نام پسر با ن

اسم پسر با ن

لیست نام پسر ایرانی با حرف ن

نام پسر با ن
اسامی پسرانه با ن
ردیف اسم ایرانیریشه نام  معنی ۱نادراسم عربی  بی همتا، کمیاب، آنچه به ندرت یافت شود، نام مؤسس سلسله افشاریه
۲نادعلیعربی  علی را بخوان، نام دعایی
۳نادینسنسکریت، فارسی  پویا و پرتحرک، در جریان، جاری، الهه رودخانه
۴نادینوسآشوری  شاه بابل
۵ناصح الدینعربی  پنددهنده در دین، نصیحت کننده در دین
۶ناصرعربی  نصرت دهنده، یاری دهنده، کمک کننده
۷ناصرالدینعربی یاری کننده دین، اسم پسر محمد شاه قاجار
۸ناضرعربی  شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز
۹ناهیراآشوری  روشنایی، نور
۱۰نایبعربی نماینده، جانشین، آنکه در غیاب کسی عهده دار مقام و مسئولیت اوست، عنوان دولتی و دیوانی در دوره حکومت قاجار
۱۱نبوتعربی  رسالت، پیغمبری، مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، یکی از سه اصل اعتقادی مسلمانان (توحید، معاد، نبوت)
۱۲نبیعربی  پیامبر خداوند، لقب پیامبر (ص)
۱۳نجاتعربی  رهایی، خلاصی، آزادی
۱۴نجات اللهعربی  آن که خدا او را نجات داده است.
۱۵نجفعربی  نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده است.
۱۶نجم الدینعربی  ستاره دین، آن که چون ستاره ای در دین می درخشد، نام عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم: نجم الدین رازی، دین دار خالص
۱۷نجیبعربی  شریف، اصیل، عفیف، پاکدامن
۱۸نجیب الدینعربی  اصیل و شریف در دین
۱۹ندیمعربی  همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان
۲۰نشاطعربی  شادی، خوشی، سرزندگی
۲۱نصرعربی  یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم، نام یکی از پادشاهان سامانی
۲۲نصرالدینعربی  یاری دادن به دین، از شخصیتهای افسانه ای
۲۳نصراللهعربی  یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم و مترجم کلیله و دمنه: نصرالله منشی
۲۴نصرت اللهعربی  یاری خداوند اسم دختر زیبا
۲۵نصیرعربی  یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند
۲۶نصیراعربی  نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم
۲۷نصیرالدینعربی  یاری دهنده دین، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم، خواجه نصیرالدین طوسی
۲۸نضیرعربی  شاداب، سرسبز
۲۹نظامعربی مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و انتظام چیزی بر آنها نهاده شده است.
۳۰نظام الدینعربی  موجب نظم و انظباط در دین
۳۱نظام الملکعربی  باعث نظم و سرزمین، اسم وزیر معروف سلجوقیان در قرن پنجم
۳۲نظرعلیعربی  چشم و دیده علی (ع)
۳۳نعمانعربی  نام چندتن از پادشاهان حیره
۳۴نعمتعربی  آنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود،عطا و بخشش
۳۵نعمت اللهعربی  بخشش خداوند
۳۶نعیمعربی  نعمت، نرم و لطیف، از اسامی بهشت
۳۷نعیم الدینعربی  نعمت دین، اسم مذهبی
۳۸نعیماعربی  نعمت، تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم
۳۹نقدعلیعربی  مرکب از نقد (ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی
۴۰نقیعربی  پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان
۴۱نقی الدینعربی  برگزیده در دین
۴۲نوحعبری  معرب از عبری، راحت، اسم پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود و از هر حیوان یک جفت را سوار بر کشتی کرد و از طوفان نجاتشان داد، نام سوره ای در قرآن کریم
۴۲نوتریگازرتشتی  = نوتریکا؛ نام برادر کوچکتر اشو زرتشت؛
۴۳نورالدینعربی  روشنایی و فروغ دین، نام شاعر و نویسنده نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی
۴۴نوراللهاسم عربی  نور و روشنایی و فروغ خداوند
۴۵نویانترکی امیر سپاه، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک
۴۶نهامعربی آهنگر، نجار، همچنین راهب دیر نشین
۴۷نیسانسریانی نام دومین ماه فصل بهار، اردیبهشت، بارانی که در اردیبهشت می بارد، باران بهاری
۴۸نیکاواوستایی،پهلوی مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ آب در فارسی باستان است. آب شفاف و گوارا نام دختر ایرانی
۴۹نیوانفارسی، کردی مرد دلیر، شجاع، پهلوان
۵۰نیهادکردی نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد،  ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام پسر فارسی با ن

Boys name with N

نام پسر با ن

اسم پسر فارسی با حرف ن

اسم پسر ایرانی با ن Iranian boy name with N

در بین نام های پسرانه ایرانی اسم های شروع شونده با حرف ن که ریشه فارسی دارند تعداد زیادی ندارند. اما در این بین چند نام وجود دارند که همواره بسیار محبوب بوده و هستند. نام هایی مثل نیما و نوید که اوج محبوبیتشان در ایران دهه ۶۰ بوده اما همواره به دلیل آوا و معنای زیبا محبوب هستند. هم چنین اسم هایی هم هستند که در این ۵ سال اخیر بسیار بسیار محبوب تر برای انتخاب اسم پسر شده اند. اسم های مثل نویان و نیوان. که البته نویان ریشه ترکی دارد و نیوان اسم پسر فارسی است و هر دو از اسامی محبوب این روزها در ایران هستند.

نکته دیگر در مورد لیست اسم پسر با ن (و البته لیست نام های فارسی با سایر حروف)، این است که بسیاری از این اسامی از نام های پسرانه شاهنامه ای هستند. یعنی اسم های زیبای پارسی پسرانه که در کتاب شاهنامه آورده شده است و به نوعی نام شخصیت یا کارکتر تاریخی بوده اند. اسم های مثل نریمان، نستوه، نهل و غیره. زمانی که در معنی و تاریخچه این اسم ها دقیق تر می نگریم می فهمیم که واقعا زیباترین اسم ها هستند. نام هایی که عموما هم معنی زیبایی دارند، هم ریشه در تاریخ ایران دارند و هم یادآور شخصیت تاریخی در ایران باستان. در ادامه فهرست کامل اسامی فارسی با حرف ن قرار دارند. ضمنا لیست اسامی با حرف نون که ریشه های کردی، ترکی، لری و غیره دارند نیز از طریق لینک پایین همین صفحه در دسترس است.

لیست کامل اسم پسر فارسی با حرف نون

اسم پسر با ن

۴۵ اسم پسرانه فارسی با حرف ن با معنی دقیق.

ردیفاسم فارسیمعنای نام
۱نادین در جریان، پویا و پرتحرک، الهه رودخانه، جاری.
۲نامدار  مشهور، معروف، صاحب نام، دارای آوازه و شهرت بسیار.
۳نامور  نام آور، مشهور.
۴نامی  منسوب به نام، معروف، مشهور.
۵نبرزین  اسم فرماندار گرگان در دوره داریوش پادشاه هخامنشی.
۶نرداگشسپ  از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سرداری از سپاهیان بهرام چوبین.
۷نرسی  اسم یکی از شخصیتهای شاهنامه، همچنین نام یکی از پادشاهان ساسانی، فرشته وحی در اوستا، هم چنین نام پسر شاپور نوه اردشیر بابکان.
۸نریمان  اسم پدر سام، جد رستم پهلوان شاهنامه فردوسی، به معنی پهلوان، دلیر.
۹نستار  از شخصیتهای شاهنامه است، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی.
۱۰نستود نستور،‏ اسم از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۱۱نستور  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
۱۲نستوه  خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران گودرز پادشاه اشکانی و نیز اسم یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۱۳نستهین/ نستیهن/ نستهن  از شخصیت های شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی. نستیهن: = نستهن، برادر پیران ویسه (وزیر افراسیاب) است که در جنگ دوازده رخ به دست بیجن کشته شد.
۱۴نشواد  نام پهلوان تورانی اسم شاهنامه ای
۱۵نواب عنوانی که به شاهزادگان دوره صفوی و قاجار داده می شد، روحانی، فعال سیاسی و رهبر جمعیت فدائیان اسلام که در سال هزار و سیصد و سی و چهار دستگیر و اعدام شد. بهتر است که این اسم به عنوان نامی عربی (چون ریشه عربی دارد) ذکر شود.
۱۶نوتاش  همیشه، دایم.
۱۷نوذر  از شخصیت های شاهنامه، نام فرزند منوچهر پادشاه پیشدادی و جانشین او.
۱۸نوراهان  نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان.
۱۹نوروز  روز نو و تازه، بزرگترین جشن ملی اقوام ایرانی که از نخستین لحظات سال نو آغاز می شود، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی. نوروز از دید سازمان ملل.
۲۰نورهان  تحفه، سوغات، ارمغان.
۲۱نوش آذر  آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی و نیز نام یکی از پسران اسفندیار.
۲۲نوشاب  آب گوارا، آب زندگی، شربت مطبوع، آب حیات
۲۳نوشیار  یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ در گرشاسپ نامه.
۲۴نوید  مژده، خبرخوش، بشارت.
۲۵نوین  تازه، جدید.
۲۶نهاد سرشت، اساس، ضمیر دل، طبیعت، بنیاد، قاعده، مقام و جایگاه.
۲۷نهل  از شخصیت های شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی. اسامی شاهنامه ای را ببینید.
۲۸نیاتور نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۲۹نیاسان پسری که پا جای پای اجدادش می گذارد.
۳۰نیاسان شبیه به نیاکان، مانند پدران، پسری که شبیه اجداد و نیاکان خود است.
۳۱نیاطوس نیاتور، از شخصیت های شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۳۲نیاک پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانش است.
۳۳نیاوش پسری که شبیه اجداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و پسوند مشابهت، همچنین یکی از توابع سردشت مهاباد. “نیا” ب معنی اجداد است و “وش” پسوند شباهت.
۳۴نیاوند از نسل نیاکان، ادامه نسل اجداد.
۳۵نیشام  نام فرشته نگهبان آذرخش.
۳۶نیک  خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح اسم پسر
۳۷نیک رای دارای اندیشه نیک مرکب از نیک و رأی
۳۸نیکان  منسوب به نیک. بررسی دقیقتر اسم نیکان.
۳۹نیما  نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج شاعر معروف ایرانی قرن چهاردهم، همچنین اسم مازندرانی پسرانه به معنی کمان؛ (معنی کامل اسم نیما)
۴۰نیو  دلیر، شجاع.
۴۱نیوان مرد دلیر، شجاع پهلوان.
۴۲نیوتش با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت، بر وزن پیشکش.
۴۳نیوتیش نیوتش، با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت (هر سه حرف اول ساکن هستند، بر وزن دیو).
۴۴نیوزاد  (بر وزن دیو) به معنی پهلوان زاده.
۴۵نیوزار  از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر گشتاسپ پادشاه کیانی.
www.NameFarsi.com

◄ ادامه: مشاهده اسم پسر ایرانی با ن

اسم با ن
اسم پسر با ن نام پسرانه با حرف ن

از بین نام های بالا کدام اسم را بیشتر می پسندید؟ کدام اسم را دوست دارید اما در لیست بالا نیست؟ در نظرات بنویسید. هم چنین منتخب اسم با ن که شامل اسم های پسر و دختر با حرف نون هست را نیز ببینید.

اسم پسر با ش

اسم پسر با ش

لیست نام پسر ایرانی با حرف ش

اسم با ش
اسم پسر ایرانی با ش

شامل اسم های پسرانه زیبا (ترکی، عربی و …) با حرف ش

ردیف اسم ایرانیریشه ناممعنی اسم
۱شادتگینفارسی، ترکیشاد (فارسی) + تگین (ترکی) = پهلوان شاد، از امیران دربار خوارزمشاه.
۲شادلی عربی نام چندتن از بزرگان عرب
۳شادنعربیاسم پسرانه به معنی بچه آهو، زیبا و لطیف مانند بچه آهو، بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از مادر است.
۴شار عربی عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (منطقه ای در عربستان کنونی).
۵شارایلآشوریخدای پادشاه.
۶شارو کردی بازمانده یا پنهان.
۷شاروسینآشوریپادشاه مقدس.
۸شاعی عربی شیعی.
۹شاکرعربیشکرگزار ، کسی که در حال شکرکردن است،معمولامنظور شکرگزاری در برابر خداوند است.
۱۰شاکل عربی شبیه و مانند
۱۱شاملعربیحاوی، دارنده ، کامل ، فراگیرنده ، نام یکی از رهبران مذهبی و سران عشایر قفقاز.
۱۲شانلی عربی، ترکی شان (عربی) + لی (ترکی)، مشهور، پرافتخار، شایان تحسین و مایه افتخار. توجه کنید که در حال حاضر این اسم برای دختر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است. شانلی یعنی افتخار آمیز. معروف.
۱۳شانیاهندیاسم پسر به معنی کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست، مصمم، ثابت قدم.
۱۴شاویس فارسی، عربی شا (فارسی) + ویس (عربی) مرکب از شاه + اویس (نام شخصی پارسا که از تابعین بوده است).
۱۵شاه محمدفارسی، عربیشاه (فارسی) + محمد (عربی)، اسم نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه نیز بوده است.
۱۶شاه مراد فارسی، عربی شاه (فارسی) + مراد (عربی) مهمترین و بزرگترین آرزو .
۱۷شاه هژبرفارسی، عربیشاه (فارسی) + هژبر (از عربی: هزبر) نام پسر پادشاه یمن .
۱۸شاهارا آشوری حافظ شب های روزه داران 
۱۹شاهدعربیزیبارو، محبوب، معشوق
۲۰شاهر عربی مشهور، معروف، نامی
۲۱شاهسوناسم ترکیشاه (فارسی) + سون (ترکی) = شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران.
۲۲شاهقلی فارسی، ترکی شاه (فارسی) + قلی (ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه.
۲۳شاهمیرفارسی، عربیشاه (فارسی) + میر (عربی)، امیرشاه، نام برادر میرک بیگ وزیر شاه اسماعیل صفوی.
۲۴شایار کردی وزیر (نگارش کردی: شایار)
۲۵شایرایاآشوریستاره ناهید
۲۶شبلی عربی نام عارف معروف قرن سوم و چهارم
۲۷شبناعبریجوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
۲۸شبیر عربی اسم پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل
۲۹شجاع الدینعربیآن که در دفاع از دین شجاع است.
۳۰شجاع الملک عربی آن که در دفاع از کشور شجاع است.
۳۱شدادعبرینام فرزند عاد (ع)
۳۲شرف عربی بزرگواری، برتری 
۳۳شرف الدینعربیموجب آبروی دین و آیین
۳۴شرف الزمان عربی موجب بزرگی عصر و روزگار 
۳۵شریفعربیارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در عربستان .
۳۶شریف الدین عربی دارای دین و آیین پاک 
۳۷شعبانعربینام ماه هشتم از سال قمری
۳۸شعیب عبری توشه دان، نام پدر همسر موسی (ع)، نام کوهی در یمن 
۳۹شفاعربیبهبود یافتن از بیماری، تندرستی
۴۰شفیع عربی شفاعت کننده، پایمرد 
۴۱شقیقعربینام یکی از سرداران علی (ع)
۴۲شکرالله عربی سپاس خد ارا 
۴۳شکرعلیعربی(به ضم شین) عربی مرکب از شکر (سپاس) + علی (بلندمرتبه)
۴۴شکور عربی بسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند 
۴۵شکیلعربیزیبا، پسر خوش چهره
۴۶شلیخا عبری سریانی نام یکی از حواریون عیسی (ع) 
۴۷شماسسریانیخادم، عابد، طبقه و گروهی از روحانیون مسیحی، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام سردار ایرانی مسیحی در زمان پادشاهی نوشزاد فرزند انوشیروان پادشاه ساسانی.
۴۸شمس عربی خورشید، اسم بتی در قدیم، نام سوره ای در قرآن کریم.
۴۹شمس الدیناسم عربیآفتاب دین، نام دو تن از پادشاهان آل کرت.
۵۰شمس الهدی عربی خورشید هدایت 
۵۱شمعونعبریشنونده، نام یکی از برادران یوسف (ع)
۵۲شمیل عربی باد شمال، نام روستایی در نزدیکی بندرعباس.
۵۳شمینهآشوریحاصلخیز، برکت یافته.
۵۴شوان کردی گله بان، چوپان
۵۵شورعلیفارسی، عربیشور (فارسی) + علی (عربی) مرکب از شور (هیجان ) + علی (بلندمرتبه)
۵۶شوق علی عربی مرکب از شوق (هیجان) + علی (بلند مرتبه)، آنکه شوق دیدن حضرت علی (ع) را دارد.
۵۷شهابعربیشعله آتش، سنگ آسمانی، ستاره دنباله دار، شهاب معنی پادشاه آبها نیز می‌دهد.
۵۸شهاب الدین عربی آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف قرن ششم، شهاب الدین سهره وردی.
۵۹شهرتاشفارسی، ترکیشهر (فارسی) + تاش (ترکی) همسایه و همشهری.
۶۰شهیر عربی معروف، نام آور، نامدار
۶۱شیبانعربیاز قبایل عرب
۶۲شیبت عربی سفیدی مو، پیری
۶۳شیثعبرینام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام نبوت داشت.
۶۴شیراحمد فارسی، عربی شیر (فارسی) + احمد (عربی) مرکب از شیر (شجاع) + احمد (ستوده).
۶۵شیرعلیفارسی، عربیشیر (فارسی) + علی (عربی) ، مرکب از شیر (شجاع) + علی (بلندمرتبه)، نام طایفه ای از طوایف کهگیلویه.
۶۶شیرمحمد فارسی، عربی شیر (فارسی) + محمد (عربی) مرکب از شیر (شجاع) + محمد (ستوده).
www.NameFarsi.com

◄ مشاهده ادامه: نام پسر فارسی با ش

اسم پسر با ش
نام پسرانه با حرف ش