، از نظر امور عشقی بی نظیر است. عشق و احساست جزیی از وجود این مرد است. تا جایی که می خواهم بگویم بدون آن زندگی برایش نه تنها مفهوم خود را از دست می دهد، بلکه واقعا غیر ممکن می گردد. روزی که خورشید عشق در قلب یک مرد متولد اسفند طلوع می کند،‌ دنیا شاهد تولد یک نقاش بی نظیر، یک شاعر بی همتا و بالاخره یک هنرمند عالیقدر می گردد.

تعصب، قضاوت و انتقاد مرد اسفند ماهی

مرد متولد اسفند متعصب نیست و هرگز به قضاوت نمی نشیند، او تا زمانی که شخصا به مطلبی پی نبرده باشد، نظریه ای ابراز نمی دارد و تازه در این حالت نیز او حالت انتقاد نخواهد داشت. خیلی به ندرت ممکن است به کسی اتهامی وارد کند و در مقابل به میزان وسیع گذشت از خود نشان می دهد. کوشش او در درک دیگران چشمگیر است. دوستان او خیلی به وی اعتماد می کنند و هرگز این فکر در سر ایشان پیدا نمی شود که ممکن است از آنچه به وی می گویند، سو‌ ء استفاده کند. عقاید و رفتار دیگران به هر قدر او را شوکه نمی سازد. اگر روزی پسر این مرد سراسیمه وارد دفتر کار او بشود و بگوید: پدر من یک نفر را کشته ام، بدون اینکه از جای خود تکان بخورد، می گوید: خوب، جریان را کاملا تعریف کن ببینم این قتل چگونه اتفاق افتاد.

معایب پسر و مرد اسفند ماهی

یکی از معایب مرد متولد اسفند این است که گهگاه حرفی نسنجیده از زبان وی جاری می گردد و سخنی را که نباید بگوید، می گوید و بعدا پی می برد که کار بیجایی کرده است. هیچ بعید نیست که این حالت او به علت سادگی و خوش قلبی اش باشد. مرد متولد اسفند بدون اینکه در نظر بگیرد حرف او ممکن است از جانب شنونده سو ء تعبیر گردد و به مفهومی جز آنکه وی در نظر داشته است توجیه بشود، منظور خود را در قالب اولین کلمات و جملاتی که به خاطرش می رسد بیان می کند. این حالت او را حمل بر دهان لقی او ندانید. دهان لق کسی است که نتواند حرف و اسرار دیگران را حفظ کند، در حالی که او با قدرت تمام سرنگهدار است.

معنی نام ماه ها را ببینید. اسفند آخرین ماه سال ایرانیان در ایران باستان، معنایی فراتر از فقط یک واژه دارد.

مرد اسفندی یک شنونده بی نظیر است

اگر به هنگام تولد این شخص عطارد هم در برج صوت بوده باشد، آدم بسیار حراف و خوش صحبتی می شود و در غیر این صورت در سخن گفتن بسیار متین و موقر خواهد بود و سعی می کند که به کار کسی کار نداشته باشد، در حالی که دوستان و آشنایان مرتبا مسائل و مشکلات خود را با او در میان می گذارند و از وی نظر خواهی می کنند. مراجعه به وی بیشتر به خاطر آن است که مرد متولد اسفند یک مستمع بی نظیر است و شما اندکی پس از آنکه رو در روی او نشستید و شروع به صحبت کردید، ناگهان متوجه می شوید که تمام آنچه را که در دل داشته اید، از ناراحتی راجع به موخوره و شوره سر گرفته تا امکان بیکار شدن شوهرتان و عاشق شدن دخترتان و همه و همه را برای او بازگو کرده اید. مستمع خوب بودن او را حمل بر این ننمایید که مایل به شنیدن درد دل دیگران است،‌ درست برعکس تنها جیزی که یک شوهر ویا یک دوست متولد اسفند نمی خواهد از همسر یا دوست خود بشنود، در دل های اوست، زیرا بدون شک از صبح تا غروب در محل کار خود به درد دل دهها نفر گوش داده است اینک مایل است که وقتی در جوار شما است، راجع به موضوعات دیگری با وی گفتگو بشود. طبیعی است کسانی که دریچه های دل خود را بر روی او باز می کنند، اصلا نمی دانند که سخنان ایشان تا چه حد روی وی تأثیر می گذارند و تا چه حد ممکن است موجب ناراحتی او بشوند.

جذابیت پسر و مرد اسفند ماه

مرد متولد اسفند مثل یک قطعه اسفنج و یا مثل یک گیرنده قوی است که هر چه را در اطرافش باشد، جذب می کند و می گیرد، بدون اینکه خوبی و بدی آن ها تأثیری در میزان این جذب داشته باشد. با توجه به یک چنین خصوصیتی جای تعجب نیست وقتی می بینیم که دوستان و آشنایان متولدین اسفند ایشان را آدم هایی بسیار حساس می دانند.

مرد متولد اسفند هر چند گاه یک بار نیاز شدیدی به استراحت پیدا می کند. این استراحت باید جسمانی و روانی باشد، حساسیت او در این دوره به قدری شدید می شود که کوچکترین نسیمی ممکن است برای سلامتی اش مشکل ایجاد کند. اگر دیدید که می خواهد تنها باشد و یا برود سفر و هواخوری، کاری به کار وی نداشته باشید. نکته ای را که باید به شما تذکر بدهم این است که ضرب المثل معروف دوری و دوستی در مورد متولدین برج اسفند بیش از متولدین هر ماه دیگری صادق است. اگر خیلی خود را به او بچسبانید و لحظه ای وی را تنها نگذارید، عشق او به شما ضایع می گردد. یادتان باشد که گاهی موجود بسیار لطیف و حساسی است که خیلی زود ممکن است صدمه ببیند. خجول بودن او بیشتر به خاطر آگاهی به محدودیت های دردناکی است که دارد، محدودیت هاییکه همیشه و همه جا آن ها را احساس می کند. او سخت خواهان آن است که افراد مورد علاقه اش به خوش طینتی و خوش بینی او واقف باشند و این هشداری است برای شما که هرگز نظریات او را نادیده نگیرید و به آنها به دیده شک و ترید نگاه نکنید.

سرگرمی های مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند سرگرمی های عجیبی برای خود پیدا می کند. او ممکن است به یوگا، ‌نجوم، کشف قوانین حاکم بر اعداد و دیگر اموری از این قبیل علاقمند باشد و علت هم آن است که همانند متولدین آبان به کشف اسرار طبیعت تمایل زیادی دارد و اتفاقا پرداختن به یک چنین اموری برای او بسیار هم خوب است زیرا از یک سو احساسات او را تحت کنترل نگاه می دارد و از سوی دیگر مانع از خیالپردازی های غیر عملی او می گردد.

کسی که تحت تأثیر سیاره نپتون است، به ندرت عصبانی می شود و عصبانیت های او چنان طولانی نیست، ‌پس از آنکه آب ها از آسیاب ریخت، فقط در عرض چند لحظه دوباره همان آدم متین و آرام سابق می گردد و به عبارت دیگر تبدیل حالت او از عصبانیت به خونسردی تدریجی نیست. بسیاری از مردان متولد این ماه از زمره کسانی هستند که ساعات بیکاری خود را در منزل پرسه می زنند و مرتبا از این اتاق به آن اتاق می روند، به زیر زمین و انباری سر می زنند و خرت پرت های قدیمی را زیر و رو می کنند،‌ بی جهت ناراحت نشوید، زیرا حتی اگر آن چیزی را که جست و جو می کند، پیدا نکند، منظورشان از این کار سرگرمی است. مرد متولد اسفند، درست برعکس مرد متولد اردیبهشت ناگهان توفانی نمی شود و زمین و زمان را به هم نمی ریزد. فکر نمی کنید داشتنی یک چنین مردی در منزل نعمت بزرگی است؟ گول زدن مرد اسفند کار ساده ای نیست،‌ چون او با کمک نیروی عجیبی که طبیعت در وی به ودیعه نهاده، به راحتی فکر دیگران را می خواند و به منظور پنهانی اش پی می برد، اما در مقابل خیلی به راحتی می تواند شما را گول بزند و به همین دلیل هم هست که به ر احتی می تواند اسرار خود را از دیگران پنهان نگاه دارد.

مرد متولد اسفند دروغگوی زبر دستی هم هست، چنان دروغ می گوید که هرگز متوجه آن نمی شوید. گاهی نیز بدون دلیل حقیقت را کتمان می کند،‌ برای خرید سیگار از منزل خارج می شود ولی به شما می گوید که می خواهد روزنامه خریداری کند. مشابه این حالت در متولدین خرداد و تیر دیده می شود، این افراد ظاهرا از مشاهده اینکه دیگران نمی توانند از کار ایشان سر در بیاوزند، احساس رضایت خاطر می کنند.

از آنجا که ضرری از این کار عاید کسی نمی شود، بهتر است با آن مخالفتی نکنید و حتی قدری هم با وی همراهی کنید، برای مثال وقتی گفت که برای خریدروزنامه از خانه خارج شده است و شما متوجه هستید که برای خرید سیگار رفته و لاجرم بدون روزنامه به خانه بازگشته، پس از مراجعت بگویید: این روزنامه فروش سر کوچه هیچ وقت روزنامه ای را که آدم می خواهد، ندارد. شما نمی دانید که گفتن یک چنین جملاتی که نشان می دهند به او اطمینان چشم و گوش بسته دارید، تا چه حد در زندگی شما تأثیر مطلوب خواهند داشت.

 

پسر اسفندی
پسر متولد اسفند ماه

حسادت یکی از احساساتی است که در این شخص خیلی دیده نمی شود و یا اگر هم واقعا حسود باشد، چنان با مهارت خود را کنترل می کند که اصلا چیزی از ظاهر وی مشهود نمی گردد. با وجود این، یادتان باشد که او مردی است با تمام غرورها و خود خواهی ها و متوقع است که شما در یک حد معقول و متعرف پا از گلیم خود بیرون نگذارید. از سوی دیگر شما باید سخت مراقب حس حسادت خود نیز باشید چون او دوستان صمیمی فراوانی اعم از زن یا مرد دارد که گاهی اوقات بدون توجه به شرایط زمان و مکان با ایشان خیلی گرم می گیرد. او اصولا رفیق است و اگر شما بی جهت از خود عکس العمل های شدید نشان بدهید، کار به جاهای باریک خواهد کشید. اینکه گفتم “بی جهت” بدان علت است که او واقعا قصد خیانت به شما را ندارد و از گرم گرفتن با زن های دیگر منظور خاصی را تعقیب نمی کند و در این میان زنان متولد فروردین و مرداد نظر او را بیش از دیگران به خود جلب می نمایند. مرد متولد اسفند عاشق زیبایی است و بی اراده به سوی آن جذب می گردد. شما می توانید خیلی ساده این موضوع را امتحان کنید. در یک میهمانی او را زیر نظر بگیرید، چشمان او مستقیما به زیباترین ساق پاها دوخته می شود. با وجود این، اگر واقعا از این همه زیباپسندی او ناراحت می شوید، با اندکی سعی و دقت در ظاهر خود می توانید تمام فکر و حواس او را به خود معطوف نگاه دارید. او مرد عاشق پیشه ای است که این شعر ایرج بیش از هر مطلبی بازگو کننده و وصف الحال وی می باشد. هر که را روی خوش و موی نکوست، مرده و زنده من عاشق و اوست.

وقتی ملاحظه کردید که به لاک خود فرو رفته است و به قول معروف کنج عزلت گزیده، فورا به آرایشگاه بروید، لباس رنگ زرد یا نارنجی باز بپوشید و بلیط یک فیلم یا تأتر کمدی را بخرید و او را از عالم خلسه بیروی بکشید. این شخص در مقابل پیشنهادات، حساسیت زیادی از خود نشان می دهد و به این دلیل روابط او با اطرافیان وی هستند که تصمیم می گیرند تا چه حد با او روابط صمیمانه داشته باشند.

مرد متولدی اسفند در خانواده

از نظر بچه ها، او یک پدر شاد است زیرا به طور مرتب آن ها را به قایق سواری، شنا، دوچرخه سواری و دیگر کارهایی از این قبیل می برد و اگر هوا بد باشد، تمام روز تعطیل را پا به پای ایشان قایم موشک بازی می کند.

او با صبری شبیه به صبر ایوب به مسائل و مشکلات کودکان خود گوش می دهد و مایل است که آنها را افرادی روشنفکر و فهمیده بار بیاورد. این نصیحت ها و سفارش ها را در مورد مرد متولد اسفند به گوش بسپارید: هرگز او را سرزنش و انتقاد نکنید، افکارش را واهی و پوچ نخوانید. به جان او نق نزنید و از کارهای او به طور جدی و اتهام آور انتقاد نکنید، افکارش را واهی و پوچ نخوانید. به جان او نق نزنید و از کارهای او به طور جدی و اتهام آور انتقاد نکنید. از اینکه گاهی مکدر است و علاقه ای به کوشش و پیشقدم شدن در کارها ندارد، دلخور نشوید و او را ملامت این خونسردی و بی اعتنایی جزو طبیعت اوست.

شما برای به حرکت در آوردن او پیشقدم شوید. از نظر عاشقانه و عاطفی مرد اسفند نیازمند آن است که دائما او را نسبت به عشق و علائق خود مطمئن کنید و لااقل در هفته دو سه بار به او بگویید که خیلی دوستش دارید. ضمنا فراموش نکنید که تخیلات و اندیشه های طلایی و دوردست او را به باد تمسخر نگیرید، بلکه سعی کنید که این تخیلات به مرز عملی بودن، عملی شدن نزدیک تر شوند.

متولد ماه اسفند و ازدواج

در طالع بینی متولد ماه اسفند با متولد کدام ماه ها ازدواج کند بهتر است؟

ماه های جور با مردان متولدین اسفند:

تیر ماه (عاطفی) ، آبان ماه (متوازن)، اردیبهشت ماه (مترقی)، مهر و دی ماه (خصوصیات زن دی ماه).

ماه های ناجور با مرد متولد اسفند:

فروردین ماه (با قدرت)، مرداد ماه (پر حرف) و خرداد ماه.

رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

نظر شما درباره پسران و مردان اسفند ماهی چیست؟ در قسمت نظرات بنویسید.

4.7/5 - (10 امتیاز)

76 نظر برای “طالع بینی و خصوصیات مرد اسفند ماه”

 1. برای پسر متولد اسفند کدام اسم بهتره نظر بدین لطفا
  بردیا یا سام

  0
  0
 2. دمتون گرم قبل از خواندن این حرفا باور نداشتم ولی حالا که دیدم خودمم

  0
  0
   1. یعنی یه خردادی اگر با یه مرد اسفندی همه جوره تفاهم داشته باشه واقعا نباید ازدواج کنه. خیلی منو تو دوراهی گذاشتید☹️☹️

    0
    0
   2. نه اینطور نیست
    شما صرفا شناخت میگیرید با این طالع بینی ها
    این طالع بینی ها ۱۰۰درصد درست نیستند ضمن اینکه برای همه برقرار نیستند، خود من اسفندیم
    تمام این مواردی ک گفت درمن برقراره به جز حسادت و عصبانیت
    ینی خیلی راحت بروز میدم حسادتمو ، خیلی حسود هم هستم درمورد شریک زندگیم
    و سذیع هم عصبی میشم البته همونطور ک گفته اینجا سریع هم عصبانیتم میخوابه
    اینچ گفتم ک خیلی به این موارد اکتفا نکنید این طالع بینی ها صد درصد ماجرا نیستن

    0
    0
  1. من یه مرد اسفندیم. مرد اسفندی همینطور که در متن بهش اشاره شد با حرفهای عاشقانه مثل دوست دارم، عاشقتم و… خیلی به وجد میان. در مورد من این مورد به شدت دیده میشه…
   امتحان کنید

   0
   0
  2. من اسفندماهی هستم
   تقریبا ۹۰ % خصوصیاتی که گفت رو دارم.
   اگه میخوای ی اسفندماهی رو جذب کنی بهترین حالتش این که در مقابلش علاوه بر طنازی و لوندی سعی کنی وقار داشته باشی. هر دو رو همزمان باید داشته باشی
   و دیگه اینکه سعی کن کمی پرحرف باشی اما در عین حال بدونی داری چی میگی

   0
   0
 3. میشه عاشقش کرد راه حلشم اینه که یه شب تنهایی به شام عالی دعوتش کنی همراه با یه موزیک ملایم وهیچ زن دیگه ای هم اون دور بر نباشه اون وقت ببین خودش چطوری با حرفاش قربون صدقه ات میره وبا مهر ومحبتش لوست میکنه البته باید وحتما زیبایی رو داشته باشی

  0
  0
  1. با جدیت دروغ نبگن جوری که واقعا داری باور میکنی اون لحظه داره دروغ میگه

   0
   0
  1. دقیییقا عشق منم اسفندماهیه وخیییلی افکاروخیالات رویایی میکنه و همش از زیبایی من تعریف و تمجید میکنه و زیاد قربون صدقم میره و همینطور بادیدگاه مثبته و همش میخواد از دهن من بشنوه که دوسش دارم .هرچند من مردادیم ولی خیلی زیاد درهرزمینه ای باهم تفاهم داریم

   0
   0
 4. واقعا عالی بود
  اعتقادی به فال یا این چیزا ندارم ولی تمام این صحبت ها بهم شباهت داشت و خیلی جذاب بودواسم

  0
  0
  1. سلام و عرض ادب.خواستم بدونم منظورتون از اینکه نوشتید دختر فروردین رو هم که نگووو :))) اینه که باهاش خوبین یا نه ؟ چون تو این متن یه جا نوشته از فروردین و مرداد خوشتون میاد یه جا نوشته ناجور هستین.ممنون میشم جواب بدید

   0
   0
  2. اوف من خودم ی پسر اسفندیم عاشق یه فروردینی شدم پدرمو در آوردهولی خب اونم عاشق منه خیلیم دوسش دارم

   0
   0
 5. عالی پسر اسفند ماهیم یه دخترمیخام دوس دختر ندارم ولی دختر خوب

  0
  0
 6. همه خصوصیاتشو داشتم.عالی بود.مخصوصا اون تیکه که میگه از اینکه دیگران اونو مرموز میدونن خوشحال میشه

  0
  0
 7. عشق من هم اسفند ماهی هستش، لبریز از احساس ولی خیلی سریع از کوره در میره

  0
  0
  1. وای سلام عزیزم درکتون میکنم منم همسرم اسفندی خدا بهت صبر بده

   0
   0
 8. اههههههه!!!!! کی گفته مرداد پر حرفهههههه!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟
  اصلا هم اینطور نیست
  آذر با مرداد اشتباه گرفتن
  من خودم مردادی هستم تا جایی که می دونم کسی بهم نگفته پرحرفی بیشتر در مورد آذر ماه دیده بودم
  اسفندی ها خیلی باحالنننننن اگر چه خودم هم فکر می کنم خیال پرداز و رویایی هستم ولی در مورد اسفند اصلا شکی نیست
  برام جالب بود.

  0
  0
  1. نمیدونی واس چی حرف میزنی مردادی عزیز! من آذری ام به زور میخوان منو به حرف بیارن

   0
   0
 9. واااااهااای!!!!!! البته خیلی خوبه که احساساتی هستند ولی من مردادیم و زود رنج بودنشون برام یک ضعف هست. در ضمن در جایی دیدم که نوشته بود آنهارا به دیدن فیلم های اکش نبرید!!!!!! این واقعا دیگه نمیدونم چی بگم… من علاقه زیادی به فیلم های علمی تخیلی دارم و جالبه بدونید از بازی های اکشن خوشم میاد. خدا کنه همشون اینجوری نباشن
  ولی از لحاظ قربون صدقه رفتنشون و احساساتی و رومانتیک بودنشون خوشم میاد. ولی من دختر مردادی روحیه جنگجو دارم و عاشق ماجراجویی هستمممممم.
  در ضمن خودم هم رویایی هستم و عاشق خیال پردازی و دیدن غروب خورشید مخصوصا وقتی به رنگ بنفش و نیلی و نارنجی در می آید و شب های بسیار تاریک و مهتابی رو خیلی دوست دارمممم.
  کلا از کتاب های افسانه ای هم خوشم میاد و عاشق علم اسرار هستم.
  اسفندی ها خیلی ملایم و جالب هستند.
  از این ضعف ها خوشم نمیاد:دل نازک، دارای عشوه و چاپلوسی، خیلی احساساتی،زود رنج بودن، محبت ورزیدن به دخترهای دیگهههههه!!!!
  حسود نیستم اما در زمینه روابط عاشقی فقط و فقط می خوام مال خودم باشع
  البته در تلاش برای بدست آوردن یک آقای باکمالات اسفند ماهی نیستم چون تا حالا تجربه داشتم که یک دفعه خاص میشم برای یک نفر،،،، پیشنهادم هم به بقیه دخترها این هست که نمی خواد بفهمید چطوری می تونید دلشونو بدست بیارید :
  ۱٫ زیبا و دارای خلاقیت باشید
  ۲٫لبخند بزنید
  ۳٫حالت رومانتیک داشته باشید
  ۴٫از سلیقه خوبی برخوردار باشبد
  دیگه اگه اینهارو داشته باشید لازم به وسواس به خرج دادن نیست.
  اینهارو که بر اساس نوع طالع بینی هم میشه فهمید طرف چطوریه دیگه معنی سوال کردن هاتونو نمی فهمم.
  (شاید فقط کاره خودمه)
  من استاد اغواگر هستمممممم
  موفق باشید.

  0
  1
  1. سلام دوست عزیز مردادی منم باهاتون موافقم اصلا ما مردادیا تکیم تو دنیا خیلیم حسود داریم به افتخار همه ی بانووان مهربان و صبور مردادی دنیا

   0
   1
 10. چرا الان انقد از خودت تعریف کردی دختری از جنس مرداد :///
  کسی ک اومدع ت این سایت حتما میخواد ی اسفندیو بشناسه ن مردادی اونم دختر:/
  خانم اغواگر پرحرفی زیاد ت ذوق طرف میزنه کنترلش کنی بد نیس عزیزم ؛)
  بابت راهنماییاتم ممنون واقعا خوب شد گفتی :/

  0
  1
  1. همین که میگن مردادیا مغرورن دیگه من حاضرم رو قرآن دست بزارم حتی کلی دوست مردادی دارم همشون دقیقاا این مغرور بودن و خودشیفتگی رو دارن

   1
   0
 11. عالی بود . کامل ترین مطلبی ک میشد مطالعه کرد و خودت و بیشتر بشناسی همین بود ‌. اکثریت خصوصیات رو داخل خودم دیدم و شناختم نسبت ب خودم کاملا تغییر کرد . اگر میخوای جذب یه اسفندی بشی باید شش دنگ حواست و بدی بهش ب کسی غیر از اون بها ندی حسادتش زبان زد عام و خاصِ واقعا هم از اینکع دیگران فک کنند مرموز هستش خوشحال میشع

  0
  0
 12. سلام من همسرم اسفندی و منم مردادی برعکس این طالع بینیا من اصلا با مرد اسفتدی جور در نمیام البته ۵۰ درصد با کاراش و حرفاش جور در میام ولی از انجا که دروعگو و مرموزن اصلا یه مردادز نمیتونه تحملشون کنه موفق باشید دوستان

  0
  0
  1. توی متن هم گفته بود اسفند و مرداد با هم جور در نمیان خانم

   0
   0
 13. به نظر من مرد های اسفندی مردای خوبی هستن
  من مرداد ماهی هستم و او اسفند ماهی ما باهم مسائل پیش امده رو بیان میکنیم و سعی در خل اون مسئله داریم و سر انجام حل میشود
  من از داشتن او بسیار خوشحالم و واقعا عاشق او هستم او هم من رو دوست دارد همان طور که در مطالب بالا گفتید اون جذب من شده

  0
  0
 14. راستش فکر میکردم اسفندی ها ضعیفن و تنبل و ارزشی برای خودشون قائل نیستن ولی بعدن فهمیدم ک این مهربونی شونه ک اینطوری نشون میده و این خاص بودنشونه

  0
  0
 15. اسفندی ها خودتون بگید چرا از قدرت بدتون میاد؟ من فروردینی هستم ولی جدی بدتون میاد از فروردینی ها؟ به این گلی

  0
  0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.