اسم-ائل-آی-ایل-آی

اسم ال آی، ائل آی و ایل آی

ال آی، ائل آی و ایل آی

پروفایل اسم ائل آی. تلفظ اسم ائل آی و اسم ائل آی به انگلیسی. اسم ال آی در ثبت احوال. ائل آی جان تولدت مبارک. فراوانی اسم ال آی در ثبت احوال.

هر ۳ اسم از نام های زیبای دخترانه و محبوب بین تورک زبانان عزیز در ایران هستند. هر سه به معنی ماه ایل (مجازا یعنی دختر زیباروی ایل). ترکیب ائل (ایل) و آی (به معنی ماه) هستند. ائل معادل ترکی واژه ایل است. در واقع هر سه نام، صورت های مختلف یک اسم هستند و می توان شکل اصلی آن را ائل آی دانست چرا که اسم دختر ترکی است.

تلفظ اسم ائل آی

  • تلفظ ایل آی همینطور هست که نوشته می شود، یعنی ilāy
  • تلفظ ائل آی به نحوی است که “ء” تلفظ نمی شود (برای اطمینان از یک تورک زبان عزیز هم پرسیدیم). یعنی به صورت ال آی elāy.
Elay name
معنی اسم ائل آی ال آی

اسم ائل آی و ایل آی در ثبت احوال ایران

هر دو اسم مورد تایید ثبت احوال ایران هستند.

معنی اسم ائل آی و ایل آی در ثبت احوال

ثبت احوال برای ائل آی معنی ذکر نکرده است. اما برای ایل آی (به صورت نوشتاری: ایلآی) این معنی را ارئه کرده است: (ترکی) ۱- ماه ایل، ماه قبیله؛ ۲- (به مجاز) زیبارویی از ایل و قبیله.

فراوانی اسم ائل آی و ایل آی در ثبت احوال

تعداد اسم ایل آی (به صورت نوشتاری: ایلآی)، ۷۷۴ نفر بر اساس آمار ثبت احوال است.

اسم ال آی برای پروفایل

اسم ائل آی به انگلیسی: در مورد نحوه نوشتار اسم ائل آی به صورت انگلیسی نمی توان قطعی نظر داد. اما از آنجا در تلفظ این اسم زیبا، حرف همزه تلفظ نمی شود، نوشتن این اسم در انگلیسی به صورت تصویر زیر (که برای پروفایل نیز مناسب است)، صحیح به نظر می رسد.

Elay
Elay or El’ay

ال آی

اسم ال آی در ثبت احوال

باید اشاره کنیم که این اسم زیبا به صورت “ال آی” با همان معنی نیز قابل ثبت در ثبت احوال است و به دلیل شکل نوشتاری راحت تر پیشنهاد ما این هست که این نام را در صورت تمایل به همین صورت ثبت نمایید یعنی “ال آی”.

معنی اسم ال آی در ثبت احوال

(ترکی) ۱- ماه ایل؛ ۲- (به مجاز) زیباروی ایل.

Elay name meaning
معنی اسم ال آی

فراوانی اسم ال آی در ثبت احوال

تعداد اسم ال آی ۵۳۴۲ نفر بر اساس آمار ثبت احوال ایران است.

اسم های مشابه ال آی (ائل آی)

اسم دختر که به ال آی بیاد

نام های دخترانه ملیکا، الینا، نیل آی، آیسو و المیرا از جمله اسم های دخترانه متناسب با ال آی هستند.

اسم پسر که به ال آی بیاد

نام های پسرانه الیاد، الیار، علی، ایلیا و آرمین از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام ال آی هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم ال آی چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

Kaylin Kyleen

معنی اسم کایلین

اسم کایلین

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم کایلین در ثبت احوال ایران

معنی کایلین:

به صورت Kyleen

از ریشه گالیکی (زبان بومی اسکاتلندی) و شکل دیگر یا بهتر است بگوییم صورت دخترانه اسم Kyle (کایل) است. برای اسم كايلين به این صورت نوشتاری معانی معبر (محل گذر) آب، کانال آب و تنگه آمده است. این اسم تشابه زیادی نیز با نام Kylie دارد که نامی پرکاربردتر در کشورهای غربی است و به معنی برازنده و زیبا هست.

به صورت Kaylin

شکل دیگر اسم های Kayla (کایلا) و Katelyn (کاتلین) هست. این اسم به صورت های نوشتاری Cailin و  Kailyn نوشته می شود. برای اسم کایلین به این شکل نوشتاری معانی نگهدارنده کلیدها و خالص آمده است.

ریشه اسم کایلین

کایلین نامی غیر ایرانی است و در منابع معتبر و موثق فارسی، معنی قابل اتکایی از این واژه و اسم ارائه نشده است. ریشه این اسم دخترانه در منابع انگلیسی زبان، اسکاتلندی و آمریکایی ذکر شده است.

اسم کایلین در ثبت احوال ایران

اسم كايلين در ثبت احوال ایران به عنوان اسم دختر مورد تایید است و به ثبت می رسد. گرچه در وبسایت این سازمان این نام نیامده است. اما با استعلامی که تیم نام‌فارسی از ثبت احوال استان تهران داشت، این نام مورد تایید سازمان ثبت احوال کشور است.

فراوانی اسم کایلین در ثبت احوال

تعداد اسم کایلین در ثبت احوال ایران اعلام نشده است.

معنی کایلین در ثبت احوال

اسم کایلین در ثبت احوال ایران معنی نشده است.

اسم های مشابه کایلین

اسم دختر شبیه کایلین

اسم آیلین، شایلین، الین و لیانا از اسم های دخترانه مشابه با نام کایلین هستند. قسمت اسم دختر با ک را نیز ببینید.

اسم پسر شبیه کایلین

اسم رامین، آدرین، کیان و آروین از اسم های پسرانه زیبا و مشابه با نام کایلین هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

اسم کایلین قشنگه؟

نظر شما درباره اسم کایلین چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟ در قسمت نظرات بنویسید.

منابع:

معنی اسم برسام

برسام

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم برسام در ثبت احوال ایران

معنی برسام Barsam name meaning

یعنی: آتش بزرگ، ترکیب بر (مخفف ابر) و سام (به معنی آتش)، و نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی.

ریشه اسم برسام:

ریشه نام برسام فارسی است.

معنی اسم برسام در ثبت احوال ایران:

فراوانی برسام در ثبت احوال:

تعداد اسم برسام در ثبت احوال ۴۴۲۵ نفر است.

معنی برسام در ثبت احوال:

برسام= (اَعلام) ۱) از نام‌هاي شاهنامه؛ ۲) فرزند بيژن فرمانرواي سمرقند كه با يزدگرد جنگيد.

اسم های مشابه برسام:

اسم دختر که به برسام بیاد:

نام های دخترانه باران، برکه، رستا، باران و بیتا از جمله اسم های دخترانه متناسب با برسام هستند.

اسم پسر که به برسام بیاد:

نام های پسرانه آرسام، حسام، سام، پرهام بهرام و باربد از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام برسام هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم برسام چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم نیتا

نیتا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم نیتا در ثبت احوال ایران

معنی نیتا Nita name meaning

نیتا یعنی: مترادف بیتا، بی نظیر، بی مانند.

ریشه اسم نیتا

ریشه نام نیتا فارسی است.

اسم نیتا در ثبت احوال ایران

فراوانی نیتا در ثبت احوال

تعداد اسم نیتا در ثبت احوال ۴۳۵ نفر است.

معنی نیتا در ثبت احوال

نیتا = [ني = نه (به صورت شبه جمله) (در قديم) نيست، نبود + تا = لنگه، مثل، مانند]، بي‌مانند، بي نظير، بيتا، يگانه.

اسم های مشابه نیتا

اسم دختر که به نیتا بیاد

نام های دخترانه نورا، نغمه، نیل آی و ثنا  از جمله اسم های دخترانه متناسب با نیتا هستند.

اسم پسر که به نیتا بیاد

نام های پسرانه نیما، نریمان و نوید از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام نیتا هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم نیتا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

Amirsam name

معنی اسم امیرسام

امیرسام

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم امیرسام در ثبت احوال ایران

معنی امیرسامAmirsam name meaning

امیرسام یعنی: آتش بزرگ،  ترکیب امیر (در عربی ) به معنی پادشاه و سام (در فارسی) به معنی آتش.

ریشه اسم امیرسام

ریشه نام امیرسام ترکیبی و فارسی عربی است.

اسم امیرسام در ثبت احوال ایران

فراوانی امیرسام در ثبت احوال

تعداد اسم امیرسام در ثبت احوال ۱۳۱۴۰ نفر است.

معنی امیرسام در ثبت احوال

امیرسام= (عربي ـ اوستايي) از نام‌هاي مركب، ( امير و سام)

اسم های مشابه امیرسام

اسم دختر که به امیرسام بیاد

نام های دخترانه السا، مهرسا، دلارام، امیربانو و المیرا از جمله اسم های دخترانه متناسب با امیرسام هستند.

اسم پسر که به امیرسام بیاد

نام های پسرانه مهراس، برسام، مهرسام، حسام، امیر ساعد و امیر سامان از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام امیرسام هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم امیرسام چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم تیرداد

تیرداد

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم تیرداد در ثبت احوال ایران

معنی تیرداد Tirdad name meaning

تیرداد یعنی: زاده شده در ماه تیر (متولد ماه تیر) و نام چند تن از پادشاهان اشکانی.

ریشه اسم تیرداد

ریشه نام تیرداد فارسی است.

اسم تیرداد در ثبت احوال ایران

فراوانی تیرداد در ثبت احوال

تعداد اسم تیرداد در ثبت احوال ۴۸۰ نفر است.

معنی تیرداد در ثبت احوال

تیرداد= ۱- زاده شده در تیرماه؛ ۲- (اَعلام) نام سه تن از شاهان اشکانی. ۱) تيرداد اول: [حدود ۲۴۸-۲۱۱ پيش از ميلاد] که به تحکيم قدرت دولت جوان اشكانی پرداخت و در برابر تهاجم سلوکيان مقاومت کرد. ۲) تيرداد دوم: [حدود ۳۲ پيش از ميلاد] جانشين فرهاد چهارم، که با بازگشت او، به سوريه گريخت و به امپراتور روم پناهنده شد. ۳) تيرداد سوم: [۳۶ ميلادی] دست نشانده‌ي امپراتور روم، که با حملهی اردوان سوم به سوريه گريخت.

اسم های مشابه تیرداد

اسم دختر که به تیرداد بیاد

نام های دخترانه تامیلا، تیارا، تانیا، تهمینه و ترانه از جمله اسم های دخترانه متناسب با تیرداد هستند.

اسم پسر که به تیرداد بیاد

نام های پسرانه مهرداد، مهراد، میلاد و فرهاد از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام تیرداد هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم تیرداد چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟