Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
تلگرام نام فارسی

مشاوره انتخاب اسم

اسمهای جدید

اسم ایرانی اصیل

اسامی ایرانی اصیل نامهای فارسی زیبا farsi names iraninan boy & girl name اسم دختر با اسم پسر نام های جدید ایرانی لیست اسمهای زیبای پارسی persian names اسم ترکی torki کردی kordi نام لری lori گیلکی gilaki اسم های عربی arabic names اسامی مذهبی

نام دختر با ث

اسم فارسی اصیل دختر که با حرف ث شروع شود در لیست نام های وبسایت نام فارسی موجود نیست و فقط اسامی دختر عربی با ث وجود دارند.

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
1 ثریا عربی   پروین (نام ستاره ای در منظومه شمسی)
2 ثمر عربی   = ثمره، نتیجه
3 ثمره عربی  میوه، نتیجه، حاصل، محصول
4 ثمین عربی   گران بها، ارزشمند، قیمتی
5 ثمینا فارسی، عربی   ثمین (عربی) + ا (فارسی) گرانبها، قیمتی، با ارزش
6 ثنا نام عربی  سپاس، ستایش، شکر، دعا
7 ثمینه عربی  گران بها، قیمتی
www.NameFarsi.com

اسم دختر با ت

لیست نام دختر ایرانی با حرف ت

 

ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
1 تابیتا عبری    آهو
2 تاپیک اوستایی، پهلوی    درخشان، تابنده، نورانی
3 تاج الزمان عربی    کسیکه چون تاج در رأس عصر و دوره زمان است.
4 تاج الملک عربی    تاج پادشاهی
5 تاج الملوک عربی    تاج شاهان، افسر پادشاهان، هم چنین به معنی گیاهی زینتی از خانواده آلاله با گل های زیبای واژگون
6 تاج بی بی فارسی، ترکی    ملکه، شاهزاده
7 تارلا اسم ترکی    کشتزار
8 تارمیتا آشوری    بنیان، اساس، پایه
9 تالیا فارسی، عربی   تلاوت کننده قرآن، مرکب از تالی عربی (به معنای تلاوت کننده) + الف تانیث فارسی = بانویی که قرآن می خواند.
10 تامارا آشوری    اسم حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم
11 تامیلا اسم ترکی    بخشنده
12 تامیما آشوری    منزه، پاک
13 تانسو ترکی   تمیزی، زلالی چشمه، پاکی، زیبایی، شبنم صبحگاهی
14 تانیا فرانسه   ملکه مهربان
15 تانیا نام کردی   تالار، تهنیا، دختر تنها
16 تايماز اسم ترکی   بی نظیر، بی همتا، بیتا
17 تبسم عربی   لبخند، خنده بدون صدا، حالتی که لبها هنگام احساس خوشایند می گیرد.
18 تحفه عربی    شخص یا چیز بسیار ارزشمند، هدیه
19 تحفه گل فارسی، عربی    تحفه (عربی) + گل (فارسی) گل ارزشمند
20 ترکان ترکی    در دوره مغول عنوانی مخصوص زنان اشراف، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه
21 ترلان ترکی    پرنده ای از خانواده باز شکاری
22 ترنم عربی    زمزمه کردن یک نغمه، آواز، نغمه نام دختر ایرانی
23 تسنیم عربی    نام چشمه ای در بهشت
24 تکتم عربی   نام چاه زم زم، اصرار در کتمان، پنهانکاری زیادی، نام مادر امام رضا (ع)
25 تلما لاتین،  انگلیسی   امید و آرزو
26 تلناز نام ترکی    موی قشنگ
27 تمنا عربی   آرزو، خواستن چیزی همراه با تواضع و فروتنی، دختری که وقارش همه را در مقابلش به فروتنی می کشاند.
28 تمیم عربی    مهره چشم زخم
29 تندر فارسی، عربی    تن (فارسی) + در (عربی- به معنی: مروارید) آن که بدنی سفید و درخشان چون دُر دارد.
30 توتیا نام هندی    جانوری دریایی با بدنی مدور که در بستر دریا زندگی می کند، گردی که از آن به عنوان سرمه استفاده می کنند. نام اصیل ایرانی
31 توراکینا نام مغولی    نام همسر اکتای قاآن مغول
32 توران اوستایی، پهلوی    نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی که بر آن سوی رود جیحون یعنی ماوراءالنهر واقع بوده و از طرف مشرق تا دریاچه آرال امتداد داشته است.
33 توفان آرامی    طوفان، جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغا، “توفان” معرب از زبان آرامی است.
34 تی تی اسم گیلکی    گیلکی شکوفه
35 تی تی سا گیلکی، فارسی   تیتی (شکوفه) + سا (مانند)، همانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
36 تی تی گل گیلکی، فارسی   گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
37 تی تی نار گیلکی، فارسی    گیلکی شکوفه انار
38 تیارا لری، فارسی   تیه (در گویش لری به معنای چشم) + آرا (آراینده) چشم آرا، زیبا، چشم نواز
39 تیدا اوستایی، پهلوی   دختر خورشید، زاییده خورشید، دختر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده
40 تینا آرامی    گِل، هم ریشه با “طین” عربی است.
41 تینوش گیلکی    نوش تو
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده نام دختر فارسی با ت

نام دختر با ت

اسم دختر فارسی با حرف ت

 

ردیف اسم فارسی  معنی نام
1 تابان چهر   کسی که چهره ای درخشان دارد.
2 تابان دخت   مرکب از تابان (درخشان) + دخت (دختر) = دختر درخشان
3 تابان رخ   = تابان چهر، آنکه صورتی روشن و درخشنده دارد.
4 تابان گل   مرکب از تابان (درخشان) + گل = گل درخشان
5 تابان مهر   خورشید تابان، خورشید درخشان
6 تابناک   جذاب‎، درخشنده و روشن
7 تاتیانا  تاتینا، اسم پرنده ای شکاری است.
8 تاتینا   = تاتیانی: پرنده ای شکاری
9 تاج آفرین   آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج
10 تاج بانو   ملکه، شاهزاده خانم
11 تاج بی بی   ملکه، شاهزاده خانم
12 تاج خاتون   ملکه، شاهزاده خانم
13 تاج دخت   تاج (کلاه پادشاهی، افسر) + دخت (دختر): شاهزاده، دختر پادشاه
14 تاج گل   آن که چون تاجی در رأس گل ها است، دختر زیباروی
15 تاج ماه   آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا
16 تاج مهر   آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شکل تاج، دختر بسیار زیبا  اسم فازسی دختر
17 تارا   ستاره
18 تارادخت   مرکب از تارا (ستاره) + دخت (دختر)
19 تارادیس   مانند ستاره
20 تافته   نوعی پارچه ابریشمی
21 تاک آفرین   مرکب از تاک (درخت انگور) + آفرین (آفریننده)
22 تاکدخت   مرکب از تاک (درخت انگور) + دخت (دختر)
23 تتسگل   نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر
24 تذرو   قرقاول
25 ترانه   سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می شود، آواز، کلامی که روی موسیقی گفته می شود.
26 ترگل   گل تازه و شاداب
27 ترمه   نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی
28 ترنج   میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت تر است.
29 ترنیان   سبدی که از شاخه های بید می بافند
30 تروند   میوه تازه رسیده، نوبر
31 تک بانو   بانوی یگانه
32 تلکا   در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی
33 تناز   نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش
34 تندیس   مجسمه
35 تنی   در گویش مازندران شکوفه
36 تنی نار   در گویش مازندران شکوفه انار
37 توراندخت   مرکب از توران (نام سرزمینی) + دخت (دختر)
38 توری   گیاهی درختچه ای و زینتی از خانواده حنا که گلهای خوشه ای بنفش و تاج گسترده دارد.
39 توسا   توسکا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.
40 توسکا  توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.
41 توکا   پرنده ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ نام اصیل فارسی
42 تهمینه   نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه سمنگان همسر رستم پهلوان شاهنامه و مادر سهراب اسم ایرانی
43 تی تی سا   (نام گیلکی) تیتی (شکوفه) + سا (مانند) = مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
44 تی تی گل   (اسم گیلکی) مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
45 تی تی نار   (گیلکی) شکوفه انار
46 تیارا  (اسم لری) تیه (در گویش لری به معنای چشم) + آرا (آراینده) چشم آرا، زیبا
47 تیبا  عشوه ، فریب ، بازیگوشی
48 تیدآ  تیدا، دختر خورشید، زاییده خورشید، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده، به معنای دختر زیبارو نیز هست.
49 تیراژه   رنگین کمان، قوس قزح
50 تیسا   در گویش مازندران به معنای خالص
51 تیساگل   در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + گل
52 تیساناز   در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + ناز (زیبا): دختر پاک و زیبا
53 تیناب   آنچه در خواب دیده می شود، رؤیا
54 تیهو   پرنده ای شبیه کبک اما کوچکتر از آن
www.NameFarsi.com

ادامه: مشاهده اسم دختر ایرانی با ت