انتخاب اسم مناسب

اسم پسر ایرانی

اسم پسر

نام پسر

برای مشاهده نام های فارسی اصیل پسرانه روی حرف مورد نظر کلیک نمایید:

د خ ح چ ج ث ت پ ب ا آ
 ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ

توجه شود که اسم پسر فارسی با حروف ح، ذ، ض، ط، ظ، ع، غ وجود ندارد و اکثرا نام های عربی (مذهبی) هستند. به همین خاطر در جدول فوق قابل کلیک نیستند.اما در ادامه که نام های ایرانی قرار دارند می توانید این نام ها را مشاهده نمایید.

اسم های ایرانی پسرانه (اسم پسر ترکی، کردی، لری، عبری، ارمنی، مازنی، گیلکی و ...)

د خ ح چ ج ث ت پ ب ا آ
 ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ
 
مشاوره اسم

نام فارسی | اسم پسر | اسم دختر | درباره ما | تماس با ما