معنی اسم الینا

معنی نام الینا معنی و ریشه دقیق اسم الینا Elina name در قسمت اسم های دختر با ا در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم الینا یک اسم بین المللی است و البته در منابع فارسی ذکر شده که نام رودی است در نزدیکی رودیار. اما اسم الینا سال … ادامه خواندن معنی اسم الینا