معنی اسم کوروش

اسم کوروش (کورش) معنی، ریشه، فراوانی (تعداد) اسم کوروش در ثبت احوال ایران همه چیز درباره اسم کورش اسم کوروش یا کورش اسم اصیل ایرانی با ریشه فارسی است که از دیرباز در سرزمین ایران برای نام گذاری پسران استفاده می شود. همانطور که در قسمت اسم پسر با ک گفتیم، کوروش نام خیلی از … ادامه خواندن معنی اسم کوروش