معنی اسم روشا

نام روشا معنی، ریشه، تلفظ و فراوانی (تعداد) اسم روشا در ثبت احوال ایران همه چیز درباره اسم روشا روشا اسم کوتاه دخترانه، نامی خوش آوا با ریشه پارسی است. کوتاهی و خوش آهنگی نام روشا سبب محبوبیت این نام بین پدر مادر های امروزی برای انتخاب اسم دختر شده است. همانطور که در قسمت … ادامه خواندن معنی اسم روشا