معنی اسم الینا

نام الینا معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم الینا در ثبت احوال ایران در قسمت اسم های دختر با ا در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم الینا یک اسم بین المللی است و البته در منابع فارسی ذکر شده که نام رودی است در نزدیکی رودیار. اما اسم … ادامه خواندن معنی اسم الینا