سمیرا

معنی اسم سمیرا

معنی نام سمیرا

معنی و ریشه دقیق اسم سمیرا

در قسمت اسم دخترانه با س در وبسایت نام فارسی و هم چنین اینستاگرام نام فارسی دیده اید، سمیرا یک اسم دخترانه با ریشه عربی است و یک اسم مذهبی دخترانه محسوب می شود.

سمیرا
معنی اسم سمیرا

در ادامه به بررسی نام سمیرا خواهیم پرداخت:

بیشتر بخوانید

سامين

معنی اسم سامین

معنی نام سامین

معنی و ریشه دقیق اسم سامین

همانطور که در قسمت اسم پسر با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم سامین اسم فارسی پسرانه است. از آنجا که اسم سامین کمتر برای نامگذاری انتخاب شده، از دید والدین یک اسم پسر جدید به حساب می آید. سامین یک اسم خوش آوا، با معنی زیبا برای پسران است که ریشه پارسی دارد.

سامین
معنی اسم سامین

در ادامه درباره اسم سامین بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید

سانیار

معنی اسم سانیار

معنی نام سانیار

معنی و ریشه دقیق اسم سانیار

همانطور که در قسمت اسم پسر ایرانی با س و همچنین اینستاگرام نام فارسی گفتیم، اسم سانیار اسم فارسی پسرانه است. نامی تاریخی که از آنجا که کمتر برای نامگذاری انتخاب شده، از دید والدین یک اسم پسر جدید به حساب می آید. سانیار یک اسم خوش آوا، با معنی زیبا برای پسران که ریشه پارسی دارد.

در ادامه درباره اسم سانیار بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید