نام فارسی دخترانه

اسم دخترانه ایرانی

اسم دخترانه

نام دختر

برای مشاهده نام های فارسی دخترانه اصیل روی حرف مورد نظر کلیک کنید:

 
د خ ح چ ج ث ت پ ب ا آ
 ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ

توجه شود که اسم دختر فارسی با حروف ح، ذ، ض، ع، غ وجود ندارد و اکثرا نام های عربی (مذهبی) هستند. به همین خاطر در جدول فوق قابل کلیک نیستند.اما در ادامه که نام های ایرانی قرار دارند می توانید این نام ها را مشاهده نمایید.

اسم های ایرانی دخترانه (اسم دختر ترکی، کردی، لری، عبری، ارمنی، مازنی، گیلکی و ...)

د خ ح چ ج ث ت پ ب ا آ
 ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ
 
مشاوره اسم فرزند

نام فارسی | اسم دختر | اسم پسر | درباره ما | تماس با ما