معنی اسم مهراد

نام مهراد معنی، ریشه و فراوانی اسم مهراد در ثبت احوال ایران همانطور که در قسمت اسم پسر با م و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم مهراد اسم فارسی پسرانه است. اسمی محبوب و خوش آوا با معنی زیبا که در لیست اسم با م (نام های محبوب) نیز قرار می گیرد. در ادامه … ادامه خواندن معنی اسم مهراد