چکامه ode

معنی اسم چکامه

معنی نام چکامه

معنی و ریشه دقیق اسم چکامه

همانطور که در قسمت اسم های دختر با چ در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم چکامه اسمی خوش آوا با ریشه اصیل فارسی است که معنی بسیار زیبایی دارد. اسم خاص برای دختر که فراوانی خیلی کمی دارد. در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم چکامه را خواهید خواند.

چکامه ode
چکامه

بیشتر بخوانید

مانلی

معنی اسم مانلی

معنی نام مانلی

معنی، ریشه، تلفظ و فراوانی (تعداد) اسم مانلی

Manley's name
Manley’s name meaning

همانطور که در قسمت اسم دختر ایرانی با م در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم مانلی یک اسم دخترانه فارسی است که برخی ریشه آن را شمالی هم می دانند (اسم های شمالی) . همچنین برخی نام مانلی را یک اسم مشترک بین دختر و پسر می دانند که احتمالا به دلیل معنی اول آن باشد. اما باید توجه داشت که این اسم در حال حاضر فقط برای دختر قابل ثبت در ثبت احوال ایران است. مانلی اسمی است که کمتر در این سالها برای دختران انتخاب شده و می تواند گزینه مناسبی برای انتخاب اسم از سوی والدینی باشد که به دنبال اسم های خاص یا به اصطلاح اسم دختر جدید هستند.

در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم مانلی را خواهید خواند.

بیشتر بخوانید

پرنیان

معنی اسم پرنیان

معنی نام پرنیان

معنی و ریشه دقیق اسم پرنیان

در اسم های دختر با پ در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، اسم پرنیان نامی ریشه فارسی است که چند سالی است به این خاطر که کمتر برای نام دختر انتخاب شد (تا دهه ۷۰) اسمی محبوب بین ایرانیان برای نامگذاری فرزند دختر به حساب می آید (اسم دختر جدید)؛ در ادامه توضیحات تکمیلی درباره اسم پرنیان را خواهید خواند.

پرنیان
معنی اسم پرنیان

بیشتر بخوانید