Boys' name with S

نام پسر با س

اسم پسر فارسی با حرف س

اسم پسر با س

شامل اسم های زیبای پسرانه فارسی با حرف سین

اسم های پسرانه با س از نام های محبوب برای نامگذاری و انتخاب اسم فرزند هستند. اسامی پسر با حرف سین هم تعداد نسبتا زیادی دارند. در این قسمت اسم های فارسی پسر با س قرار گرفته است. در صفحه بعدی نام های پسرانه ایرانی از حرف س لیست شده اند. نام هایی مثل سینا، سپهر، سامان اسم هایی هستند که در دهه گذشته محبوب تر بودند و فراوانیشان متوسط است. از طرفی نام هایی مثل سام و سامیار در این سالها بسیار محبوب شده اند و فراوانی اسم های این چنینی بالا رفته است. برای دریافت نام های با فراوانی کمتر می توانید با مشاور اسم ما تماس بگیرید.

Boy name with S
اسم پسر با س

اسم فارسی پسر با س

لیست کامل نام پسرانه با حرف سین به همراه معنی دقیق:

ردیف نام فارسی معنی اسم
۱ساتیاراسم یکی از سرداران داریوش
۲سارنگنام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
۳ساریناسم روستایی است که در نزدیکی رفسنجان واقع شده است.
۴ساسانتنها و گوشه نشین، درویش، اسم جد اردشیر مؤسس سلسله ساسانیان و هم چنین نام چندتن از شخصیت های شاهنامه
۵سالاربزرگ، حاکم، شاه، مهتر، سردار سپاه، فرمانده سپاه
۶سامآتش، اسم پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان شاهنامه در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی.
۷سام(سنسکریت، فارسی) داستان خوشایند، حدیث خوش.
۸سامانسرزمین، ناحیه، ترتیب و روش کاری، نظام، آرام و قرار، صبر، اسم مؤسس سلسله سامانیان.
۹سامیانام ماه یازدهم از سال ایرانیان (بهمن) در زمان هخامنشیان.
۱۰سامیارمحافظ آتش، کمک کننده به آتش، یار آتش. بررسی تخصصی: اسم سامیار.
۱۱سامیاننام روستایی در نزدیکی اردبیل.
۱۲سامیناسم روستایی در نزدیکی همدان. بررسی تخصصی: اسم سامین.
۱۳ساونگنام پدر باونگهه در فروردین یشت.
۱۴ساوهنام چندتن از شخصیت های شاهنامه، اسم دلاور تورانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی، نام منطقه ای در مسیر تهران و استان مرکزی.
۱۵سباکاز شخصیت های شاهنامه، نام فرمانروای جهرم در زمان اردشیر پادشاه ساسانی.
۱۶سبلاناسم کوهی در آذربایجان. در واقع شکل فارسی سولان (ساوالان) است که نامی ترکی می باشد. سبلان رشته کوه آتشفشانی در شمال غربی ایران، در استان های اردبیل و آذربایجان شرقی است. بلندترین قله اش ۴۸۲۱ متر ارتفاع دارد. دارای چشمه های آب گرم و آب سرد فراوان است؛
۱۷سپنتا اسپنتا، اسم پسر به معنی مقدس قابل ستایش. بررسی تخصصی: اسم سپنتا.
۱۸سپنتامنمخفف سپیتامان، نام خانوادگی زرتشت، نام سرداری ایرانی
۱۹سپندمظهر پاکی و تقدس. سپند معنی مقدس نیز میدهد. معادل اسپند که در واژه سپندارمذگان (روز عشق ایرانی) نیز هست. اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آتش می ریزند.
۲۰سپندانخردل.
۲۱سپنساراز شخصیت های شاهنامه، اسم یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۲۲سپهرآسمان.
۲۳سپهرادمرکب از سپه (سپاه) + راد (بخشنده، جوانمرد) = جوانمرد سپاه.
۲۴سپهرارکره آتش، برساخته فرقه آذرکیوان است.
۲۵سپهردادنام داماد داریوش پادشاه هخامنشی
۲۶سپهرماز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی.
۲۷سدرا نام درختی در آسمان هفتم بهشت.
۲۸سدیف به فتح سین، نام چندتن از صحابه حضرت رسول (ص).
۲۹سرافرازسرفراز
۳۰سرخهاز شخصیت های شاهنامه، اسم پسر افراسیاب تورانی.
۳۱سردارفرمانده یک گروه نظامی، پیشوا، رهبر
۳۲سرکبنام یکی از موسیقیدانان بزرگ در دوران ساسانیان
۳۳سرکشاز شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از موسیقیدانان دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی.
۳۴سروشاننام جد بایزید بسطامی.
۳۵سریتانام اولین پزشک ایرانی.
۳۶سفندارمذنام یکی از امشاسپندان در دین زرتشتی.
۳۷سلماز شخصیتهای شاهنامه، نام بزرگترین پسر پیشدادی.
۳۸سمکناناز شخصیت های شاهنامه، نام دلاور ایرانی در نبرد کیخسرو با افراسیاب.
۳۹سنباداز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی و از سرداران سپاه بهرام چوبینه.
۴۰سنجهاز شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از دلاوران مازندرانی در سپاه مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی، مرکب از سنج (ریشه سنجیدن) + هـ = وسیله سنجش.
۴۱سورننام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیان.
۴۲سورنااسم سردار ایرانی در زمان اشکانیان.
۴۳سورین  توانا، دلیر.
۴۴سوشا اسم ایرانی اصیل با ریشه اوستایی، سوشیانت، نجات دهنده، منجی، نام هریک از موعودهای دین زرتشتی که هر هزار سال یکی از آنها ظهور می کند.
۴۵سوشیانسوشیانت، سوشیانس، نجات دهنده، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند.
۴۶سوفرااز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز.
۴۷سومادر گویش مازندران نهر آب.
۴۸سهرابگلگون، شاداب، از شخصیت های شاهنامه: نام پسر رستم پهلوان شاهنامه و تهمینه.
۴۹سهره سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی.
۵۰سهندنام کوهی آتشفشانی در آذربایجان اسم زیبای پسرانه
۵۱سی سیماکنام یکی از سرداران پارسی داریوش هخامنشی.
۵۲سیامکآن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر کیومرث پادشاه پیشدادی.
۵۳سیاوخش  سیاوش.
۵۴سیاوشدارنده اسب سیاه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیکاووس پادشاه ایران و پدر کیخسرو پادشاه کیانی.
۵۵سیاووش  سیاوش
۵۶سیبویهسیب کوچک یا بوی سیب، اسم دانشمند نحوی نامدار در قرن دوم که در شیراز می‌زیسته است.
۵۷سیتاکنام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی.
۵۸سیحوناز رودهای معروف در شمال ایران قدیم که به دریاچه آرال می ریزد، این رود اکنون در قرقیزستان و قزاقستان جاریست.
۵۹سیرخ  نام یکی از سرداران سپاه وشمگیر.
۶۰سیکا  در گویش مازندران اردک.
۶۱سیمک  از نامهای باستانی ایرانی، به معنی سفید و درخشان.
۶۲سینا اسم فارسی – عبری. صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده، گشایش دهندهٔ دل، مرد دانشمند، سینه، کوه طور سینا، اسم جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی، نام شبه جزیره ای کوهستانی در شمال شرقی مصر که حضرت موسی (ع) به پیامبری برگزیده شد و الواح دهگانه را خداوند به او نازل کرد. بررسی تخصصی اسم سینا.
۶۳سینارسنباد، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی و از سرداران سپاه بهرام چوبینه، از شخصیت های شاهنامه فردوسی.
۶۴سیناکاسم یکی از بزرگان فارسی در زمان اشک هجدهم پادشاه اشکانی.
www.NameFarsi.com
اسم پسر با س
اسامی پسرانه با س

به نظر شما در لیست اسم پسر با س کدام نام ها زیباتر هستند؟

حتما لیست سایر نام های پسرانه با حرف سین که شامل اسم های اوستایی، ترکی، کردی، پهلوی، لری، شمالی و … با س هست را از طریق لینک زیر ببینید.

◄ مشاهده ادامه: اسم پسر ایرانی با س

شامل فهرست کامل اسامی پسر با حرف س با ریشه ترکی، کردی، لری و غیره رایج در ایران که به نوعی اسامی ایرانی با س هم تعبیر می شوند.

اسم پسر فارسی با س
اسم پسر با س