Delvin Anisa name

اسم دلوین و آنیسا

دلوین و آنیسا

دو اسم دخترانه محبوب و زیبا

هر دو نام از اسم های امروزی و محبوب در این ۵ سال اخیر هستند و از دید پدر مادر ها، به اصطلاح از اسامی جدید دختر هستند. دلوین چون دو هجایی است کمی تلفظش روان تر است. اما آنیسا یک اسم بین المللی است و اگر احیانا شما قصد مهاجرت داشته باشید اسمی مناسبتر خواهد بود. از نظر فراوانی، هر دو اسم فراوانی نسبتا کمی دارند و از این حیث هر دو نام امتیاز خوبی دارند. دلوین به مراتب فراوانیش کمتر است. اما رشد فراوانی آن بیشتر است و انتظار می رود در چند سال آینده تعداد افراد با نام دلوین نسبتا زیاد شود. هر دو اسم دارای معنی بسیار زیبا هستند و آوای دلنشینی دارند. نظرسنجی اسم دلوین و آنیسا را در اینستاگرام نام فارسی NameFarsi@ ببینید.

دلوین Delvin

معنی اسم دلوین

فراوانی اسم دلوین ۲۲۳۳ نفر است. معنی اسم دلوین در ثبت احوال ایران: برای دلوين معنی ای نیامده است!

آنیسا Anisa

معنی اسم آنیسا

فراوانی اسم آنیسا ۱۷۴۹۵ نفر است. معنی اسم آنیسا در ثبت احوال ایران: “آن” در عرفان به معنی عشق و جوهر عشق + یای (ی) میانوند + سا (پسوند شباهت). پس آنیسا به معنی مانند عشق است. آنیسا ب انگلیسی: Anissa.

به نظر شما کدام اسم زیباتر است؟

اسم برای ماه مهر

اسم های مناسب مهر ماه

اسم های دختر و پسر با مهر

اسم مناسب برای فرزند متولد ماه مهر October names

اسم های دختر و پسر که با مهر شروع می شوند و یا مفهوم مهر (خورشید) را دارند. البته خود واژه “مهر” در زبان فارسی دو معنی و مفهوم دارد: ۱- مهربانی ۲- خورشید. از این رو در معنی کردن اسم های شروع شونده با مهر می توان مفهوم مهربان و مهربانی را نیز در نظر گرفت. مثلا مهرزاد: زاده خورشید، زاده مهربانی. (و به تعبیری متولد ماه مهر!)

در این لیست علاوه بر نام های شروع شونده با مهر که برای انتخاب اسم فرزند دختر متولد ماه مهر و البته پسر مهر ماهی مناسب است، نام هایی با مفهوم خورشید نیز قرار دارند که در ادامه خواهید دید. اگر به اسامی سیارات و ستاره ها مثل خورشید علاقه دارید، اسم های ایرانی در منظومه شمسی را نیز ببینید!

اسم های شروع شونده با مهر

مهرناز، مهرسا، مهرشید، مهرنوش، مهری، مهرک و مهریار که اسم دخترانه هستند و اسم های مهرشاد، مهرزاد و مهرداد که اسم پسرانه هستند. لازم به ذکر است اسم مهرناز، مهرنوش و مهرک از اسم های شاهنامه ای دخترانه نیز هست.

اسم با مهر
اسم با مهر شروع شود
Names start with Mehr
اسم با مهر Names start with Mehr

اسم های با مفهوم مهربانی و یا خورشید

نام های هورین، هلن، النا، هلیا، هلن، هورشید، آناشید که لزوما نام های فارسی و ایرانی نیستند. هلیا، هلن، النا و هلنا اسامی لاتین با ریشه یونانی هستند. آناشید نیز اسم دختر ترکی فارسی است به معنی خورشید مادر یا مادر خورشید (آنا= مادر+ شید = خورشید). (به مجاز) زیباروی مادر؛ ۳- (به مجاز) موجب دلگرمی و روشنایی زندگی مادر. هم چنین باید اشاره کنیم که به طور کلی واژه “هور” به معنی خورشید است. شید نیز همین مفهوم را دارد و به معنی آفتاب و نور است. مثلا مهرشید یعنی نور خورشید، آفتاب.

اسم های محبوب تر با مهر و یا معنی مهربانی و خورشید

بخشی از نام های فوق که محبوبیت بیشتری در این سال ها برای نامگذاری فرزند دختر و پسر داشته اند را در تصویر زیر می بینید:

name with Mehr
اسم شروع شونده با مهر یا مفهوم مهر

البته اگر به دنبال اسم متناسب با طالع ماه تولد و بر اساس ابجد اسم هستید، قسمت انتخاب اسم با ابجد را ببینید.

معنی اسم هامین

معنی اسم هامین

هامین

بررسی تخصصی اسم هامين (معنی اسم، ریشه، فراوانی، تاریخچه و …)

معنی هامین Hamin name meaning

هامین اسم پسر با ه، به معنی تابستان است. از جمله نام های محبوب پسرانه در ۳ سال اخیر بوده و هست و از دید خیلی از پدر مادر ها اسم جدید و شیک پسرانه محسوب می شود. در برخی منابع معنی گرمابخش نیز برای این اسم آمده است که قابل اتکا نیست. این اسم تشابه زیادی با نام بهامین دارد. جالب است که بهامین به معنی بهار و فصل بهار است و نامی پسرانه.

معنی اسم حامین و هامی

هامین را نباید با نام های حامی و حامین اشتباه گرفت. حامی و حامین اسم عربی هستند و معنی حمایتگر و پشتیبان دارند.

ریشه اسم هامین

ریشه هامین اوستایی پهلوی است. اوستایی و پهلوی هر دو از زبان های باستانی ایران زمین است. بسیاری از واژگان فارسی امروزی، برگرفته از این زبان ها و یا صورت تغییر یافته واژگان به زبان های اوستایی و پهلوی است. اسم های اوستایی را نیز ببینید که بی شک از اصیل ترین اسم های ایرانی و چه بسا با قدمت ترین نام های دنیا هستند.

Hamin
اسم هامین Hamin name

تلفظ هامین

تلفظ اسم هامین مشخص است و مثل اسم رامین تلفظ می شود. Hāmin

هامین در ثبت احوال ایران

اسم هامین مورد تایید ثبت احوال برای اسم پسر است.

معنی هامین در ثبت احوال ایران

هامین را ثبت احوال معنا نکرده است. اما هامین از نام های مورد تایید ثبت احوال برای اسم پسر است.

فراوانی اسم هامین در ثبت احوال

تعداد اسم هامین در ثبت احوال ایران نامشخص است. (تا ابتدای ماه جاری هیچ آماری از ثبت احوال درباره این اسم در دسترس نیست و اعلام نشده است). اما اسم هامین از نام های پسر با فراوانی بسیار کم است و یک نام خاص جدید به حساب می آید.

اسم های شبیه هامین

به طور کلی اسم های ختم شونده به “ین” با نام هامین تناسب دارند.

اسم دختر مشابه هامین

نام های ماهانا، آرمینا، هانا، مانیا و … از اسم های دخترانه شبیه و متناسب با نام هامين هستند.

اسم پسر مشابه هامین

اسم رامین، سامین، شاهین، امین، اروین ، بهامین و … اسم های پسرانه مختوم به “ین” با اسم هامین متناسب هستند.

اسم هامین به انگلیسی

به صورت Hamin می توان نوشت. البته درمورد نوشتار واژگان فارسی در سایر زبان ها هرگز نمی توان قطعی نظر داد.

نظرات درباره اسم هامین

در اینستاگرام نام فارسی، اسم هامین نسبتا نامی محبوب بوده و هست. نظر شما درباره این اسم پسرانه چیست؟ آیا این نام را می پسندید؟

نام فارسی | مرجع تخصصی اسم های ایرانی | از سال ۱۳۸۸

#نام_فارسی_انتخاب_کنیم