Girls name with A

نام دختر با ا

اسم دختر فارسی با حرف الف

اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف ا

اسم دختر با ا

اسم های دخترانه زیبای زیادی در زبان فارسی هستند که برای نامگذاری فرزند دختر استفاده می شوند. طبق نظر مشاور اسم نام فارسی، اسامی دختر با الف از نظر آوایی زیبا هستند. نام های دختر با الف به دلیل حرف الف در ابتدایش به دلیل زیبایی آوایی که دارد نام هایی محبوب بین افراد هستند.

خیلی از نام های شروع شونده با ا، مترادف با اسم های با آ هستند. مثل نام های ارشیدا، انوشا، ارشین که به ترتیب معادل اسم های آرشیدا، آنوشا و آرشین هستند (که البته در مورد اسم آرشین اختلاف نظر وجود دارد). این امر در مورد اسم های پسر با ا نیز وجود دارد.

از نام های فارسی زیبا و محبوب با حرف ا می توان به اسامی زیر اشاره کرد:

در ادامه لیست کامل نام پارسی دخترانه با حرف ا را ببینید. اسامی اصیل ایرانی که ریشه فارسی دارند.

اسم دختر با ا
اسم دخترانه با حرف الف
ردیف اسم فارسی معنی نام
۱ ابناس اسم خواهر حضرت یعقوب (ع) و عمه حضرت یوسف (ع) و همچنین نام قریه ای در مصر است.
۲ اختر گلی است که به شکل خوشه روی گیاه می شکفد و رنگ های سرخ، صورتی، نارنجی و زرد دارد، هم چنین به معنای ستاره، طالع، بخت، اقبال.
۳ اخگر پاره آتش.
۴ ادلیا شکر و سپاس خدا، تشکر از خدا. معنی کاملتر در: اسم ادلیا.
۵
۶ اردیبهشت نام ماه دوم از سال شمسی، اسم فرشته ای که نماینده پاکی است و وظیفه نگهبانی آتش با اوست، نام روز سوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم.
۷ ارزنده محترم، دارای احترام.
۸ ارزینه ارزنده، گرانبها.
۹ ارسا ارس
۱۰ ارسان نام همسر نرسی پادشاه ساسانی
۱۱ ارشا از نام های ایران باستان. که البته بیشتر برای نامگذاری فرزند پسر انتخاب می شده. در حال حاضر نیز به عنوان اسم پسر از نام های مورد تایید ثبت احوال است.
۱۲ ارشامه آرشامه
۱۳ ارشیدا آرشیدا، بانوی درخشان و آراسته آریایی، مرکب از آر + شید + الف تانیث، آر به دو معنی به کار می رود: اول: مخفف آریایی و دیگری: مرخم آرا به معنای آراینده.
۱۴ ارشین با فتح (الف) و کسر (ر)، نام یکی از شاهدختهای هخامنشی، مرکب از ارش به معنای عاقل و زیرک + ین (پسوندتفضیلی)، به معنی عاقلترین هوشمند ترین.
۱۵ ارغوان گلی قرمزرنگ
۱۶ ارکیده گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ دیگرش بزرگتر است.
۱۷ ارم نام دختر گودرز و همسر رستم پهلوان شاهنامه
۱۸ ارناز از نامهای باستانی
۱۹ اروشه اروشا، به فتح الف، روشن، سفید، دختری با روی سپید
۲۰ اریکا نام روستایی در استان مازندران
۲۱ ارینا آرینا، آریایی نژاد، از نسل آریایی
۲۲ اسپانتا سپنتا، مقدس و قابل ستایش نام فارسی
۲۳ اسپنتا سپنتا ، پاک و مقدس
۲۴ اسپنوی از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر تژاو تورانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی.
۲۵ استاتیرا همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
۲۶ اسرا در گویش سمنان اشک
۲۷ اسفند دخت مرکب از اسفند (نام ماه دوازدهم از سال شمسی) + دخت (دختر)
۲۸ اشک آبی که از چشم می‌ریزد.
۲۹ اشلی نام کوهی در مازندران
۳۰ افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد.
۳۱ افروز ریشه افرختن
۳۲ افروغ تابش، روشنی، شعاع آفتاب تابش ماه، نام یکی از شارحان اوستا که در اواخر عهد ساسانیان می زیسته است.
۳۳ افرینا نام دختر سیامک پیشدادی
۳۴ افسانه داستانی که بر اساس تخیل ساخته شده، زیبا اسم فارسی دختر
۳۵ افسر کلاه پادشاهی، تاج
۳۶ افسرخاتون افسر (فارسی) + خاتون (فارسی)، تاج بانو، سر‌آمد همه زنان
۳۷ افسردخت افسر (تاج) + دخت (دختر) سرآمد همه دختران
۳۸ افسون سحرانگیزی، جاذبه
۳۹ افشان آشفته و پریشان (در مورد زلف به کار می‌رود)، ریشه افشاندن
۴۰ افشید روشنایی خورشید
۴۱
۴۲ السا اسم السا یک اسم بین المللی بوده و در زبان های مختلف معنی های زیبایی دارد. مثلا السا در زبان آلمانی به معنی دختر نجیب و پاکدامن، السا در زبان عبری و یونانی به معنای قسم خدا، در زبان انگلیسی: قو، دختری که مانند قو خرامان راه می رود و بخشنده و سخاوتمند است، السا در زبان اسپانیایی و سوئدی و امریکایی به معنی حقیقت است. در برخی منابع آمده است اسم السا ترکیب دو نام دختر الیزابت و آلیس است. در زبان فارسی اسم السا به معنای نان خواه، دانه ای خوشبو است که بر روی خمیر نان می پاشند و شفای نیش عقرب است. اطلاعات بیشتر و بررسی کامل در: اسم السا.
۴۳ الماس خاتون الماس (یونانی) + خاتون (فارسی) بانوی مانند الماس
۴۴ المیرا ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل
۴۵ الناز ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل
۴۶ الوا ستاره
۴۷ الیسا دیدو، دختر شاه صدر و بنیانگذار افسانه ای کارتاژ، کارتاژ از سرزمینهای شمالی آفریقاست که مهاجرانی از فنیقیه بنا نهادند.
۴۸ الیکا نام روستایی در مازندران
۴۹ الیکا تغییر یافته الی کاک یا الیکک، آلبالوی جنگلی که در جنگلهای مازندران و حاشیه دریای خزر یافت می شود. طبق دیدگاهی الیکا یک اسم شمالی دختر است.
۵۰ الیما سرزمین کوهستانی و بر گرفته از نام ایلام و قوم ایلامیان است که احتمالا کهن ترین نژاد سرزمین بختیاری ها بوده است.
۵۱ الینا نام روستایی در نزدیکی رودیار. Elena اسم بین المللی برای دختر هم هست.
۵۲ امیتیس آمیتیس، نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی
۵۳ امیده امید
۵۴
۵۵ انارگل گل انار
۵۶ اندیشه آنچه حاصل اندیشیدن است، فکر
۵۷ انگیزه آنچه یا آن که کسی را وادار به کار کند، محرک، باعث، سبب.
۵۸ انوشا شادی و خوشحالی و شادمانی، همچنینن ماندنی و جاودانه، صورتی از نغوشا، پیرو مانی.
۵۹ انوشک نام زنی در زمان ساسانیان
۶۰ انوشکزاد انوش زاد
۶۱ انوشه جاودان، شادمان، خوشحال، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده ای ساسانی در تیسفون و نام دختر نرسی، نام بانوی ایرانی، اولین کسی که به عنوان گردشگر ۱۰ روز در فضا بود.
۶۲ انوشه دخت دختر جاویدان، دختر شادمان
۶۳ انوشه روان انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسانی ملقب به دادگر، پیامبر (ص) در زمان این پادشاه متولد شد.
۶۴ انیتا آنیتا، آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.
۶۵ اوران در گویش سیستان
۶۶ اویسا آویسا، پاک و تمیز مانند آب.
۶۷ ایران دخت دختر ایران، نام همسر فریدون پادشاه پیشدادی.
۶۸ ایران ناز موجب فخر و مباهات ایران.
۶۹ ایرانا مرکب از ایران + الف اطلاق.
۷۰ ایرانشید خورشید ایران.
۷۱ ایرانمهر خورشید ایران. مهربان ایرانی.
۷۲ ایرانه منسوب به ایران.
۷۳ ایرسا آلیسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند.
۷۴ ایرن نام ملکه روم شرقی.
۷۵ ایزدچهر دارای چهره ای چون فرشتگان.
۷۶ ایل ناز ایل (ترکی) +ناز (فارسی)، مایه ناز ایل، الناز.
۷۷ ایلیکا الیکا، هل، گیاهی از تیره زنجبیلیان.
۷۸ ایواز آراسته و پیراسته.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دختر ایرانی با ا

4/5 - (96 امتیاز)

905 نظر برای “نام دختر با ا”

   1. سلام اسم ‌دختر ‌که به امیرمهدی ‌بیاد

    2
    0
   2. سلام…یه اسم دختر که به اسم پسرم امیرسام بیاد؟

    0
    5
 1. اسم دختر با الف مثل ارتا – ایرسا – السا- الحان – الوان – افنان – افرا – اسرا – اصیلا – الفت – ازل – الشاد – ادنا – اسما – امینا – اطهر – انوار – افروز – افراز – ایلدا – ایلسا

  0
  0
 2. اسم دختر با الف مثل اریحا – امینا – انیسا – افرا – افراز – الیانا – اسما – ادلیا – ازرا – اصیلا – انیس – انیسا – انیسه – انتصار – ابتسام کدوم خوب و قشنگه ؟

  8
  6
 3. اسم دختر نگارین زهرا – نگارین فاطمه – فریحا – سبوحا – کیاناز – ریحانه – رضوانه اسم های خوب و زیبایی هستند

  8
  13
 4. اسم دختر افروز – افروغ – افراز – افنان – نغمه – غمزه – ساغر – مهروز – سها – سلما – ارغوان – یمنا – مینوسا – تیادا – فریاس کدام اسم زیباست؟

  4
  6
   1. خیلی قشنگه منم عاشق این اسم هستم دایانا هم قشنگه با یونا

    0
    3
  1. اسم دختر با ا آوا قشنگه
   بررسی کامل این اسم رو هم جستجو کنید همین سایت (ذره بین بالای صفحه) قشنگ کامل توضیح دادن.

   3
   2
   1. سلام. خواهش می کنم. بررسی کامل اسم آسنا رو با جستجو در قسمت جستجو (ذره بین بالای صفحه) ببینید.

    0
    0
   1. نام دختر با الف به نظرم ارمیلا قشنگه و الناز و اسنا

    0
    1
  1. اسم دختر که به اباالفضل بیاد مثل : راحیل – اسما – نهال – ابتسام – فائزه – فوزان – فانیذ – فاطمه – زهرا – نفیسه – نفس – نازآفرین – فرناز – ساناز – یاسناز – ساناز – لاوین – الیانا – النا – الیا – لطافت – رأفت – رائفه – رئوفه – مهرناز – زینب – آیناز – آتاناز – کیاناز – افروز – فوریه – فریحا – فروزا – فرشته – مهفروز

   4
   1
 5. سلام الیا اسم دختر هست یا پسر ؟ الیا دقیقا به چه معنی است ؟ آیا ریشه اسم الیا فارسی – عبری – یونانی است ؟ آیا الیا مخفف اسم الیاس است ؟

  2
  0
  1. الیا اسم دختر با ا در ایران است. بررسی کامل اسم الیا رو با جستجو در قسمت جستجو (ذره بین بالای صفحه) ببینید؛ کامل توضیح داده ایم.

   1
   0
 6. اسم دختر با ا مثل اسوه: الگو و مثال و نمونه و سرمشق خوب و نیکو . پیشوا . مقتدا . اسوه اسم دختر (عربی) است .

  3
  1
 7. سلام. اسم دختر با ا انوشکا یعنی اسم عبری. انوشکا به معنی : زیبا، خوش اندام، جذاب، این اسم در هندوستان نیز رایج است .

  1
  2
 8. سلام اسم دختر با ا ( النا ) هست. اسم بین المللی هست و ریشه ی یونانی داره. به معنی دختر زیبا و نورانی.

  2
  1
 9. اسم دختر با الف الیزا : الیزا نام دختر ریشه عبری دارد و به معنای “خدا وعده من است .وفادار – دیندار – مومن .

  3
  0
 10. اسم دختر با الف: امیلیا : اِمیلیا نام یکی از فرشتگان آسمان، زن پاک

  2
  3
 11. سلام اسم من ارشینا هست اسم دختر با آ مثل آرشیو یعنی دانا ترین دختر پارسی

  0
  3
 12. با سلام
  واقعا درک نمیکنم که چرا برای اینکه ما سمت یک سری از اسم ها نریم که بتونیم حدقل نام های زیبایی داشته باشیم در فارسی به درستی معنی نشده اند.

  1
  1
 13. اسم دختر با الف؛ اسما ، افرا، آنسه ، آگرا ، الیسا کدام اسم به اصفیا میاد و زیباست ؟

  1
  1

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.