تغییر اسم نام

شرایط تغییر اسم

خیلی از همراهان نام فارسی در اینستاگرام و تلگرام نام فارسی پیام دادند و درباره تغییر نام، شرایط و قوانین تغییر اسم از ما سوال پرسیدند. بنابراین در این مطلب سعی کردیم به مقررات تغییر نام طبق قوانین ثبت احوال به سوالات دوستان عزیزی که در صدد تغییر اسم خود هستند پرداخته ایم؛

تغییر اسم نام
شرایط تغییر نام

قوانین تغییر اسم در ثبت احوال

برابر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور:

انتخاب نام با اعلام کننده است برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.

نام های ممنوع

انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند.

انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود.

شرایط تغییر نام

اسم های قابل تغییر

نامهای قابل تغییر بشرح زیر می باشد:

بموجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نامهای زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند .

 1. نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد. مانند: “عبدالات، عبدالعزی”
  (لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است)
 2. اسامی مرکبی که عرفا” یک نام محسوب نمی شوند (اسامی مرکب ناموزون)
  مانند: ” سعید بهزاد، شهره فاطمه، حسین معروف به کامبیز و ….”
 3. عناوین – اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان .مانند: “سروان، سرتیپ، دکتر، شهردار و یا سروان محمد و و شهردار علی”
 4. القاب – اعم از ساده و مرکب . مانند : “ملک الدوله، خان، یا شوکت الملک، حاجیه سلطان و سلطانعلی “
 5. اسامی زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آن دسته از نام هایی است که بر حسب زمان، مکان یا مورد بدلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورایعالی برسد.
  ۵ – ۱ – نام هایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است.
  مانند : گرگ ، قوچی و ….”
  ۵ – ۲ – نامهایی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد.
  مانند ” لات، خونریز، چنگیز و … ”
  ۵ – ۳ – نام هایی که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد.
  مانند: ” وانوشکا ، ژاکاردو، شاهدوست و …. ”
  ۵ – ۴ – نامهایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد.
  مانند: “صد تومانی، گت آقا، کنیز، گدا و … “
 6. اسامی نامتناسب با جنس .
  مانند: “ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور”
 7. حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص.
  مانند: ” قلی، غلام، گرگ، ذولف و قوچ “
 8. تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنایی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده.
  مانند: ” زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا … “
 9. هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده.
 10. هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده.
 11. تغییر نامها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان، اسمعیل به اسماعیل، اسحق به اسحاق و …
 12. تغییر نام کسانی که با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند.
 13. تغییر نام کسانی که نام آنها اسامی ایام هفته باشد.
 14. تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است.
  پیشوند “عبد” خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید.

شرایط فرد متقاضی برای تغییر نام

هر یک از اشخاص زیر با رعایت موارد نام های قابل تغییر (که در بالا گفته شد) می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند:

۱ – اشخاص ۱۸ سال به بالا.

۲ – افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند.

۳- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال.

۴- سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای تغییر نام:

۱ – اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن.

۲ – تکمیل فرم درخواست تغییر نام.

۳ – پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.

نحوه مراجعه به ثبت احوال برای تغییر نام:

 1. برای تغییر نام کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند. ضمنا تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه) و طرح در هیات حل اختلاف اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد.
 2. نظر به اینکه درخواست تغییر نام می بایست در هیات حل اختلاف اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه) مطرح و نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم گردد موافقت با تغییر نام مورد درخواست موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف خواهد بود.
 3. پس از وصول رای هیات حل اختلاف بشرح ذیل اقدام خواهد شد:
 • در صورتی که رای صادره بر له (موافق) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد پس از رؤیت متقاضی و تقاضای اجراء نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد.
 • چنانچه رای صادره بر علیه (مخالف) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد متقاضی پس از رؤیت آن در صورت تمایل می تواند باستناد ماده ۴ قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ) نسبت به تصمیم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نماید.

بموجب ماده ۴۰ قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

برابر ماده ۴۱ قانون ثبت احوال:

 • نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می باشد.
 • دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگی خاصی بنام او ثبت و مختص او شناخته شده باشد.
 • حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانونی او منتقل می شود، دارنده حق تقدم نام خانوادگی یا وارث قانونی اومی‌توانند اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به اشخاص دیگر مشروط به آنکه محل صدور شناسنامه آنان یکی باشد بدهند.

برگرفته از قوانین ثبت احوال ایران

نام های لکی

اسم لکی

نام های زیبای دختر و پسر لکی

اسم با ریشه لکی

خیلی از دوستان در قسمت نظرات قست های مختلف سایت نام فارسی از ما درخواست قرار دادن نام های لکی را داشتند و در این قسمت لیست کامل اسامی لکی را قرار داده ایم.

در مطالب قبلی هم اشاره کرده ایم که نام های ایرانی ریشه های زبانی گوناگونی دارند، از فارسی، پهلوی، اوستایی، ترکی، لری تا عبری و ارمنی.

پس پیش از اینکه به معرفی اسم های لکی بپردازیم بد نیست کمی درباره زبان لکی صحبت کنیم.

زبان لکی

زبان لَکی زبان طوایف لک ایران و از زبان‌های ایرانی شاخه شمال غربی رایج در مناطق غرب ایران است. طبق آمار سال ۱۳۸۰، حدود یک‌ونیم میلیون نفر شامل یک میلیون نفر با زبان مادری به این زبان سخن می‌گویند. زبان لکی در مرداد ماه ۱۳۹۶ با در خواست استان لرستان که اکثریت مردم لک زبان را دارد به عنوان یک زبان مستقل ایرانی ثبت ملی شد. پیش از این بیشتر لکی به عنوان گویش مصطلح بود. بیشتر زبانشناسان گویش لکی را در شاخه کردی جنوبی طبقه‌بندی کرده‌اند. اما به تازگی برخی از زبانشناسان بر اساس یک رویکرد جدید که آغاز کرده‌اند که دربارهٔ این‌گونه طبقه‌بندی ابهام دارد. دانشنامه زبان‌شناسی اتنولوگ لکی را نیز لهجه‌ای از زبان کردی نام می‌برد. فرامرز شهسواری زبان لکی را یک شاخه مستقل زبانهای ایرانی در گروه شمال غربی می‌دانند. ساختار اصلی دستوری و افعال لکی “همانند دیگر لهجه‌های کردی” در زمره زبان‌های شمال غربی ایرانی قرار می‌گیرد. برگرفته از ویکی پدیا

Laki name
اسم لکی Laki name

اسم های لکی Laki’s name

اسم لکی: معنی اسم لکی

آسن: آهن، به سان آهن
بریقه: براق
به خته ور: خوشبخت
به رزان: بلندیها
پریسکه: جرقه آتش
پوپه: تاج سر پرندگان
تافگه: آبشار
تروسکه: جرقه
چریکه: صدای خوش
چیا: تپه
چیاکو: کوهی کوچک
خووگر: انیس
دیانا: معبدی در کنگاور
راگر: راه گیر
روژان: ایام
روژبهار: روز بهاری
روژین: مانند روز
روژینا: مانند روز
روژینه: روژین
ریبوار: رهگذر
ریبین: راهنما
ریزان: راه دان/دانشمند
ریزین: راه دان
ریژاو: آبشار
رینما: راهنما
زانا: دانا
زانیار: عالم؛ اسم کردی پسر هم هست.
زووران: نوعی کشتی باستانی
ژیان: زندگی کردن
ژین: حیات
ژینا: زندگی، اسم دختر کردی هم هست.
سووزه: باد خنک
شاناز: نازدار
شه راره: گرمای سوزان
شه و با: نسیم شب
شه و بو: گل شب بو
شه و مه: مهتاب
شه و نم: شبنم
شوان: چوپان؛ معادل واژه شبان در فارسی.
شیواو: نگران

Laki boy girl name
اسم لکی دختر پسر

فه رزاد: دانا
فه رزانه: بسیار دانا؛ معادل فرزانه در فارسی.
فه رشاد: خیلی شاد؛ معادل فرشاد در فارسی.
فه ریناز: پرناز
کارزان: کاردان
کانی: چشمه
که ژین: ابریشم
کوچه ر: مهاجر
گیلاره: مردمک چشم؛ معادل گلاره اسم لری.
نازار: پرناز
ویریا: باهوش، آگاه، با خبر.
هنا: صدا؛ از نظر آوایی مشابه اسم هانا.
هه رسین: نام شهری در کرمانشاه
هه ژار: فقیر
هه لمه ت: همیاری
ئاگرین: آتشین
ئاناهیتا : معبدی در کنگاور
ئه سرین: منصوب به اشک

نام های لکی
اسم لکی دختر پسر

اگر اسم یا اسم های اصیل لکی با معنای اسم سراغ دارید که در لیست بالا نیست، در قسمت نظرات بنویسید. دوستان لک زبان نیز در مورد اسامی لكي بهتر می توانند

❤️ نام فارسی | مرجع تخصصی اسم های ایرانی | از سال ۱۳۸۸

Pronunciation of the name

تلفظ اسم ها

تلفظ نام ها

خیلی از همراهان NameFarsi پیام دادند و تلفظ برخی از نام های ایرانی را پرسیدند و متاسفانه تلفظ خیلی از نام های زیبای ایرانی به اشتباه صورت می گیرد. در این قسمت تصمیم گرفتیم تلفظ نام هایی که دوستان در موردشان ابهام داشتند و بعضا خیلی ها هم در تلفظ این اسم ها اشکال داشتند را قرار بدیم. لازم به ذکر است معنی و ریشه این نام ها را می توانید با جستجو در وب سایت نام فارسی ببینید.

تلفظ نام ها
تلفظ اسم ها

در ادامه تلفظ درست این نام ها قرار گرفته است:

تلفظ اسم رهام: Roham
تلفظ اسم اسرا: Esra اسم عربی دخترانه است.
تلفظ اسم سوین: Sevin اسم ترکی دخترانه است.
تلفظ اسم سدرا: Sadra
تلفظ اسم کارن Karan
تلفظ اسم السا elsa
تلفظ اسم سدنا: Sadena
تلفظ اسم مانلی Maneli
تلفظ اسم گیو Giv
تلفظ اسم ارنیکا Arnika
تلفظ اسم اردوان: Ardavan
تلفظ اسم اردیان: Ardiyan
تلفظ اسم ارشان: Arshan
تلفظ اسم ارمیا Ermia
تلفظ اسم اتردین Atardin
تلفظ اسم آدرین Adarin
تلفظ اسم اشوان Ashvan
تلفظ اسم باربد Barbod
تلفظ اسم بن سای Bonsai
تلفظ اسم برسام Barsam
تلفظ اسم بنیتا benita
تلفظ اسم برانوش Baranoush
تلفظ اسم بارمان Barman
تلفظ اسم بهسا Behsa
تلفظ اسم پرنسا Paransa
تلفظ اسم پایون Payon
تلفظ اسم پرشان Parshan
تلفظ اسم ملورین Melorin
تلفظ اسم پویان Pouyan
تلفظ اسم پرلا Parela اسم مازنی
تلفظ اسم پسرانه مهریار Mehryar
تلفظ اسم پرن Paran
تلفظ اسم پاکان Pakan
تلفظ اسم پریاس Paryas
تلفظ اسم پروشا Perosha
تلفظ اسم تکتم Taktam
تلفظ اسم ترسا Tarsa
تلفظ اسم ترلان Tarlan
تلفظ اسم ترنم Taranom
تلفظ اسم تیلا Tila
تلفظ اسم تلما Telma
تلفظ اسم تارا Tara
تلفظ اسم تانیا Tania اسم بین المللی دختر
تلفظ نام تلما Telma
تلفظ اسم ثریا Sorayya
تلفظ اسم جانیار Janyar
تلفظ اسم لیانا چیست Liyana
تلفظ اسم سلما چیست Selma
تلفظ اسم حلیا Halia
تلفظ اسم آدرین با ریشه فارسی Adarin در لاتین Adrian تلفظ می شود.
تلفظ اسم احسان Ehsan
تلفظ اسم حلما Halma
تلفظ اسم حورا Houra
تلفظ اسم حسان Hesan
تلفظ اسم حسنا اسم مذهبی دختر Hosna
تلفظ اسم حمیرا Homeira
تلفظ نام حلما Holma
تلفظ اسم دامون Damoun
تلفظ اسم دانین Danin
تلفظ اسم دنیز Denis
تلفظ اسم دختر سدنا Sadna
تلفظ اسم دخترانه حلما Holma
تلفظ اسم درسا Dorsa
تلفظ اسم دیان Dayyan اسم پسر است.
تلفظ اسم دایان Dayan
تلفظ اسم دینا Dina
تلفظ اسم دخترانه فریال Feriyal
تلفظ اسم نویان Noviyan
تلفظ اسم رمیصا romaysa
تلفظ اسم ری را ریرا Rira اسم دختر مازنی
تلفظ اسم رسپینا Raspina
تلفظ اسم روشا Rosha
تلفظ اسم روشنا Roshana
تلفظ اسم رونیا Ronia
تلفظ اسم رونیکا Ronika
تلفظ اسم ژوان اسم کردی دخترانه
تلفظ اسم سورنا Sourena
تلفظ اسم مهراد Mehrad
تلفظ اسم مرسانا Mersana
تلفظ اسم مهنا Mohanna
تلفظ اسم برسین Barsin

تلفظ اسم های خاص

تلفظ اسم انگلیسی
تلفظ اسم ژان پل سارتر Jean-Paul Charles Aymard Sartre
تلفظ اسم به کره ای
تلفظ نام جبران خلیل جبران Jabran Khalil Jabran
تلفظ صحیح اسم جبران خلیل جبران
تلفظ اسم رامبد جناب خان! Roaaam Bod?!
تلفظ اسم رامبد توسط جناب خان
خندوانه تلفظ اسم رامبد
تلفظ اسم به ژاپنی
تلفظ اسم حیوانات به انگلیسی
تلفظ نام کشورها به انگلیسی
تلفظ نام حیوانات به انگلیسی
تلفظ اسم به انگلیسی
تلفظ اسم به کره ای
تلفظ اسم به ژاپنی
تلفظ نام حیوانات
تلفظ اسم های خارجی