اسم دختر با گ

نام دختر با گ

اسم دختر فارسی با حرف گ

اسم دختر با گ

در مورد اسم های دخترانه یا پسرانه با حرف گ (گاف)، باید گفت زمانی که شما یکی از این نام ها را برای فرزند خود انتخاب می نمایید، اطمینان خواهید داشت اسم انتخابی شما یک نام فارسی و در مواردی گیلکی و کردی است. اما عربی نخواهد بود (مثل اسم های با حرف پ). اسم های دختر با گ که شامل نام های فارسی دخترانه هستند و از نام های اصیل ایرانی محسوب می شوند در ادامه به همراه معنی دقیق نوشته شده اند.

اسم های محبوب با حرف گ

به طور کلی بر اساس تعاملات ده سالی که با همراهان نام فارسی در وبسایت و شبکه های اجتماعی داشتیم، چند اسم با گ خیلی بیش از سایرین شناخته شده و در چند سال اخیر محبوب هستند. اسم هایی که به طبع معنی زیبا داشته اند. کوتاه و خوش آوا نیز هستند. نام هایی مثل گلاره، گیلدا، گلسا، گیسو، گلارا و گندم که در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه پدر مادرها برای انتخاب اسم دختر قرار گرفته اند. بد نیست اشاره کنیم بسیاری از نام های دخترانه با حرف گاف، اسم هایی هستند که با واژه گل آغاز می شوند. طبیعتا تمامی این اسم ها به نوعی مجازا معنی دختر زیبا و لطیف را در بر خواهند داشت.

اسم دختر با گ
اسم دختر فارسی با گ

لیست کامل اسم دختر فارسی با حرف گ

Girls’ name with G

حتما بعد از مشاهده نام های جدول زیر، اسامی صفحه بعد را نیز ببینید. که شامل اسم های ایرانی دختر با حرف گ هستند. یعنی نام های کردی، ترکی، لری، عبری و … با حرف گاف.

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ گرامیدخت   گرامی + دختر = دختر عزیز و محترم.
۲ گرانمهر   آن که مهر و محبت بسیار دارد، بسیار مهربان.
۳ گردآفرید  دختر جنگاور ایرانی که در دژ سپید در مرز ایران و توران با سهراب جنگید، فرزند گژدهم. درباره گردآفرید بیشتر بدانید: گردآفرید.
۴ گردیه  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام خواهر بهرام چوبین (سردار ساسانی).
۵ گشتا  بهشت، پردیس.
۶ گل آذین  زینت گل، آرایش گل، چگونگی قرار گرفتن گل ها بر روی ساقه.
۷ گل آرا  زینت دهنده گل، از شخصیت های شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه.
۸ گل آسا   مانند گل.
۹ گل آویز   مرکب از گل + آویز (آویخته شده).
۱۰ گل افروز   مرکب از گل + افروز (افروزنده).
۱۱ گل اندام   دارای پیکر ظریف و زیبا همانند گل.
۱۲ گل بهار   گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل.
۱۳ گل پر   دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است.
۱۴ گل پرست   دوستدار گل.
۱۵ گل پری   زیبا چون گل و پری.
۱۶ گل پناه   پناه گل. مجازا یعنی ستایشگر زیبایی.
۱۷ گل تاج  تاجی پر از گل.
۱۸ گل جهان   گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان persian girl names
۱۹ گل دانه   دانه گل.
۲۰ گلاب   مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید.
۲۱ گلابتون   رشته های نازک طلا و نقره که همراه تارهای ابریشم در زری بافی به کار می رود.
۲۲ گلاسا  مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت.
۲۳ گلاله   کاکل مجعد، موی پیچیده.
۲۴ گلایول   گلایل، گلی زینتی و زیبا در رنگ های مختلف.
۲۵ گلباران  برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود.
۲۶ گلبان   نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم.
۲۷ گلبانو   بانویی زیبا چون گل
۲۸ گلبر   آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است.
۲۹ گلبرگ   هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار.
۳۰ گلبن   گلبن یعنی بوته یا درخت گل. مجازا یعنی دختر زیبا و لطیف.  اسم دختر
۳۱ گلبوته   بوته گل.
۳۲ گلبیز   گل افشان، گلریز، معطر، خوشبو.
۳۳ گلپاد   نگهبان گل.
۳۴ گلپونه   گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه.
۳۵ گلچهر   گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو.
۳۶ گلچهره  گلچهر، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو نام دختر فارسی
۳۷ گلچین   آن که گل می چیند، چیننده ی گل، هم چنین به معنی منتخب و برگزیده.
۳۸ گلدیس  زیبا مانند گل.
۳۹ گلرخ  زیبا رو، گلچهره، دختری که چهره ای زیبا چون گل دارد.
۴۰ گلرنگ   به رنگ گل.
۴۱ گلرو   گلچهره، آن که صورتی زیبا همانند گل دارد، زیبا رو.
۴۲ گلریز   گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل، همچنین نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی می باشد.
۴۳ گلزاد   زاده گل.
۴۴ گلزار   گلستان.
۴۵ گلسا   گلسان، مانند گل.
۴۶ گلسان   = گلسا، مانند گل.
۴۷ گلستانه   نام روستایی در نزدیکی کاشان.
۴۸ گلسر   آن که سر و رویی چون گل دارد.
۴۹ گلشا   بهترین و زیباترین گل، شاه گل  ها.
۵۰ گلشاد   گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است.
۵۱ گلشن   گلستان
۵۲ گلشهر   از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی   اسم دختر ایرانی
۵۳ گلشید   گلی که چون خورشید می درخشد.
۵۴ گلفام   به رنگ گل سرخ، گلگون
۵۵ گلفشان   گل افشان
۵۶ گلگون   به رنگ گل سرخ، سرخ، نام اسب گودرز (پهلوان ایرانی)، همچنین نام اسب لهراسپ (پادشاه کیانی).
۵۷ گلگونه   گلگون
۵۸ گلنار   گل درخت انار که سرخ رنگ است، از شخصیتهای شاهنامه و نیز اسم همسر اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۵۹ گلناز   دارای ناز و عشوه ای چون گل.
۶۰ گلنام   دارای نامی زیبا چون گل.
۶۱ گلندام   گل اندام.
۶۲ گلنواز   نوازش کننده گل.
۶۳ گلنوش   مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی.
۶۴ گلی   منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل
۶۵ گلیا  منسوب به گل، مرکب از گل بعلاوه پسوند نسبت
۶۶ گلیار   یار و همدم گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد
۶۷ گلین   منسوب به گل، به رنگ گل
۶۸ گندمک   گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی. گندم نیز به تنهایی اسم دخترانه است. بررسی کامل و نظرات درباره این اسم را ببینید: اسم گندم.
۶۹ گوهر   سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، جانمایه، اصل و نسب، نژاد.
۷۰ گوهرآرا   آراینده گوهر، آراینده جواهر
۷۱ گوهرافروز   افروزنده گوهر.
۷۲ گوهربانو   بانوی گرامی و اصیل.
۷۳ گوهرتاب   تابنده چون گوهر.
۷۴ گوهرتاج  تاجی از گوهر.
۷۵ گوهرشاد   دارای سرشتی شاد و خوشحال، نام همسر شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور پادشاه گورکانی که مسجد گوهرشاد مشهد به دستور او ساخته شد.
۷۶ گوهرشید   گوهری درخشان چون خورشید. ترکیب گوهر در اینجا به معنی سنگ قیمتی است و شید مخفف و معادل خورشید.
۷۷ گوهرناز   مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا).
۷۸ گوهرنگار   مرصع.
۷۹ گوهره   نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان.
۸۰ گوهرین   جواهرنشان، مرصع.
۸۱ گهردخت   دختر دارای اصالت.
۸۲ گهرناز   گوهرناز.
۸۳ گیتا   گیتی.
۸۴ گیتی   جهان، عالم.
۸۵ گیتی ناز   آن که موجب فخر و مباهات جهان است.
۸۶ گیسو   موی بلندسر. بررسی کامل: اسم گیسو.
۸۷ گیلنار   مرکب از گیل (گیلک) + نار (انار). شاید بهتر باشد این اسم را یک نام گیلکی دانست.
۸۸ گیهان   کیهان، جهان، دنیا، گیتی. توجه شود که کیهان اسم پسرانه است.
www.NameFarsi.com

Iranian girl name

اسم دخترانه با گ

نظر شما چیست؟ کدام اسم دختر با حرف گ را بیشتر می پسندید؟ در قسمت نظرات بنویسید. اگر هم اسم دختر فارسی با حرف گاف می شناسید که در جدول اسامی بالا نیست در قسمت نظرات بنویسید تا در اسرع وقت به لیست اسامی وبسایت اضافه کنیم.

شاد باشید و خوشنام ❤️ نام فارسی دات کام

4.2/5 - (39 امتیاز)

173 نظر برای “نام دختر با گ”

 1. سلام دوستان اسم نهال ایا به نگار یگانه میاد ؟لطفا راهنماییم کنید مرسی

  0
  0
 2. گلایول زیباترین اسم دنیاست گلایول منم فرشید هیچ وقت فراموش نمیکنم حتی اگه فراموشم کنی بیشتر از همه اینکه بعد ازپنج سال داره عکس صورتت تو ذهنم کمرنگ شده کاش فقط یکبار دیگه از دورم شده میدیدمت تا میدیدمت

  0
  0
 3. سلام به همه .
  اسم دختر که به فامیلی “عابد” بیاد چی پیشنهاد میدین؟
  خودم اسم “آلما” دوست دارم

  0
  0
 4. به نظرتون گیرا اسم خوبی هست؟ معنیش رو خیلی دوس دارم که یعنی جذاب. اما بعضی ها میگن خوب نیست

  0
  0
 5. به نظرمن اسم سپیده قشنگه چون مفهومش زیباست وهم اسم خودمه

  0
  0
 6. چراغ رو روشن کردی :چراغ گیسنی ؟

  گیس و گیسا و گیسیا در زبان لکی و لری استان لرستان به معنی روشن و روشنایی است.

  این آتش را روشن کن : “ائ آگره گیس ده ( لکی ) در زبان لکی آگر به معنی آتش است. آگرین : آتشین

  اگر گیسا در واژه ی اوستایی به معنی گیتی یا جهان آمده دلیلش این است که در باور اوستایی جهان آتش است نور. و ما یادگار این فرهنگ کهنیم. آیا تا کنون فکر کرده بودی گیسیا یعنی روشنایی .
  لطفا اسم گیسیا که اسمی لری و لکی استان لرستان است را به لیست اسامی اضافه کنید.

  0
  0
  1. درود بر شما.
   سپاس از دیدگاه و توضیحات زیبایتان.
   اطلاع دارید که اسم گیسیا مورد تایید ثبت احوال است؟

   0
   0
 7. بله من شنیدم اسم گیسیا مورد تاییدثبت احوال کشور است.

  گیسیا به معنی روشن است در لهجه لری خرم آبادی بگویند چراغ رو روشن کردی؟ می گویند چراغن گیسیای ؟

  در لهجه لری پلدختری بگویند چراغ را روشن کردی ؟ می گویند چراغن گیسنی ؟

  گیس در زبان لری هم به معنی مو و هم به معنی روشن به کار می رود.

  0
  0
 8. سلام من اسم دختر گلبوته شنیدم به معنی بوته گل لطفا اضافه کنید

  0
  0
 9. گلفرا – گلفراز – دلفراز – ماهفراز – ماهفرا – دلفرا – اسمهای زیبا و جذابی هستند

  0
  0
 10. اسم گلفرا : بانویی که همچون گل زیباو با لطافت است و برخوردار و بهره مند از فرّ ایزدی است.
  گلفرا : گل + فرا (فرا : [فرّ ( اوستایی ) = فروغ یا موهبت ایزدی ا ( پسوند نسبت ) ]، ۱ – منسوب به فرّ؛ ۲ – ( به مجاز ) برخوردار از فرّ ایزدی، که هر کس از آن بهره مند شود، برازنده ی سالاری و فرمانروایی گردد و به شهریاری رسد و آسایش گر و دادگر شود. )

  0
  0
 11. اسم گلژین : گل زندگی – زیباکننده زندگی – زندگی زیبا و نیکو همچون گل – گل بانوی زندگی – زندگی پر از گل و زیبایی – گل بانویی که موجب آرامش و زیبایی و نشاط زندگی است .
  گلژین اسم دختر مرکب از گل +ژین ( ژین در زبان لکی و کردی به معنی زندگی – زنده – حیات ) .

  0
  0
 12. گلفرین :گلفرین اسم دختر فارسی می باشد.
  گلفرین مرکب از گل + فر (فر= شكوه و جلال + ين (پسوند نسبت))،گلفرین (به مجاز) زیباروی و بانشاط و طراوت و داراي شكوه و جلال.

  0
  0
 13. به نظر من اسم با گ چیز مسخره ای که واقعا هم مسخرست اسم با الف فقط الیزابت خوبه که نام خودمه

  0
  0
 14. گلشید – گندم – گل پناه – گلیار – داگل – مهرگان – گلمهر – یاس گل – گل یاس – گیوا – نازگل – سوگل – گلناز – گلچهره – کبوتر – گل جان – گل جهان .

  0
  0
 15. گلیا – گلبید – بیدگل – گلشین – گشتا – گلفام – فام گل – گلسور – گلبان – گلپونه – گلپاره – گلراد – گلسام – گلزار – گلراز – گیرا – گلمان – گلنور – نورگل –

  0
  0
 16. اسم گیوا : /givā/ گیوا (كردي) (گيو = جذاب و گيرا + ا (پسوند نسبت ساز))، به معني گيرا، ( گيرا ) .
  گیوا : /givā/ گیوا ( فارسی ) ترکیب گیو = قهرمان + ا ( الف نسبت ساز یا الف اسم ساز یا الف تانیث ) . اسم گیوا مورد تایید ثبت احوال ایران برای نامگذاری دختر است.

  0
  0

دیدگاه شما چیست؟ در کادر زیر بنویسید:

❤️دیدگاه شما تا دقایقی بعد از ارسال روی وبسایت قرار می گیرد.