اسم با ر

نام دختر با ر

اسم دختر فارسی با حرف ر

شامل اسم های زیبای دخترانه فارسی با حرف ر

اسم با ر
اسم دختر با ر
ردیف اسم فارسی معنی نام
۱رابو  اسم گلی بهاری است.
۲رابیا  مشهور، نامدار، معروف.
۳راتا  نام فرشته ای است.
۴رادا مونث راد، دختر جوانمرد، بانوی بخشنده
۵راددخت  دختر بخشنده و خردمند، دختر باگذشت
۶راز  آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر
۷رازان  نام روستایی در نزدیکی خرم آباد است.
۸رازک  گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ و دارویی است.
۹رافونه  پونه
۱۰رام افزا  افزاینده آرامش
۱۱رام افزون  = رام افزا، افزون کننده آرامش
۱۲رام بانو  بانوی آرام یا بانوی شاد
۱۳رامتین  نام یکی از نوازندگان و موسیقی دانان در زمان ساسانیان. رامتین در حال حاضر فقط به عنوان اسم پسر مورد تایید ثبت احوال است.
۱۴رامدخت  دختر آرام
۱۵رامش  شادی، آسایش، لذت، حظ، خوشی، سرور، آسودگی، نغمه.
۱۶رامشین  نام روستایی در نزدیکی سبزوار
۱۷رامک  رام، اهلی
۱۸رامونا  لاتین نگهبان عاقل
۱۹رامینه رامین
۲۰راوش  مصحف زاوش، نام ستاره مشتری.
۲۱راویز  خارشتر
۲۲راویس  صاحب جاه و جلال
۲۳رایکا  محبوب، مطلوب
۲۴رخ افروز  روشن کننده چهره، شادی آور
۲۵رخسار  چهره، سیما، صورت، گونه
۲۶رخساره  چهره، صورت، گونه
۲۷رخشا  درخشان
۲۸رخشاد  خوشرو، دارای چهره شاد و گشاده
۲۹رخشان  درخشان
۳۰رخشنده  درخشنده، دارای عظمت و شکوه.
۳۱رخشید  آن که چهره ای روشن و تابان دارد.
۳۲رخشیده  = رخشید، دختری با چهره درخشان و تابان.
۳۳رخک  مرکب از رخ (چهره، سیما، صورت) + ک (نشانه تحبیب)
۳۴رخگل  آن که چهره ای زیبا چون گل دارد.
۳۵رخنا  زیبارو
۳۶رخنار  زیباروی.
۳۷رزان به فتح ر، نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچنین جمع رز است، اما غالباً به عنوان مفرد بکار می رود به معنای درخت انگور، تاکستان
۳۸رزمین دختر جنگجو، دختر مبارز
۳۹رستا رستگار شده، رهایی یافته، از بند جدا شده
۴۰رستاک به فتح ر، شاخه تازه ای که از بیخ درخت در آید، زاده ی درخت مو
۴۱روجا  درگویش مازندران ستاره صبح
۴۲روجا ستاره صبح، آخرین ستاره ای که از آسمان می رود.
۴۳رودابه مرکب از رود (فرزند) + آبه (روشنی)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سیندخت و مهراب کابلی، همسر زال زر و مادر رستم پهلوان شاهنامه
۴۴روزافزون  آنچه روز به روز بر آن افزوده می شود، روز به روز پیشرفت کننده، نام دختر کانون، سپهسالار ماچین در داستان سمک عیار اسم زیبای دختر
۴۵روزانا روشنا، منسوب به روز، بانویی با چهره ی تابنده، دختر زیبا.
۴۶روسانا مانند چهره، مثل رخ، مرکب از رو بعلاوه پسوند سان بعلاوه الف تأنیث.
۴۷روشا  اسم دختر به معنی روشن. بر برخی منابع معنی شادروی نیز برایش آمده است.
۴۸روشان  روشن
۴۹روشن  تابان، درخشان
۵۰روشن چهر  آن که چهره ای روشن و تابان دارد.
۵۱روشن رخ  روشن چهر
۵۲روشن مهر  خورشید درخشان
۵۳روشنا  نور، روشنایی
۵۴رومیسا دختری که مانند رومیان است، سپید رو
۵۵رونیا بر وزن گونیا، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است، اصیل و با نژاد
۵۶رویا  روینده؛ اسم “رؤیا” را در صفحه بعدی اسمها ببینید.
۵۷رها  نجات یافته، آزاد
۵۸ریرا  در گویش مازندران بیدار باش، به هوش باش
۵۹ریکا  محبوب، معشوق
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: اسم دختر ایرانی با ر

نام دخترانه با حرف ر
اسم دختر با ر
نام دختر با د

اسم دختر با د

لیست نام دختر ایرانی با حرف د

شامل اسم دختر ایرانی (اسم ترکی، کردی، اسم های مذهبی عربی و …) با دال.

نام دختر با د
اسم دخترانه با حرف د

در زیر فهرست نام دخترانه با د که ریشه ترکی، کردی، یونانی، عربی، عبری و … دارند. برای انتخاب اسم دختر با حرف دال قرار گرفتند. اگر اسمی رو پیدا نکردید در قسمت نظرات بنویسید تا بررسی کنیم.

ردیف اسم ایرانیریشه نام معنی اسم
۱دادلیترکیشیرین و نمکین
۲دانژهاسم کردی غنچه گل نیمه باز را گویند.
۳دانیااسم هندیگشنیز، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان
۴دایانایونانی = دیانا، الهه ماه و جنگلها و حیوانات و زنان بهنگام وضع حمل است. دیانا مطابق اساطیر یونانی همان آرتمیس یا الهه باکره است.
۵دراعربی، فارسیبه ضم دال، منسوب به در، با ارزش، گرانبها، دختر زیبا و ارزشمند
۶دربانوفارسی، عربی در (عربی) + بانو (فارسی) مرکب از در (مروارید) + بانو = بانوی گرانقدر
۷دره التاجعربیمرواریدی که بر تاج نصب کنند.
۸درتافارسی، عربی در (عربی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتای دُر
۹دردانهفارسی، عربیدر (عربی) + دانه (فارسی) : بسیار محبوب و عزیز
۱۰درسافارسی، عربی در (عربی) + سا (فارسی) مانند در، دختر مانند مروارید
۱۱درگلفارسی، عربیدر (عربی) + گل (فارسی) مروارید گلها
۱۲درنااسم ترکی پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبیه لک لک که به صورت گروهی پرواز می کند، نام یکی از صورتهای فلکی نیز هست.
۱۳درنازفارسی، عربیدر (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از در (مروارید) + ناز (زیبا، قشنگ)
۱۴دروارفارسی، عربی در (عربی) + وار (فارسی) مانند در، هچون در
۱۵درهعربیمروارید بزرگ، یک دانه مروارید
۱۶دریتافارسی، عربی در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید
۱۷دلنیاکردیمطمئن
۱۸دلووانکردی مهربان، دختر مهربان، بانوی با محبت
۱۹دلیلهاسم عبریمعشوقه، نام زنی که سبب گرفتار شدن شمشون شد.
۲۰دلیناکردی مطمئن، آرام دل، آسوده
۲۱دنیااسم عربیجهان
۲۲دنیزاسم ترکی دریا
۲۳دورسینترکیباقی بماند
۲۴دیانفرانسوی دیانا
۲۵دیانانام یونانی= دایانا، در اساطیر رومی الهه ماه، جنگلها، حیوانات و زنان هنگام وضع حمل، دیانا در معبدش در رم به عنوان الهه باکره مورد احترام بوده است، دیانا همان آرتمیس در اساطیر یونانی است.
۲۶دیلاناسم کردی نوعی رقص کردی
۲۷دینانام عبریدینه
۲۸دینارگیسفارسی، یونانی دینار (یونانی) + گیس (فارسی)، دختری که مویش طلایی رنگ است، نام زنی در منظومه ویس و رامین نام اصیل ایرانی
۲۹دینهاسم عبریانتقام یافته، نام دختر یعقوب (ع) و خواهر یوسف (ع)
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام دختر فارسی با د

اسم دختر با د

نام دختر با د

اسم دختر فارسی با حرف د

اسم دخترانه فارسی با د

برای دوستانی که به دنبال اسم با د برای فرزند دختر خود هستند. اسم های پارسی زیبایی از حرف د وجود دارند که می توانند برای انتخاب اسم دختر استفاده شوند. در زیر فهرست زیباترین نام های فارسی دخترانه با د با معنی قرار گرفته اند و در صفحه بعدی نام های دخترانه با د با ریشه های دیگر لیست شده اند.

اسم دختر با د
اسم دختر با حرف د اسم دختر ایرانی

>

ردیفاسم فارسی معنی نام
۱دارینا زرگر، طلاساز، مجازا به معنی “ارزشمند و گران بها”
۲دارینه  اسم روستایی است حوالی سقز
۳دالیا  اسم گلی است. اسم بین المللی دختر هم هست.
۴داماسپیا  نام همسر اردشیر شاه پادشاه هخامنشی
۵دامینه جاری و روان، به معنای دانش و دانایی نیز آمده است.
۶دایانا زیبا و گرانمایه مثل زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا (الهه آب) است.
۷دخت مهر دختر خورشید
۸درافشان بخشنده، آنکه مروارید می افشاند، دارای فصاحت و زیبایی، دختر دانا و زیبا
۹دربها بانوی ارزشمند، دختری که مانند مروارید ارزشمند است، نام همسر کورش کبیر.
۱۰درخشا  درخشان
۱۱درخشنده  روشن و تابان، آنکه در جمع می درخشد.
۱۲درستی  نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی.
۱۳درفشان  درخشان و روشن
۱۴دریا  توده پهناور از آب شور که بخش وسیعی از زمین را در بر گرفته و کوچکتر از اقیانوس است.
۱۵دریادخت  مرکب از دریا + دخت (دختر) = دختر دریا
۱۶دریاناز مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ
۱۷درین مانند در و گوهر شئ گرانبها و ارزشمند مرکب از در به معنای مروارید و پسوند شباهت.
۱۸دل آرا  موجب آرامش و شادی دیگران، محبوب، معشوق، از شخصیت های شاهنامه، نام مادر روشنک همسر داراب ‏در زمان اسکندر مقدونی farsi girl names
۱۹دل آرام موجب آرامش و آسایش خاطر، محبوب، معشوق، آنکه دل آرامی دارد.
۲۰دل آسا  موجب تسکین و آسایش دل؛ اسم دلسا را نیز ببینید.
۲۱دل آویز  زیبا، دلنشین، محبوب
۲۲دل افروز  موجب شادی و خوشی دل، شاد وخرم، محبوب و معشوق، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی.
۲۳دل انگیز  پسندیده، خوب و زیبا
۲۴دل بهار کسی که قلبش مانند بهار سبز و زنده است.
۲۵دلارا  دل آرا
۲۶دلارام  دل آرام
۲۷دلبان  محافظ و نگهدارنده دل
۲۸دلبر  زیبا، جذاب، معشوق
۲۹دلپذیر  مطبوع، پسندیده.
۳۰دلپرور  بسیار مطبوع، پرورش دهنده دل.
۳۱دلجو غمخوار، تسلی دهنده دل، معشوق، زیبا و پسندیده.
۳۲دلدار  معشوق، محبوب، شجاع، مهربان، با محبت اسم فارسی دختر
۳۳دلربای  زیبا، جذاب، محبوب، معشوق، نام نوعی عتیق که دارای دانه های ریز براق است.
۳۴دلستان  دلربا
۳۵دلشاد  خوشحال، شاد
۳۶دلفروز  موجب شادی دل، زیبا و پسندیده، آنکه وجودش موجب روشنی و آرامش دل ها می شود.
۳۷دلکش  جذاب، خوب و زیبا، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
۳۸دلگشا  خوش منظره، با صفا، شادی بخش، فرح بخش، نام باغی زیبا در شیراز نیز می باشد.  نام اصیل فارسی
۳۹دلگون  مرکب از دل + گون (مانند)
۴۰دلناز  موجب فخر و مباهات دل، زیبا، مطبوع.
۴۱دلنواز  آرامش بخش، مهربان و دلسوز، محبوب ومعشوق، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی.
۴۲دلنوش  گوارای دل، مطبوع
۴۳دلوار  نام شهری در استان بوشهر،محل تولد رئیس علی دلواری مبارز و وطن پرست شجاع ایرانی.
۴۴دلیار  یار دل، مونس جان، همراه دل
۴۵دمن  دامنه کوه یا پهنه دشت
۴۶دنا دنا در اوستایی به معنی وجدان و یا دین است. همچنین دئنا به معنی آنچه دیده یا مشاهده می شود. دنا نام بلندترین و بزرگ‌ترین چین‌خوردگی رشته‌کوه بزرگ زاگرس محسوب می‌شود و دارای خط‌الرأسی به طول تقریبی ۹۰ کیلومتر است. کوه دنا بام زاگرس با ارتفاع ۴ هزار و ۴۳۵ متر در استان کهگیلویه و بویراحمد و در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شهر یاسوج و ۵ کیلومتری منطقه پادنا در استان اصفهان واقع شده است.
۴۷دهما  پارسا
۴۸دیبا  نوعی پارچه ابریشمی معمولاً رنگین را گویند. توضیح بیشتر اسم دیبا را بخوانید.
۴۹دیدار  ملاقات، دیدن، چهره، صورت
۵۰دینارگیس  دینار (یونانی) + گیس (فارسی)، دارای مویی به رنگ طلا، نام زنی در منظومه ویس و رامین نام زیبای دخترانه
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با د