معنی اسم آرمیتی

نام آرمیتی معنی، ریشه، فراوانی (تعداد) اسم آرمیتی در ثبت احوال ایران همانطور که در قسمت اسم های دختر با آ در وبسایت نام فارسی دیده اید، اسم آرمیتی یک اسم دختر ایرانی اصیل است که چند معنی زیبا دارد. آرمیتی یک اسم اصیل دخترانه است که چون سال ها برای نامگذاری استفاده نشده امروز … ادامه خواندن معنی اسم آرمیتی