مرد خردادی پسر خردادي

طالع بینی و خصوصیات مرد متولد خرداد

مرد متولد خرداد ماه

خصوصیات مرد و پسر متولد خرداد

Khordadi
پسر خردادی Khordad

خرداد

همانطور که در وب سایت نام فارسی و معنی نام ماه ها اشاره شد، در منابع زبانی ایران باستان معنی ماه خرداد این چنین است:

معنی ماه خرداد

خرداد یعنی:

خرداد نام سومین ماه سال و روز ششم در گاهشمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا (اوستایی) و پارسی باستان هئوروتات، در پهلوی خردات و در فارسی خورداد یا خرداد آمده شده که واژه ای است مرکب از دو جزء: جزء “هئوروه” که صفت است به معنای رسا، همه، درست و کامل. دوم “تات” که پسوند است برای اسم مونث، بنابراین هئوروتات به معنای کمال و رسایی است. ایزدان تیر و باد و فروردین از همکاران خرداد می‌باشند. خرداد نماینده رسایی و کمال اهورامزداست و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است.

خصوصیات کلی مرد خرداد ماهی

مرد خرداد ماه در یک نگاه

اولین چیزی که خیلی ها در مورد مرد خرداد ماه می گویند این است: مردان متولد خرداد اکثرا دو زنه هستند (اگر چه در جامعه امروزی ما متولدین سایر ماه ها هم ممکن است ۲ زنه که هیچ ۳ زنه یا ۴ زنه باشند!)

در زناشویی و معاشرت با زن، اهل تنوع و ماجراست و حال و احوال عاشقانه اش بی ثبات و رنگارنگ است.

در خانواده برای فرزندان پدری نرم و مهربان و ملایم است، ممکن است بچه های خود را لوس کند.

مرد خردادی مردی با ذوق، هنر دوست و غیر حسود و کمی بد قول است. عاشق یک چنین مردی شدن موجب می شود که احساس مطبوعی از تامین به شما دست دهد زیرا پیوسته یقین خواهید داشت کسی را دارید که هر وقت به وی نیازمند شدید، به کمکتان بشتابد و هرگز تنهایتان نمی گذارد. تمام تردیدهای اجتماعی که قبل از ازدواج با او داشتید، سریعا از بین می روند، با وجود این هیچ بعید نیست که اگر صبح روز شنبه او را برای خرید نان به خارج بفرستید، تا یکشنبه ظهر برنگردد. اگر می خوهید اعصاب آرام و راحتی داشته باشید، هرگز منتظرش نباشید و هنگامی که خواست از منزل خارج شود، گوشه کتش را نچسبید.

در ادامه خصوصیت مردان متولد خرداد و شخصیت شناسی متولدین مرد خرداد را خواهید خواند:

بیشتر بخوانید

ارشان

معنی اسم ارشان

معنی نام ارشان

معنی و ریشه دقیق اسم ارشان

ارشان
معنی اسم ارشان

همانطور که در قسمت اسم پسرانه با ا در وبسایت و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم ارشان اسم پسرانه فارسی است. نامی خوش آوا (اسم پسر ۵ حرفی) که شباهت زیادی به اسم آرشان دارد. اسم ارشان نیز چون در سال های اخیر کمتر مورد استفاده برای نامگذاری و انتخاب اسم قرار گرفته است این روزها یک اسم پسر جدید از دید پدر مادرها به حساب می آید.

توضیحات تکمیلی درباره نام ارشان در ادامه بخوانید:

بیشتر بخوانید

دختر اردیبهشتی

طالع بینی و خصوصیات دختر اردیبهشت ماه

زن متولد اردیبهشت ماه

خصوصیات زن و دختر متولد ماه اردیبهشت

May girl
دختر متولد اردیبهشت

خصوصیت زن اردیبهشت ماهی

همانطور که در وب سایت نام فارسی به معنی نام ماه ها اشاره شد، در منابع زبانی ایران باستان معنی ماه اردیبهشت این چنین است:

اردیبهشت:

اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که واژه ای است مرکب از دو جزء:
جزء اول (اشا) از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است، راستی و  درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی و بسیار هم در اوستا به کار برده  شده است. جزء دیگر این کلمه که واژه (وهیشت)، صفت عالی است به معنای بهترین، بهشت فارسی به معنی فردوس (= پردیس که اسم دخترانه هم هست) از همین کلمه است. در مجموع این کلمه به بهترین راستی و درستی است. در عالم روحانی نماینده صفت راستی و پاکی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه آتش های روی زمین به او سپرده شده است. در معنی ترکیب لغت اردیبهشت (مانند بهشت) هم آمده است.

و حالا در مورد خصوصیات زن متولد اردیبهشت:

زنان متولد اردیبهشت

خصوصیات کلی زن اردیبهشت ماهی

زنی که طبیعت را دوست می دارد، زنی که مادر سخت گیری است، زنی که همسری فداکار و کمک دهنده است، زنی که عاشق موسیقی و ساز و آواز است، زنی که روحی بزرگ و بلندپرواز دارد.

  • اگر همسر شماست، باید با او چگونه رفتار کنید؟
  • اگر نامزد شماست، باید دل او را چگونه به دست آورید؟
  • اگر دوست شماست، روحیات و صفات او از چه قرار است؟

در ادامه بیشتر با خصوصیات دختران متولد اردیبهشت آشنا می شویم:

بیشتر بخوانید