خصوصیت متولد دی ماه

طالع بینی و خصوصیات مرد دی ماه

مرد متولد دی ماه

خصوصیات مرد و پسر متولد دی ماه

خصوصیت متولد دی ماه
پسر دی ماهی

دی

همانطور که در وب سایت نام فارسی و معنی نام ماه ها اشاره شد، در منابع زبانی ایران باستان معنی ماه دی این چنین است:

در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده، دادار و آفریدگار است و غالبا  صفت اهورامزدا است و آن از مصدر (دا) به معنی دادن و افریدن است. در خود اوستا صفت دثوش (=دی) برای تعیین دهمین ماه به کار رفته است. در میان سی و روز ماه، روزهای هشتم و بیست و سوم به دی (آفریدگار، دثوش) موسوم است. برای اینکه سه روز موسوم به (دی) با هم اشتباه نشوند نام هر یک را به نام روز بعد می‌پیوندند. مثلا روز هشتم را (دی باز) و روز پانزدهم را (دی بمهر) و … دی نام ملکی است که تدبیر امور و مصالح روز و ماه دی به او تعلق دارد.

در ادامه خصوصیت مردان دی ماهی و شخصیت شناسی متولدین مرد دی را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید

رازمهر

معنی اسم رازمهر

معنی نام رازمهر

معنی و ریشه دقیق اسم رازمهر

همانطور که در قسمت اسم پسر با ر در وبسایت و هم چنین اینستاگرام نام فارسی نوشته ایم، اسم رازمهر اسم فارسی اصیل پسرانه است. مهراز که از نظر حروف و آوا شبیه اسم رازمهر است که یک نام دخترانه فارسی است.در ادامه توضیحات بیشتر و مفید درباره نام رازمهر را بخوانید.

رازمهر
معنی اسم رازمهر

بیشتر بخوانید