معنی خالد

معنی اسم خالد

خالد

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم خالد در ثبت احوال ایران

معنی خالد

خالد یعنی: پاینده و جاوید . همچنین خالدبن اسعد از اصحاب پیامبر اسلام (ص) بوذه است.

ریشه اسم خالد

ریشه نام خالد عربی است.

اسم خالد در ثبت احوال ایران

فراوانی خالد در ثبت احوال

تعداد اسم خالد در ثبت احوال  نفر است.

خالد

خالد = (عربی) ۱- (در قدیم) پاینده و جاوید؛ ۲- (اَعلام) ۱) خالد ابن اسعد [قرن اول هجری] صحابی پیامبر اسلام و از مهاجران به حبشه؛ ۲) خالد ابن ولید [قرن اول هجری] سردار عرب، صحابی پیامبر اسلام که در فتح مکه شرکت داشت. فاتح حیره، شام و قِنَسرین؛ ۳) خالد برمکی [۸۶-۱۶۵ قمری] دولتمرد ایرانی از خاندان برمکیان، که همراه ابومسلم برای برانداختن امویان جنگید، از مشاوران منصور خلیفه بود و نقشه‌ی شهر بغداد را طرح کرد.

اسم های مشابه خالد

اسم دختر که به خالد بیاد

نام های دخترانه دلیار، لادن، لیلا، دلان از جمله اسم های دخترانه متناسب با خالد هستند.

اسم پسر که به خالد بیاد

نام های پسرانه خشایار، خسرو، اردلان از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام خالد هستند.

برای دریافت متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم خالد چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم خشایار

خشایار

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم خشایار در ثبت احوال ایران

معنی خشایار

خشایار یعنی: تغییر یافته حشایارش مرکب از: خشیه به معنی شاه و آرش به معنای شاه دلیر، مرد دلیر. همچنین نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی

ریشه خشایار

ریشه نام خشایار فارسی است.

اسم خشایار در ثبت احوال ایران

فراوانی خشایار در ثبت احوال

تعداد اسم خشایار در ثبت احوال ۶۶۹۹ نفر است. این رقم بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط ثبت احوال است که در سال  ۱۳۹۶ ارائه شده است و پس از آن به روز نشده است.

معنی خشایار در ثبت احوال

خشایار = دلیر، نیرومند.  اَعلام: نام دو تن از شاهان هخامنشی:

  1. خشایارشای اول: شاه [۴۸۵-۴۶۵ پیش از میلاد] پسر و جانشین داریوش اول، که آتن را تسخیر کرد و آتش زد، در جنگ دریایی با یونان شکست خورد و به ایران بازگشت.
  2. خشایارشای دوم: شاه ایران [۴۲۴ پیش از میلاد] كه پس از ۴۵ روز پادشاهی به دست برادرش کشته شد.

اسم های مشابه خشایار

اسم دختر که به خشایار بیاد

نام های دخترانه شاینا، رویا، کیارا، شارینا از جمله اسم های دخترانه متناسب با خشایار هستند.

اسم پسر که به خشایار بیاد

نام های پسرانه شایان، خسرو، رایان، آریا، آریان، یارا، شاهو از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام خشایار هستند.

برای دریافت متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم خشایار چیست؟ آیا این نام پسرانه را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم دنیز

 دنیز

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم دنیز در ثبت احوال ایران

معنی دنیز

دنیز یعنی: دریا.

ریشه اسم دنیز

ریشه نام دنیز ترکی است.

اسم دنیز در ثبت احوال ایران

فراوانی دنیز در ثبت احوال

تعداد اسم دنیز در ثبت احوال ۷۴۱۹ نفر است که این فراوانی نشان دهنده کم و خاص بودن این اسم در ایران است. می توان نام دنيز را در دسته اسامی با فراوانی نسبتا کم قرار داد.

معنی دنیز در ثبت احوال

دنیز = (ترکی) دریا، بحر.

اسم های مشابه دنیز

اسم دختر که به دنیز بیاد

نام های دخترانه  از جمله اسم های دخترانه متناسب با دنیز هستند.

اسم پسر که به دنیز بیاد

نام های پسرانه  از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام دنیز هستند.

اگر به دنبال نام های خاص و متناسب با نام های مورد نظر خود هستید، برای دریافت متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم دنیز چیست؟ آیا این نام دختر ترکی را برای فرزند می پسندید؟