معنی اسم نریمان

نریمان

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم نریمان در ثبت احوال ایران

معنی نریمان Nariman name meaning

نریمان یعنی: پهلوان، دلیر و از شخصیت های شاهنامه، نام پدرسام و جد رستم پهلوان شاهنامه. نریمان یک اسم شاهنامه ای پسر است.

ریشه نام نریمان فارسی است.

اسم نریمان در ثبت احوال ایران

فراوانی نریمان در ثبت احوال

تعداد اسم نریمان در ثبت احوال  ۱۳۰۱۹ نفر است.

معنی نریمان در ثبت احوال

نریمان = (اوستایی) (= نیرم) ۱- به معنی نر منش، مرد سرشت و دلیر و پهلوان؛ ۲- (در اوستا) (= نیرمانا) به معنی نر منش و مرد سرشت؛ ۳- (اَعلام) (در شاهنامه) پهلوان ایرانی پسر گرشاسب و پدر سام.

اسم های مشابه نریمان

اسم دختر که به نریمان بیاد

نام های دخترانه ماندانا، نیروانا، آرمانا و نازنین از جمله اسم های دخترانه متناسب با نریمان هستند.

اسم پسر که به نریمان بیاد

نام های پسرانه آرمان، سیروان و نیما از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام نریمان هستند.

اگر به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم نریمان چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم زانیار

زانیار

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم زانیار در ثبت احوال ایران

معنی زانیار Zanyar name meaning

زانیار یعنی: دانا ودانشمند.

ریشه اسم زانیار

ریشه نام زانیار کردی است.

اسم زانیار در ثبت احوال ایران

فراوانی زانیار در ثبت احوال

تعداد اسم زانیار در ثبت احوال  ۱۲۰ نفر است.

معنی زانیار در ثبت احوال

نامشخص میباشد.

اسم های مشابه زانیار

اسم دختر که به زانیار بیاد

نام های دخترانه زیبا و مهیار  از جمله اسم های دخترانه متناسب با زانیار هستند.

اسم پسر که به زانیار بیاد

نام های پسرانه زوبین و زاوش از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام زانیار هستند.

اگر به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم زانیار چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم سیروان

سیروان

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم سیروان در ثبت احوال ایران

معنی سیروان Sirvan name meaning

سیروان یعنی: سه رود، نام رودی درغرب ایران، بمعنای توانمند نیز آمده است.

ریشه اسم سیروان

ریشه نام سیروان کردی است.

اسم سیروان در ثبت احوال ایران

فراوانی سیروان در ثبت احوال

تعداد اسم سیروان در ثبت احوال  ۱۰۴۲۵ نفر است.

معنی سیروان در ثبت احوال

سیروان = ۱- عربي شده ساربان؛ ۲- (اَعلام) (= آب سیروان) نام رودی در غرب ایران، در استانهای کردستان و کرمانشاه به طول ۱۰۰ کیلومتر، که با نام سیروان سنندج در جنوب غربی سنندج سرچشمه می‌گیرد و با سیروان مریوان در جنوب شرقی مریوان مخلوط می‌شود و در پاوه با نام سیروان پاوه (حُلوان) جریان می یابد و سرانجام به دیاله در عراق می‌ریزد.

اسم های مشابه سیروان

اسم دختر که به سیروان بیاد

نام های دخترانه ساره و سمیرا  از جمله اسم های دخترانه متناسب با سیروان هستند.

اسم پسر که به سیروان بیاد

نام های پسرانه نریمان و سینا از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام سیروان هستند.

اگر به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید، قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم سیروان چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟