معنی اسم خزان

 خزان

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم خزان در ثبت احوال ایران

معنی خزان

خزان یعنی: موسم پاییز، هنگام پاییز، لطیف و زیبا.

ریشه اسم خزان

ریشه نام خزان فارسی است.

اسم خزان در ثبت احوال ایران

خزان مورد تایید ثبت احوال ایران است.

فراوانی خزان در ثبت احوال

تعداد اسم خزان در ثبت احوال مشخص نیست. اما بدون شک از اسم های با فراوانی بسیار کم برای دختر است.

معنی خزان در ثبت احوال

اسم خزان در ثبت احوال معنی نشده است.

بررسی دقیق تر اسم خزان

تلفظ نام خزان به دلیل شروع شدن با حرف خ در برخی از کشورها شاید مشکل باشد و تلفظ روانی نداشته باشد. علاوه بر این بر اساس نظرات همراهان نام‌فارسی در این چندین سال، این اسم برای برخی از افراد معنی مثبتی ندارد و به نوعی متضاد با نام بهار (که مظهر تولد و نو شدن و زندگی است) باشد. اما از نظر ما بستگی به دید هر فرد دارد و دید ما این است که خزان و پاییز زیبایی های خاص خود را دارد. از دید دیگر اگر خزانی نباشد بهار معنایی پیدا نمی کند. بهار، پاییز و خزان هر سه از اسامی دخترانه برگرفته از طبیعت هستند.

اسم های مشابه خزان

اسم دختر که به خزان بیاد

نام های دخترانه پاییز، مهان و رزا از جمله اسم های دخترانه متناسب با خزان هستند. قسمت اسم دختر با خ را نیز ببینید.

اسم پسر که به خزان بیاد

نام های پسرانه ماهان، کایان، شایان و رضا از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام خزان هستند.

برای دریافت متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم خزان چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم حسنا

 حسنا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم حسنا در ثبت احوال ایران Hosna name

معنی حسنا

حسنا یعنی: زیبا، زن زیبا، نیک و پسندیده.

ریشه اسم حسنا

ریشه نام حسنا عربی است. حسنا از جمله اسم های مذهبی شیک با معنی در ثبت احوال ایران است.

اسم حسنا در ثبت احوال ایران

فراوانی حسنا در ثبت احوال

تعداد اسم حسنا در ثبت احوال ۵۱۳۲۰ نفر است.

معنی حسنا در ثبت احوال

حسنا = عربی در قديم نیک، پسندیده.

اسم های مشابه حسنا

اسم دختر که به حسنا بیاد

نام های دخترانه یسنا، آسنا، حانیه از جمله اسم های دخترانه متناسب با حسنا هستند.

اسم پسر که به حسنا بیاد

نام های پسرانه سینا، سانیار، آرسان  از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام حسنا هستند.

برای دریافت متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم حسنا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم حسام

حسام

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم حسام در ثبت احوال ایران

معنی حسام

حسام یعنی: شمشیر تیز و برنده.

ریشه اسم حسام

ریشه نام حسام عربی است.

اسم حسام در ثبت احوال ایران

فراوانی حسام در ثبت احوال

تعداد اسم حسام در ثبت احوال حدود ۶۰٫۰۰۰ نفر است.

معنی حسام در ثبت احوال

حسام = (عربي) (در قديم) شمشير تيز و برنده.

اسم های مشابه حسام

اسم دختر که به حسام بیاد

نام های دخترانه حانیه و هانیه، حسنا، سامیا، حوریه، سها، مهرسا از جمله اسم های دخترانه متناسب با حسام هستند.

اسم پسر که به حسام بیاد

نام های پسرانه مهرسام، سام، کسری، مهراس، حسین (عربی)، آرسام از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام حسام هستند.

برای دریافت متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم حسام چیست؟ آیا این نام پسرانه را برای فرزند می پسندید؟