Girl name with F

نام دختر با ف

اسم دختر فارسی با حرف ف

شامل اسم های دخترانه اصیل فارسی با حرف ف

اسم دختر با ف
اسم دخترانه با ف

اسم دخترانه فارسی با ف

برای دوستانی که به دنبال اسم با ف برای فرزند دختر خود هستند. اسم های پارسی زیبایی از حرف ف وجود دارند که می توانند برای انتخاب اسم دختر استفاده شوند. در زیر فهرست نام های فارسی دخترانه با ف با معنی قرار گرفته اند و در صفحه بعدی نام های دخترانه با ف با ریشه های دیگر لیست شده اند.

ردیف اسم فارسی  معنی نام
۱ فاتن   فتنه انگیز، آنکه آشوب بپا می کند.
۲ فارا   نام کوهی است که در غرب فلات ایران واقع شده است.
۳ فاسیروس   نام دختر اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی.
۴ فام گل   به رنگ گل.
۵ فانیذ   قند، شکر.
۶ فایدیم   به معنای گل نیلوفر است، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی.
۷ فرآذر   شکوه آتش.
۸ فراچهر   مرکب از فرا (بالاتر) + چهر (صورت) = آنکه صورتی زیباتر از دیگران دارد.
۹ فرارنگ   فرانک، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین.
۱۰ فرازنده   بالابرنده و افرازنده.
۱۱ فرانک   پروانه، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین. از نام های کتاب شاهنامه.
۱۲ فرانه   فرانک.
۱۳ فربو   مرکب از فر (شکوه) + بو = بو و عطر شکوه و منزلت.
۱۴ فرپرک   شب پره که آن را مرغ عیسی نیز می نامند.
۱۵ فرتوک   پرستو.
۱۶ فرجهان   شکوه دنیا.
۱۷ فرخ بانو   بانوی بزرگوار و فرخنده
۱۸ فرخ بخش   بخشنده بزرگوار، نام یکی از بهدینان یزد که در سال هشتاد و هشت یزگردی می زیسته است.
۱۹ فرخ تاج   فرخ (فارسی) + تاج (فارسی) مرکب از فرخ (مبارک) + تاج.
۲۰ فرخ چهر   دارای چهره فرخنده و مبارک.
۲۱ فرخ ماه   ماه خجسته و مبارک.
۲۲ فرخ ناز   مرکب از فرخ (مبارک) + ناز (غمزه).
۲۳ فرخروز   نام یکی از الحان باربد.
۲۴ فرخنده   مبارک، میمون، خجسته، آنکه یا آنچه وجودش سبب شاده و آرامش است.
۲۵ فرخنده چهر   دارای چهره مبارک و خجسته.
۲۶ فردخت   مرکب از فر (شکوه) + دخت (دختر).
۲۷ فردوس   معرب از فارسی، پردیس بهشت. یعنی صورت عربی “پردیس” است. پس فردوس واژه ای عربی محسوب می شود.
۲۸ فردیس   پردیس = بهشت.
۲۹ فرزان دخت   دختر فرزانه و دانا.
۳۰ فرزانه   خردمند، دانا.
۳۱ فرستو   پرستو.
۳۲ فرشته   موجودی آسمانی، عاقل و برتر از انسان، مَلک.
۳۳ فرشیده   فر+ شیده = نور آفتاب، شکوه آفتاب
۳۴ فرغانه   نام شهری در ترکستان قدیم
۳۵ فرگل   دارای شکوه و زیبایی گل
۳۶ فرمهر   کسی که شکوه و عظمتی چون خورشید دارد.  اسم دختر
۳۷ فرناز   دارای ناز و غمزه، زیبا و باشکوه.
۳۸ فرنگار   دارای نقش و نگار، با شکوه و زیبا.
۳۹ فرنگیز   فرنگیس.
۴۰ فرنگیس   از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام دختر افراسیاب تورانی و همسر سیاوش و مادر کیخسرو پادشاه کیانی.
۴۱ فرنواز   مرکب از فر (شکوه) + نواز (ریشه نواختن).
۴۲ فرنوشا   شکوه و عظمت ابدی.
۴۳ فرنیا   اصیل، دارنده اصل و نسب.
۴۴ فرنیان   پرنیان، ابریشم و حریر، دختری که دارای جسمی بسیار لطیف و زیباست.
۴۵ فروردین   نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم.
۴۶ فروز   تابش و روشنی و فروغ.
۴۷ فروزا   تابان، درخشان.
۴۸ فروزاتون   فروز (فارسی) + خاتون (فارسی) بانوی روشنایی
۴۹ فروزان   شعله ور، روشن، مشتعل، درخشنده.
۵۰ فروزجهان   روشنایی جهان.
۵۱ فروزنده   روشن، تابان، روشن کننده، افروزنده.
۵۲ فروزینه   آتش زنه، چخماق.
۵۳ فروشنک   نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی.
۵۴ فروغ   روشنی که از آتش، پرتو، خورشید و دیگر منابع نورانی می تابد، شعله آتش.
۵۵ فروغ بانو   بانوی روشنایی.
۵۶ فروغ دخت   دختر روشنایی.
۵۷ فروهنده   نیکوسیرت و خوبروی، نام فرشته ای است.
۵۸ فره وش   مرکب از فره (شکوه) + وش (پسوند شباهت)، شکوهمند.
۵۹ فرهور   دارای شکوه و جلالی چون خورشید.
۶۰ فریار   دارنده شکوه و جلال.
۶۱ فریال   دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه، مرکب از فر (شکوه) + یال (گردن، بالای بازو).
۶۲ فریانه   نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی.
۶۳ فریبا   بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند.
۶۴ فریدخت   دختر زیبا و محبوب نام های اصیل پارسی
۶۵ فریر   گیاهی خوشبو.
۶۶ فریرخ   زیبارخ.
۶۷ فریرو   دارای چهره زیبا و با شکوه.
۶۸ فریسا   پریسا، زیبا چون پری.
۶۹ فریشا   = فریسا = پریسا، دختری که چون پری زیباست.
۷۰ فریما   زیبا و دوست داشتنی.
۷۱ فوژان   بانگ بزرگ، فریاد عظیم.
۷۲ فولاد   پولاد، نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرماندهان دلاور ایرانی در زمان کیقباد.
۷۳ فیروزخاتون   بانوی پیروز.
۷۴ فیروزه   پیروزه، نام سنگی قیمتی که به رنگ آبی یا سبز می باشد.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دختر ایرانی با ف

نام دختر با ف
اسم دختر با ف
4/5 - (100 امتیاز)

454 نظر برای “نام دختر با ف”

 1. سلام اسم فاریا به چه معناست آیا اسمی باریشه فارسی است ؟ وآیااسم فاریا موردتایید ثبت احوال است یاخیر؟

  چرا اسم فائزه – فارهه – فاطمه و فهیمه جزلیستتون نیست ؟

  1. سلام. در لیست اخیر دریافتی ما از ثبت احوال چنین اسمی نیست. برای بررسی بیشتر در اینستاگرام یا تلگرام به ما پیام دهید.
   اسم های فائزه و … نیز در صفحه بعدی اسامی دختر با ف قرار دارند. زیر جدول اسم های همین صفحه روی ادامه کلیک نمایید.

 2. فرهناز : فرهناز به معنی بانوی بسیار زیبا و نازنین و مهربان و شکوهمند و بانوی با افتخار و بزرگ وعزیزو گرامی است -( فره در زبان لکی به معنی شکوه و بزرگی و زیاد و بسیار و فراوان است ).
  فرهناز – فرهگل دو اسم بسیار زیبای لرستانی با ریشه لکی است . لطفا این دو اسم زیبا هم به لیستتون اضافه کنید باتشکر فراوان .

 3. سلام آیا اسم فام گل : به رنگ گل مورد تایید ثبت احوال ایران است؟ فامدا ، فامیدا ، فام گل ، فرینام کدامیک زیباتر است؟

  1. سلام. فام گل و فامیدا در لیست اخیر دریافتی ما از ثبت احوال نیست. برای اطمینان باید در تلگرام یا اینستاگرام به ادمین پیج پیام دهید و بپرسید. اسم فرینام مورد تایید ثبت احوال است.

 4. فام گل در لیست اسامی شما هست . آیا اسم فامگل مورد تایید ثبت احوال می باشد؟
  اسمهایی که در لیست شما هست آیا همه مورد تاییدثبت احوال می باشند؟
  فامراد – فامنور – فامروز – فامهور – کامدل – هومینا – ساتینا –
  آیا این اسمها مورد تاییدثبت احوال می باشند؟

  1. فایدیم – رایحه – راحمه – فرهت – رافده – نارمیلا – متینا – فانیذ

 5. اسم فاطمه نورا : فاطمه نورا : فاطمه نورا (عربي) ۱- از نام‌هاي مركب، فاطمه و نورا؛ ۲- فاطمه‌ي نوراني، درخشان و زيبا
  فاطمه حسنا – یاس فاطمه – نازفاطمه – فاطمه دیبا – فاطمه درسا – فاطمه ثنا – فاطمه اطهر – فاطمه حورا – فاطمه بهار – فاطمه ثمین – هدیه زهرا – مهرزهرا – فاطمه سما – زهرا یاس – اسم های قشنگی هستند.

  1. من میگم نارمینا با فایدیم اگه فاطمه داشت خوب بود
   اره ترو جون خودت کجاش خوبه ها

 6. سلام لطفا اسم ( فرا ) را به فهرست اسامی اضافه کنید. باتشکر
  معنی اسم فرا: (دختر) (فارسی) (تلفظ: farrā) (فارسی: فَرّا) (انگلیسی: farra)
  معنی: برخوردار از فرّ ایزدی، [فرّ ( اوستایی ) = فروغ یا موهبت ایزدی، ا ( پسوند نسبت ) ]، منسوب به فرّ، که هر کس از آن بهره مند شود، برازنده ی سالاری و فرمانروایی گردد و به شهریاری رسد و آسایش گر و دادگر شود

  1. ببخشید من اسمم فرینا است اما با کلمه ی ف فرینا نبود فرینا یک اسم لوکس هست و لطفا اضافه اش کنید تو دنیا فقط من اسمم فرینا است از پاریس هستم قهرمان اسکیت هستم بای بای

 7. فاطمه طوبا – فاطمه زهرا – فاطمه مرضیه – فاطمه ناز – فاطمه – فاطمه مهر – فاطمه باران – فاطمه هدی – فاطمه نیکا کدوم قشنگه؟

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.