اسم-ائل-آی-ایل-آی

اسم ال آی، ائل آی و ایل آی

ال آی، ائل آی و ایل آی

پروفایل اسم ائل آی. تلفظ اسم ائل آی و اسم ائل آی به انگلیسی. اسم ال آی در ثبت احوال. ائل آی جان تولدت مبارک. فراوانی اسم ال آی در ثبت احوال.

هر ۳ اسم از نام های زیبای دخترانه و محبوب بین تورک زبانان عزیز در ایران هستند. هر سه به معنی ماه ایل (مجازا یعنی دختر زیباروی ایل). ترکیب ائل (ایل) و آی (به معنی ماه) هستند. ائل معادل ترکی واژه ایل است. در واقع هر سه نام، صورت های مختلف یک اسم هستند و می توان شکل اصلی آن را ائل آی دانست چرا که اسم دختر ترکی است.

تلفظ اسم ائل آی

  • تلفظ ایل آی همینطور هست که نوشته می شود، یعنی ilāy
  • تلفظ ائل آی به نحوی است که “ء” تلفظ نمی شود (برای اطمینان از یک تورک زبان عزیز هم پرسیدیم). یعنی به صورت ال آی elāy.
Elay name
معنی اسم ائل آی ال آی

اسم ائل آی و ایل آی در ثبت احوال ایران

هر دو اسم مورد تایید ثبت احوال ایران هستند.

معنی اسم ائل آی و ایل آی در ثبت احوال

ثبت احوال برای ائل آی معنی ذکر نکرده است. اما برای ایل آی (به صورت نوشتاری: ایلآی) این معنی را ارئه کرده است: (ترکی) ۱- ماه ایل، ماه قبیله؛ ۲- (به مجاز) زیبارویی از ایل و قبیله.

فراوانی اسم ائل آی و ایل آی در ثبت احوال

تعداد اسم ایل آی (به صورت نوشتاری: ایلآی)، ۷۷۴ نفر بر اساس آمار ثبت احوال است.

اسم ال آی برای پروفایل

اسم ائل آی به انگلیسی: در مورد نحوه نوشتار اسم ائل آی به صورت انگلیسی نمی توان قطعی نظر داد. اما از آنجا در تلفظ این اسم زیبا، حرف همزه تلفظ نمی شود، نوشتن این اسم در انگلیسی به صورت تصویر زیر (که برای پروفایل نیز مناسب است)، صحیح به نظر می رسد.

Elay
Elay or El’ay

ال آی

اسم ال آی در ثبت احوال

باید اشاره کنیم که این اسم زیبا به صورت “ال آی” با همان معنی نیز قابل ثبت در ثبت احوال است و به دلیل شکل نوشتاری راحت تر پیشنهاد ما این هست که این نام را در صورت تمایل به همین صورت ثبت نمایید یعنی “ال آی”.

معنی اسم ال آی در ثبت احوال

(ترکی) ۱- ماه ایل؛ ۲- (به مجاز) زیباروی ایل.

Elay name meaning
معنی اسم ال آی

فراوانی اسم ال آی در ثبت احوال

تعداد اسم ال آی ۵۳۴۲ نفر بر اساس آمار ثبت احوال ایران است.

اسم های مشابه ال آی (ائل آی)

اسم دختر که به ال آی بیاد

نام های دخترانه ملیکا، الینا، نیل آی، آیسو و المیرا از جمله اسم های دخترانه متناسب با ال آی هستند.

اسم پسر که به ال آی بیاد

نام های پسرانه الیاد، الیار، علی، ایلیا و آرمین از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام ال آی هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم ال آی چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

Kaylin Kyleen

معنی اسم کایلین

اسم کایلین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم کایلین در ثبت احوال ایران

معنی کایلین:

به صورت Kyleen

از ریشه گالیکی (زبان بومی اسکاتلندی) و شکل دیگر یا بهتر است بگوییم صورت دخترانه اسم Kyle (کایل) است. برای اسم كايلين به این صورت نوشتاری معانی معبر (محل گذر) آب، کانال آب و تنگه آمده است. این اسم تشابه زیادی نیز با نام Kylie دارد که نامی پرکاربردتر در کشورهای غربی است و به معنی برازنده و زیبا هست.

به صورت Kaylin

شکل دیگر اسم های Kayla (کایلا) و Katelyn (کاتلین) هست. این اسم به صورت های نوشتاری Cailin و  Kailyn نوشته می شود. برای اسم کایلین به این شکل نوشتاری معانی نگهدارنده کلیدها و خالص آمده است.

ریشه اسم کایلین

کایلین نامی غیر ایرانی است و در منابع معتبر و موثق فارسی، معنی قابل اتکایی از این واژه و اسم ارائه نشده است. ریشه این اسم دخترانه در منابع انگلیسی زبان، اسکاتلندی و آمریکایی ذکر شده است.

اسم کایلین در ثبت احوال ایران

اسم كايلين در ثبت احوال ایران به عنوان اسم دختر مورد تایید است و به ثبت می رسد. گرچه در وبسایت این سازمان این نام نیامده است. اما با استعلامی که تیم نام‌فارسی از ثبت احوال استان تهران داشت، این نام مورد تایید سازمان ثبت احوال کشور است.

فراوانی اسم کایلین در ثبت احوال

تعداد اسم کایلین در ثبت احوال ایران اعلام نشده است.

معنی کایلین در ثبت احوال

اسم کایلین در ثبت احوال ایران معنی نشده است.

اسم های مشابه کایلین

اسم دختر شبیه کایلین

اسم آیلین، شایلین، الین و لیانا از اسم های دخترانه مشابه با نام کایلین هستند. قسمت اسم دختر با ک را نیز ببینید.

اسم پسر شبیه کایلین

اسم رامین، آدرین، کیان و آروین از اسم های پسرانه زیبا و مشابه با نام کایلین هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

اسم کایلین قشنگه؟

نظر شما درباره اسم کایلین چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟ در قسمت نظرات بنویسید.

منابع:

معنی اسم برسام

برسام

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم برسام در ثبت احوال ایران

معنی برسام Barsam name meaning

یعنی: آتش بزرگ، ترکیب بر (مخفف ابر) و سام (به معنی آتش)، و نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی.

ریشه اسم برسام:

ریشه نام برسام فارسی است.

معنی اسم برسام در ثبت احوال ایران:

فراوانی برسام در ثبت احوال:

تعداد اسم برسام در ثبت احوال ۴۴۲۵ نفر است.

معنی برسام در ثبت احوال:

برسام= (اَعلام) ۱) از نام‌هاي شاهنامه؛ ۲) فرزند بيژن فرمانرواي سمرقند كه با يزدگرد جنگيد.

اسم های مشابه برسام:

اسم دختر که به برسام بیاد:

نام های دخترانه باران، برکه، رستا، باران و بیتا از جمله اسم های دخترانه متناسب با برسام هستند.

اسم پسر که به برسام بیاد:

نام های پسرانه آرسام، حسام، سام، پرهام بهرام و باربد از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام برسام هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم برسام چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟