معنی اسم آرمیتی

معنی نام آرمیتی معنی و ریشه دقیق اسم آرمیتی همانطور که در قسمت اسم های دختر با آ در وبسایت نام فارسی دیده اید، اسم آرمیتی یک اسم دختر ایرانی اصیل است که چند معنی زیبا دارد. آرمیتی یک اسم اصیل دخترانه است که چون سال ها برای نامگذاری استفاده نشده امروز یک اسم دختر … ادامه خواندن معنی اسم آرمیتی