معنی اسم نیتا

نیتا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم نیتا در ثبت احوال ایران

معنی نیتا Nita name meaning

نیتا یعنی: مترادف بیتا، بی نظیر، بی مانند.

ریشه اسم نیتا

ریشه نام نیتا فارسی است.

اسم نیتا در ثبت احوال ایران

فراوانی نیتا در ثبت احوال

تعداد اسم نیتا در ثبت احوال ۴۳۵ نفر است.

معنی نیتا در ثبت احوال

نیتا = [ني = نه (به صورت شبه جمله) (در قديم) نيست، نبود + تا = لنگه، مثل، مانند]، بي‌مانند، بي نظير، بيتا، يگانه.

اسم های مشابه نیتا

اسم دختر که به نیتا بیاد

نام های دخترانه نورا، نغمه، نیل آی و ثنا  از جمله اسم های دخترانه متناسب با نیتا هستند.

اسم پسر که به نیتا بیاد

نام های پسرانه نیما، نریمان و نوید از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام نیتا هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم نیتا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

Amirsam name

معنی اسم امیرسام

امیرسام

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم امیرسام در ثبت احوال ایران

معنی امیرسامAmirsam name meaning

امیرسام یعنی: آتش بزرگ،  ترکیب امیر (در عربی ) به معنی پادشاه و سام (در فارسی) به معنی آتش.

ریشه اسم امیرسام

ریشه نام امیرسام ترکیبی و فارسی عربی است.

اسم امیرسام در ثبت احوال ایران

فراوانی امیرسام در ثبت احوال

تعداد اسم امیرسام در ثبت احوال ۱۳۱۴۰ نفر است.

معنی امیرسام در ثبت احوال

امیرسام= (عربي ـ اوستايي) از نام‌هاي مركب، ( امير و سام)

اسم های مشابه امیرسام

اسم دختر که به امیرسام بیاد

نام های دخترانه السا، مهرسا، دلارام، امیربانو و المیرا از جمله اسم های دخترانه متناسب با امیرسام هستند.

اسم پسر که به امیرسام بیاد

نام های پسرانه مهراس، برسام، مهرسام، حسام، امیر ساعد و امیر سامان از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام امیرسام هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم امیرسام چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم تیرداد

تیرداد

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم تیرداد در ثبت احوال ایران

معنی تیرداد Tirdad name meaning

تیرداد یعنی: زاده شده در ماه تیر (متولد ماه تیر) و نام چند تن از پادشاهان اشکانی.

ریشه اسم تیرداد

ریشه نام تیرداد فارسی است.

اسم تیرداد در ثبت احوال ایران

فراوانی تیرداد در ثبت احوال

تعداد اسم تیرداد در ثبت احوال ۴۸۰ نفر است.

معنی تیرداد در ثبت احوال

تیرداد= ۱- زاده شده در تیرماه؛ ۲- (اَعلام) نام سه تن از شاهان اشکانی. ۱) تيرداد اول: [حدود ۲۴۸-۲۱۱ پيش از ميلاد] که به تحکيم قدرت دولت جوان اشكانی پرداخت و در برابر تهاجم سلوکيان مقاومت کرد. ۲) تيرداد دوم: [حدود ۳۲ پيش از ميلاد] جانشين فرهاد چهارم، که با بازگشت او، به سوريه گريخت و به امپراتور روم پناهنده شد. ۳) تيرداد سوم: [۳۶ ميلادی] دست نشانده‌ي امپراتور روم، که با حملهی اردوان سوم به سوريه گريخت.

اسم های مشابه تیرداد

اسم دختر که به تیرداد بیاد

نام های دخترانه تامیلا، تیارا، تانیا، تهمینه و ترانه از جمله اسم های دخترانه متناسب با تیرداد هستند.

اسم پسر که به تیرداد بیاد

نام های پسرانه مهرداد، مهراد، میلاد و فرهاد از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام تیرداد هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم تیرداد چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟