معنی اسم هانا

نام هانا معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم هانا در ثبت احوال ایران همانطور که در قسمت اسم دختر با ه گفتیم اسم هانا یک اسم ایرانی زیباست که البته یک اسم بین المللی هم به حساب می آید. در ادامه معنی دقیق و ریشه نام هانا را خواهید دید: معنی هانا اسم هانا به … ادامه خواندن معنی اسم هانا