معنی اسم تیدا

نام تیدا معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم تیدا در ثبت احوال ایران همانطور که در قسمت اسم ایرانی دختر با ت در وبسایت نام‌فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم تیدا یک اسم دختر فارسی / لری است. البته لازم به ذکر است که زبان لری از زبان های کهن ایرانیان … ادامه خواندن معنی اسم تیدا