اسم با س

نام دختر با س

اسم دختر فارسی با حرف س

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف س

اسم با س
اسم دختر با س
ردیف نام فارسی معنی اسم
۱سابود  هاله، خرمن ماه
۲ساتراپ در حال حاضر فقط بعنوان اسم پسر مورد تایید ثبت احوال است. ساتراپ یعنی استاندار، حاکم ایالت‌ (ساتراپی) در ایران باستان، داریوش هخامنشی سرزمین ایران را به ۲۰ منطقه تقسیم کرده و اداره هر ناحیه را به یک ساتراپ داده بود.
۳ساتی  در مصر باستان نام فرشته نگهبان ارواح بوده است.
۴ساتیا  از نام های باستانی ایران زمین
۵ساتین محبوب و دوست داشتنی.
۶سارگل گل زرد
۷سارنیا خالص، منزه، پاک، بانوی بی ریا، دختر پاکدامن.
۸ساریان  نام روستایی در نزدیکی مشهد.
۹سارینا  = سارنیا به معنی خالص، پاک.
۱۰سارینه
۱۱سازک  ساز کوچک
۱۲سازین  نام روستایی در نزدیکی زنجان.
۱۳سالی بی غم و سرخوش، سالمند و دارای عمر طولانی، نام روستایی حوالی خرم آباد.
۱۴سام سام در حال حاضر فقط بعنوان نام پسرانه مورد تایید ثبت احوال است. سام یعنی سوگند، پیمان (“سام” در معنای “داستان خوشایند” نامی است پسرانه) farsi girl names
۱۵سامه  سوگند، پیمان.
۱۶سامینا  ترکیب “سا” پیشوند مشابهت + “مینا” (نام گل، نام پرنده) = مثل مینا، همانند گل مینا.
۱۷سانوا دختر خوش سخن، بانویی که شیرین حرف می زند.
۱۸سانیا  در گویش مازندران سایه روشن جنگل
۱۹ساوند  نام روستایی در نزدیکی کرمان
۲۰ساویز  خوش خلق، نیکخو
۲۱ساویس  گرانمایه و با ارزش.
۲۲ساوین  سبدی که در آن پنبه می گذارند.
۲۳سایا اسم ترکی – فارسی، در ترکی: به معنای یک رنگ و بی ریا و در فارسی: به معنای ساینده است.
۲۴سایان اسم فارسی – کردی، منسوب به سایه، رشته کوهی در آسیای مرکزی، هم چنین نام روستایی در نزدیکی همدان.
۲۵ساینا  سیمرغ، عنقا
۲۶ساینه  در گویش مازندران: سایه
۲۷سایه  تصویری از کسی یا چیزی که هنگام قرار گرفتن او یا آن در مقابل نور ایجاد می شود، تاریکی ای که به سبب جلوگیری از تابش مستقیم نور در جایی ایجاد می شود، هم چنین به معنی حمایت، پناه.
۲۸سبا  اسم شهری در یمن که بلقیس ملکه انجا بوده است.
۲۹سبارو  کبوتر
۳۰سبزارنگ  اسم یکی از الحان باربد، سبزرنگ
۳۱سبزبهار  نام یکی از الحان قدیم ایرانی
۳۲سبزپری  فصل بهار
۳۳سبزک  مصغر سبز، پرنده ای سبز رنگ که مانند هدهد بر سرش تاجی دارد، معشوق، شیشه شراب.
۳۴سبزه  گیاهی که به صورت خودرو در جایی سبز شده است، چمن زار، گندمگون، سبزه وار، آنکه رنگ پوست گندمی دارد.
۳۵سبزه بهار  سبزه ای که در فصل بهار می روید، بهار سبز و خرم.
۳۶سبزینه  سبزرنگ، گندمگون
۳۷سپاکو  نام همسر چوپانی که کوروش را به او سپرده بودند تا بکشد اما او مانع شد و کوروش را مانند فرزند خودش بزرگ کرد.
۳۸سپیدار  درختی از خانواده بید با برگ های براق اسم فارسی دختر
۳۹سپیده  روشنی کم رنگ آسمان قبل از طلوع آفتاب.
۴۰سپیده گل  گل سپید
۴۱سپینود  از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شنگل هندی و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی.
۴۲ستاتیرا  استاتیرا، همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
۴۳ستاره  هر یک از اجسام نورانی آسمان که در شب از زمین به صورت نقطه های نورانی دیده می شوند، بخت، اقبال، نام مادر ابوعلی سینا دانشمند نامدار ایرانی.
۴۴ستاک  شاخه تازه رسته و نازک
۴۵ستایش  ستودن، تعریف، سپاس و حمد خداوند، تمجید شدن.
۴۶ستوده  ستایش شده
۴۷ستی به کسر سین، سرسخت و محکم، سنی، قطعه ای فولادی و محکم که بر سر نیزه یا داس نصب میشود.
۴۸سرآویز  آنچه به سر می آویزند.
۴۹سرایه به ضم سین، آواز، ترانه
۵۰سرخاب سهراب، از شخصیت های شاهنامه، نام پسر رستم پهلوان شاهنامه و تهمینه، شاداب، گلگون.
۵۱سرگل  اولین گل، بهترین از هر چیز
۵۲سرمه  ماده ای سیاه رنگ که برای آرایش مژه ها و پلک چشم به کار می رود.
۵۳سرنا به ضم سین و سکون ر، نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی که در نقاره خانه ها و روزهای جشن و سرور می نوازند.
۵۴سروآزاد  نام زنی در منظومه ویس و رامین
۵۵سروبن  درخت سرو، معشوق خوش قد و قامت
۵۶سروتن  آن که اندامی زیبا و بلندبالا دارد.
۵۷سروجهان  نام دختر فتحعلی شاه قاجار
۵۸سروگل  مرکب از سرو (درختی همیشه سبز) + گل
۵۹سروناز  درختی بلند و زینتی، معشوق خوش قد و قامت
۶۰سروین  شبیه سرو، مانند سرو
۶۱سریرا  زیبا
۶۲سلمه  نام گیاهی است.
۶۳سمن  رازقی، یاسمن
۶۴سمن اندام  سمن پیکر
۶۵سمن بر  آن که اندامی سفید و لطیف چون سمن دارد.
۶۶سمن پیکر  آن که تنی سفید و نرم چون سمن دارد.
۶۷سمن چهر  سمن چهره
۶۸سمن چهره  آنکه چهره ای سفید و لطیف چون سمن دارد. نام زیبای دخترانه
۶۹سمن دیس  مانند سمن، مانند یاسمن
۷۰سمن رخ سمن چهره
۷۱سمن رو سمن چهره
۷۲سمن سیما  سمن(فارسی) + سیما (عربی)، سمن چهره
۷۳سمن گل  گل یاسمن
۷۴سمن ناز  مرکب از سمن (یاسمن) + ناز (زیبا)
۷۵سمنوی  خوشبو، معطر
۷۶سنبل  گل خوشه ای بلند، به هم فشرده، و معطر به رنگ های قرمز، آبی، سفید و زرد
۷۷سندوس  نام خواهر خشایارشاه پادشاه هخامنشی
۷۸سودابه  از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هاماوران و همسر کیکاووس پادشاه کیانی.
۷۹سوری  گل سرخ
۸۰سوزان  سوزاننده.
۸۱سوزان دارای حرارت و گرمای بسیار زیاد ، سرشار از اندوه اشتیاق
۸۲سوسا  مرکب از سو (روشنایی، نور) + سا (پسوند شباهت و همانندی) persian girl names
۸۳سوسن  گلی درشت و خوشه ای به رنگها و شکلهای مختلف
۸۴سوسنک  از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
۸۵سوفیا  سوفیه نام پایتخت بلغارستان
۸۶سوگند  قسم
۸۷سومیا  محبوب، دوست داشتنی
۸۸سومیتا  لطف و محبت، مهربانی
۸۹سهی  صفت سرو، راست، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی
۹۰سهیزاد  مرکب از سهی (صفت سرو، راست) + زاد
۹۱سی سی کام  کامروا
۹۲سی گل  سی عدد گل
۹۳سیب گل  شکوفه سیب
۹۴سیران سفر، گردش و تفریح
۹۵سیرانوش  نام دیگر شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۹۶سیرنگ  سیمرغ
۹۷سیفور  پارچه ابریشمی لطیف و ظریف
۹۸سیم تن  آن که بدنی سفید چون نقره دارد ، نام یکی از همسران بهرام گور پادشاه ساسانی
۹۹سیمرخ  آن که چهره ای سفید چون نقره دارد. (سیم: نقره)
۱۰۰سیمیا بلاغت، فصاحت، علوم ماورائی، همچنین نشان و علامت.
۱۰۱سیمین  ساخته شده از نقره، نقره ای
۱۰۲سیمین تن  سیم تن نام های اصیل فارسی
۱۰۳سیمینه  سیمین
۱۰۴سیندخت  از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر مهراب کابلی و مادر رودابه
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر ایرانی با س

اسم دختر فارسی با س
اسم دختر با س

1,334 نظر برای “نام دختر با س”

 1. سلام اسم پسرم سامیار اسم خودم فرانک و همسرم سعید دخترم تا یه ماه دگ دنیا میاد هنوز نتونستم اسم انتخاب کنم میشه راهنماییم کنید فقط اسمش حتما اصیل ایرانی باشه عربی و…نباشه ممنون

  1. اسم پسر منم سامیاره میخام اسم دخترمو بزارم سانیا
   به معنی همراه مادر..پاک..ستاره خوشبختی…سایه روشن جنگل

  2. سلام سعیده بهترین اسم و نکوهیده است

 2. یه اسم قشنگ ک ب سارا بخورع
  مامانمینا میگن سلین ولی من دوس ندارممم

  1. سلما یا سلنا اسمای قشنگین من دوستشون دارم

  1. از مشاوره نام فارسی بپرس. خوب اسمهایی پیشنهاد میدن

  2. دختر خاله من هم مشاوره گرفت خیلی راضی بود
   من جنسیت نینیم مشخص شه بهشون پیام میدن

  3. سورینا خیلی اسم قشنگیه به سارینا هم میا. معنی اسم سورینا قدرتمند و نیرومند هست

 3. سلام دوستان بین اسم ها آیدا سارا یسنا ایناز مهرسا و پرنسا کدومش خوشکلتر و شیکتر هستش

 4. اسم دختر اگه می خواین سوما بهترین انتخابه یعنی روشنایی چشم یا سوژین یا سولین یا سلین،سلناو….

  1. سلام اسمی که به ساناز بیاد سایناز
   اسم خواهر و خواهر زاده ی من

 5. سلام اسم من رسول و همسر ملیح امشب دخترم بدنیا اومده هنوز اسم نتونستیم انتخاب کنیم دخترم گفته اول اسمش سین باشه ازتون عاجزانه خواهش میکنم بهمون کمک کنید خیلی فکرمون درگیره .و اجرکم عندا..۱۹دی ماه یکهزارو سیصد و نود و هفت

 6. سلام دوستان
  دخترم یک هفتست به دنیا اومده ولی توو انتخاب اسم واسش بدجور موندیم
  ممنون میشم کمک کنین که چه اسمی بزارم
  در ضمن یه پسر دارم که اسمش سهراب هستش

 7. اسم دختر با س شروع شود مثل :

  سورینا : توانا //// سوتیام : نور و روشنایی چشمانم ودیدگانم //// سونیا : نورنیاکان ////

 8. سایناز : اسم دخترانه لری است . سایناز به معنی سایه و پناه ناز و زیبا ومهربان است . مجازا به معنای مهربان و و زیبا عزیز و گرامی است.

 9. اسم سورینا : (سورین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به سورین، سورین (در ایران باستان) نیرومند، قدرتمند. سورینا اسم دختر

  سورین : (اَعلام) ۱) یکی از خاندان ساسانی؛ ۲) نام سرداری در زمان شاپور دوم. سورین اسم پسر.

 10. ساتیا
  اسم فوق العاده ایه. هم فراوانی ش کمه و هم معانی زیبایی داره و هم ایرانی یه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *