معنی اسم لیا

اسم لیا معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم لیا در ثبت احوال ایران همه چیز درباره اسم لیا لیا در نگاه اول اسم سه حرفی دخترانه، نامی کوتاه و خوش آوا با ریشه غیر ایرانی است. اسمی که تعابیر مختلفی درباره ریشه و معنی آن وجود دارد و اخیرا در ایران بیشتر از گذشته شناخته … ادامه خواندن معنی اسم لیا