بهرام

معنی اسم بهرام

بهرام

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم بهرام در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم بهرام

معنی بهرام

بهرام به چه معناست؟ Bahram Name Meaning

بهرام یعنی: پیروزی. معانی شکننده سدها و موانع و پیروز بر موانع از این اسم قابل تعبیر هست. معادل وهرام و ورهرام در فارسی میانه است. قسمت اسم پسرانه با و را ببینید در این باره توضیح داده ایم. در ایران باستان، به روز بیستم هر ماه، بهرام می‌گفتند و روز های سه شنبه را بهرام شید می نامیدند.

بهرام از اصیل ترین اسامی پسرانه ایرانی است. اسمی که در جای جای تاریخ ایران زمین وجود داشته است. نام شخصیت های مختلف بوده و  در اشعار شعرای فارسی زبان ایران باستان بارها آمده است. علاوه بر این، بهرام معادل مریخ هست و از جمله اسم های ایرانی در منظومه خورشیدی. بهرام این اسم اوستایی پسرانه از اسامی شاهنامه ای نیز می باشد.

ریشه اسم بهرام

ریشه نام بهرام فارسی و در واقع اوستایی است و یک اسم اصیل ایرانی محسوب می شود. گویند که در ایران باستان بهرام یا وَرَثْرَغْنه ایزد جنگ و جنگاوری بوده و همکار میترا ایزد پیمان و خورشید و ایزد نور و باروری می‌باشد. پیش از هخامنشیان و پس از آن ایزدان و ایزد بانوان بسیاری وجود داشتند که عبارتند از مهر، آناهیتا، بهرام و تیشتر.

نام دیگر بهرام

اسم دیگر بهرام، مریخ (عربی / یونانی) و در انگلیسی مارز Mars هست.

عکس اسم بهرام با معنی:

معنی اسم بهرام
عکس اسم بهرام با معنی

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم بهرام را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

ابجد ارتعاش اسم

ابجد و ارتعاش اسم

ابجد

همانطور که می دانید، ابجد یا علم اعداد (عددشناسی یا نومرولوژی) بیان می دارد که حروف الفبا دارای ارزش عددی هستند. این ارزش که به بیانی دیگر معادل ارتعاش حروف هست به صورت جدول زیر مشخص می شود:

جدول ابجد
جدول ابجد کبیر

جدول فوق، ارزش حروف بر اساس ابجد کبیر هست که در ارزیابی و بررسی نام ها بر اساس ابجد کاربرد دارد. برای مثال ابجد اسم آسنا می شود:

آ + س  + ن + آ یعنی ۱ + ۶۰ + ۵۰ + ۱ که معادل ۱۱۲ خواهد بود.

ابجد حروف گ چ پ ژ

حروف پ ژ گ چ که در الفبای عربی وجود ندارد، ابجدشان مطابق جدول بالاست. برخی افراد می فرمایند که ابجد این حروف معادل صفر هست که به کل بحث ارتعاش را زیر سوال می برند! به مثال زیر توجه نمایید:

اگر مطابق فرمایش این افراد، ابجد اسم پگاه را محاسبه کنیم: یعنی باید حروف پ و گ را ندید بگیریم و ابجد اسم پگاه معادل ابجد “آه” می شود! یا مثلا ابجد اسم پژمان معادل معادل ابجد “مان” می شود! چنین چیزی با منطق جور در می آید!؟

پس ابجد حروف گ چ پ ژ باید معادل جدول ابجد بالا محاسبه شود. اینجا درباره عددشناسی بیشتر بخوانید.

ابجد اسامی دارای تشدید

درباره واژگان و اسامی دارای تشدید، در منابع معتبر تر نوشته شده که آن حرف دارای تشدید، ۱ بار محاسبه می شود. برای مثال ابجد اسم محمد در منابع موثق ۹۲ ذکر شده است. یعنی م + ح + م + د. بدون در نظر گرفتن تشدید روی حرف میم دوم.

ابجد اسم ها

بهترین اسم ها بر اساس ابجد کدام نام ها هستند؟

بر اساس محاسبات ابجد اسم هایی که در طبقه بندی اجتماعی اشرافی قرار دارند و در آن واحد وضعیت معیشت صعودی دارند، بهترین نام ها بر اساس ابجد فرد هستند. اما بهترین نام ها برای هر فرد کدام اسم ها هستند؟

روش درست محاسبه ابجد اسم

وضعیت ابجد هر اسم برای فرد بر اساس معیار های زیر مشخص می شود:

 • ابجد نام مادر
 • ابجد نام خانوادگی
 • ابجد نام پدر
 • ماه تولد

بر اساس موارد فوق می توان وضعیت نام فعلی فرد را ارزیابی یا مشخص کرد و یا اسامی اشرافی صعودی (یعنی بهترین اسامی بر اساس ابجد وی) به او پیشنهاد داد.

محاسبه ارتعاش اسم

طبقه بندی اجتماعی اسم در ابجد

هر اسم از دید ابجد در یکی از ۴ دسته زیر قرار دارد:

 1. اشرافی: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژی های مثبت بین ۷۵ تا ۱۰۰%.
 2. عرفانی: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت بین ۵۰ تا ۷۵%.
 3. کم درآمد: یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت بین ۲۵ تا ۵۰%.
 4. حادثه آفرین (حادثه ساز): یعنی میزان انتقال پیام و برقراری ارتباط مؤثر و جذب انرژیهای مثبت بین ۱ تا ۲۵%.

وضعیت معیشت اسم در ابجد

هم چنین هر اسم بر اساس ابجد در یکی از ۳ وضعیت زیر جای دارد:

 1. صعودی (سود)
 2. ثابت (راکد)
 3. نزولی (زیان)

اسامی با ارتعاش بالا

همانطور که در بالا نیز گفتیم، اسمی که هم در طبقه اجتماعی اشرافی و هم در وضعیت صعودی باشد، بهترین نام برای فرد هست.

مطالب نامربوط به ابجد

متاسفانه چند ماهی است که افراد بی تعهد اصطلاحات عجیب و یا موارد نامربوط را به ابجد و علم اعداد ربط داده اند. بر اساس درخواست ها و پیام هایی از شما که بیان کردید دچار سردرگمی و مشکل شده اید در این قسمت به این مقوله می پردازیم.

ابجد اسم و کد کیهانی

کد کیهانی هیچ ارتباطی به ابجد ندارد. کد کیهانی شیوه محاسبات غربی است که بر اساس تاریخ دقیق تولد فرد (به میلادی) محاسبه می شود و هیچ رابطه ای با ابجد ندارد. در هیچ یک از منابع اعم از ابجد شیخ بهایی، کتب و متون نومرولوژی نیامده است.

ابجد اسم و اصطلاح خوش قدم / بد قدم

اصطلاح پاقدم که چند ماهی است توسط پیج های زرد تازه ایجاد شده مطرح شده و متاسفانه خیلی ها را دچار مشکل کرده نیز هیچ رابطه ای با ابجد ندارد.

اصطلاحات مانترا، همسویی و نامه نگاری با فرشتگان!

این موارد نیز در هیچ منبع موثق نیامده و ارتباطی به ابجد ندارد. متاسفانه افراد سودجو با به کار بردن این الفاظ جدید و به اصطلاح جذاب و فریبنده از نظر ظاهری سعی در جذب مخاطب و … دارند.

وضعیت ابجد نام هر فرد

پس ابجد هر نام بر اساس علم اعداد و محاسبات مربوط به ابجد برای هر فرد محاسبه می شود و منحصر به فرد است. نمی توان گفت اسامی اشرافی صعودی برای یک فرد برای فرد دیگر کاربرد دارد. بر اساس محاسبات ریاضی و بحث احتمالات، احتمال اینکه اسمی برای یک فرد اشرافی صعودی باشد و برای فرد دیگر نیز (تصادفا) همین وضعیت را داشته باشد تنها حدود ۸ درصد هست!

لیست اسامی با ارتعاش بالا

این لیست (نام های اشرافی صعودی) مسلما از هر جایی قابل تهیه نیست چرا که برای هر شخص منحصر به فرد می باشد.

ارزیابی ارتعاش نام زوجین

در برخی موارد بر حسب نیاز فرد (متاهل یا در شرف ازدواج) میتوان وضعیت نام فرد با نام زوج (پارتنر) وی را تعیین کرد. بر این اساس و محاسبات مربوط به ابجد، نام فرد و زوج او در ۵ وضعیت قرار می گیرند که به طور خلاصه اسم هایی که در بهترین وضعیت تناسب نسبت به هم هستند اسامی در تفاهم کامل خوانده می شوند.

پس به طور کلی می توان برای هر فرد ابتدا طبقه بندی اجتماعی و وضعیت معیشت نامش را بررسی کرد (یا اسامی اشرافی صعودی پیشنهاد داد) و سپس وضعیت نامش را با نام همسر، زوج، نامزد یا پارتنر بررسی کرد.

اسم پرهام

اسم پرهام

در مطالب قبلی نام‌فارسی درباره معنی اسم پرهام مطلبی قرار دادیم و به درخواست دوستان این بار به بررسی دقیق تر این اسم پسر شیک و زیبا که در زبان ها و فرهنگ های مختلف به شکل متفاوت هست می پردازیم.

پرهام

خیلی از اسم های بین المللی در زبان های مختلف اشکال مختلفی دارند که اسم پرهام هم از این دسته نام هاست. مثل اسمهایی چون مریم، ایلیا، یوسف، اسکندر، یوحنا و … که اکثرا نام شخصیتی تاریخی یا مذهبی هستند.

اسم پرهام در دیگر زبان ها

پرهام نامی فارسی است که معرب آن ابراهیم هست. در لاتین و کشورهای غربی، آبراهام Abraham نوشته و خوانده می شود. از شخصیت های معروف با نام آبراهام، لینکولن (رییس جمهور آمریکا) و مازلو (روانشناس معروف آمریکایی) هستند.

معنی اسم پرهام در لغت نامه دهخدا

پرهام: پرهام [ پَ ] (اِخ) نامی است پارسی باستانی (کذا) و معرب آن براهیم است. (برهان قاطع).

اسم پرهام در شاهنامه فردوسی

برخی معتقدند پرهام در اشعار شاهنامه به صورت براهام آمده است، که البته براهام شخصیت مثبتی در داستان شاهنامه نیست:

ازان پس براهام را خواند و گفت / که ای در کمی گشته با خاک جفت

و در جای دیگر فردوسی می فرماید:

به پیش براهام شد پیشکار / بگفت آنچ بشنید ازان نامدار

لیست اسامی پسرانه در شاهنامه را نیز ببینید. درباره براهام.

معنی اسم پرهام و فرهام

از اسامی مشابه پرهام نام فرهام هست و خیلی دور از ذهن نیست که این دو نام هم معنی باشند. اتفاقی که برای اسم های فرنیا و پرنیا و واژگانی چون فردیس و پردیس افتاده است.

عکس اسم پرهام

اسم پرهام به انگلیسی

Parham
اسم پرهام به انگلیسی

شخصیت های معروف با نام پرهام

از شخصیت معروف با اسم پرهام می توان به پرهام مقصودلو (قهرمان شطرنج) و پرهام ساعدی (ملی پوش اسکواش و مربی تنیس) اشاره کرد.

پرهام لقب کدام پیامبر است؟

پرهام معادل نام ابراهیم هست و شاید بتوان گفت معادل نام حضرت ابراهیم است.

معنی اسم پرهام در قران

پرهام در کتاب قرآن نیامده است. (سوال برخی از افراد بود!)

اسم پرهام قشنگه؟

نظر شما چیست؟ در قسمت نظرات بنویسید.

اسم برای همستر

اسم برای همستر

در مطالب قبلتر روی وبسایت نام‌فارسی اسم های مناسب برای حیوان خانگی محبوب در دهه اخیر، همستر را قرار دادیم و در اینجا به درخواست خیلی از دوستان اسامی زیبا برای همستر را قرار داده ایم. همستر از سالیان خیلی دور تر در میان برخی از افراد حتی در ایران به عنوان حیوان خانگی (Pet) شناخته می شد. جانوران بانمکی که در خانه های شیشه ای (آکواریوم بدون آب) و میان پوشالهای مخصوص حرکات بامزه ای از خود نشان می دادند. نخودچی یا تکه های هویج به دست می گرفتند و میخوردند و دل خیلی ها رو برده بودند و می برند.

همستر

همستر یا به اصطلاح دهان‌کیسه به گروهی از جوندگان از نوع کیسه گونه گفته می‌شود که به زیرخانواده موش ها تعلق دارند. بد نیست بدانید که بینایی همستر بسیار ضعیف است آن‌ها نزدیک‌بین هستند و کوررنگی دارند.

همسترها معمولاً تنها زندگی می‌کنند و هزینه و جای زیادی هم نمی‌خواهند. همین امر سبب شده‌ که مورد علاقهٔ انسان‌ها قرار گیرند. شناخته شده‌ترین گونه همستر، همستر طلایی یا سوری است که معمولا به عنوان حیوان خانگی نگهداری می‌شود. سایر گونه‌های همستر که معمولاً به عنوان حیوان خانگی نگهداری می‌شوند عبارتند از سه گونه همستر کوتوله شامل همستر کوتوله کمبل، همستر کوتوله سفید زمستانی و همستر روبوروسکی. اینجا درباره همستر بیشتر بدانید.

تلفظ درست همستر

هَمستِر (به انگلیسی: Hamster) تلفظ درست همستر هست.

بازی همستر کامبت

شاید خیلی از افراد تا قبل از بازی همستر کامبت در تلگرام، نمی دانستند که همستر چیست و هنوز هم ندانند. خیلی از افراد مدعی الامور در حوزه اطلاعات روز هم تلفظ همستر و بسیار از اصطلاحات در این بازی را اشتباه بیان می کنند. واژه پرافیت Profit به معنی سود را پروفیت تلفظ می کنند و …!

بازی همستر کامبت Hamster Kombat یک بازی موبایلی است که بر بستر تلگرام ساخته شده و ظرف مدت زمان کمی مخاطبان بسیاری را جذب خود کرده است.

اسم های بانمک برای همستر نر و ماده

اسامی خارجی و ایرانی برای همستر

 • شیکا
 • کوکی
 • دالی
 • گل باقالی
 • ترینیتی
 • کامو
 • میسو
 • میلی
 • کلوچ (مخفف کلوچه)
 • شوشو
 • میشی
 • غمبر (غم + بر) یعنی غم رو می بره!
 • پشمک
 • فندق
 • گردو
 • تینی
 • فلفل
 • نبات
 • کنجد
 • عشقول
 • جلی Jelly
 • جیبی!
 • تیمی
 • تافی
 • قندی
 • اوجی
 • ابری
 • سانی
 • چاچا
 • جوجون
 • جیمبو
 • جی لو
 • شکر
 • پنبه
 • عسل
 • تانی
 • کاکل
 • کاکلی
 • بلا Bala (یعنی شیطون)
 • پشمک
 • جوجی

اسم برای همستر سفید

 • برفی
 • پشمک
 • وایتی
 • وایت
 • اسنو
 • اسنو وایت Snow white

اسم برای همستر زرد ماده

بلوندی و یا گلدی

اسم برای همستر جفت

همستر ها سفید باشند:

 • اسنو و وایت
 • برفی و پشمک
 • برفی و وایتی

اسم برای همستر جفت با رنگ سفید و رنگ های دیگر:

 • ریکی و نیکی یا ریکی و کوکی
 • میکی و مینی Mickey & Minney مثل میکی ماوس و مینی ماوس Minnie Mouse
 • جیمی و جین
 • دیلان و دالی
 • جو و جوجو
 • ژله و فلفل
 • میلان و مایلی
 • دنی و بانی Danny & Bunny
 • میکی و موکا یا میکی و کیمی
 • از ترکیب اسامی پایین و بالا استفاده کنید.
اسم همستر
اسم برای همستر سفید فارسی جفت بامزه

اسم برای همستر نر

 • جیمی Jimmy
 • جیم Jim
 • لئو Leo
 • میکی
 • تامی
 • ریکی
 • سالتی Salty
 • جکی
 • اسکار
 • هیم Him
 • ریو
 • رفیق
 • توییتی
 • جورج
 • پیکا
 • آریل
 • پِتی
 • جِرِنی
 • راکی

اسم برای همستر ماده

 • گلی
 • کیارا
 • ریا
 • هالی
 • ملین
 • هانی
 • کرشمه
 • تی تی
 • ناناز
 • مارلین
 • میشی
 • دلی
 • کلئو
 • سوفی
 • شیشی She She
 • شیجون SheJoon
 • بلوند
 • بلی
 • مالین
 • کیوتی Cutie
 • جسی
 • چیا
 • اسکای Sky
 • الی
 • کارلین
 • بلا Bella
 • پیکسی
 • بادی
 • توبی
 • جی جی JiJi
 • پیچک
 • نمک
 • اشی Ashy
 • روستِر
 • ملی
 • کارامل

اسم های خارجی لاتین برای همستر

 • چیچا
 • چیچی
 • کاکا
 • دیلان
 • جینا
 • لینی
 • لیوی Livi
 • بالی
 • لینا
 • باب یا بابی یا چیکو (برای اسم همستر نر)
 • نانا
 • فافا
 • کوکو
 • فیفی

پیشنهاد اسم برای همستر

اسم همستر شما چیست؟ چه پیشنهادی برای نام همستر دارید؟ در قسمت نظرات (پایین) بنویسید.

سروش

معنی اسم سروش

سروش

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم سروش در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم سروش

معنی سروش

سروش به چه معناست؟ Soroush Name Meaning

سروش یعنی: اطاعت و فرمانبرداری. معنی شنیدن نیز برایش آمده است و نام فرشته ای والا مقام، در اوستا هست. اسم زیبایی که در اشعار شعرای ایران زمین به عنوان پیام آور (فرشته پیام آور) شناخته می شود.

فرشته بدو گفت نامم سروش / چو ایمن شدی دور باش از خروش (فردوسی).

ریشه اسم سروش

ریشه نام سروش اوستایی است. پس سروش از اسامی اصیل ایرانی و یک اسم پسر زردشتی محسوب می شود. اسم زیبایی که از اسامی شاهنامه ای پسر نیز هست.

فردوسی در یکی از اشعارش از سروش اینگونه می فرماید:

چو خورشید بر گاه فرخ سروش / نشسته به آیین و با فر و هوش

فردوسی در جای جای شاهنامه پیشوند “خجسته” را برای سروش می آورد. پیشوندی با مفهوم مثبت که یادآور اسم نوید و نام مژده نیز هست:

فرستاده ای خواند با شرم و هوش / دلاور بسان خجسته سروش

معنی اسم سروش
معني و ريشه اسم سروش

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم سروش را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

سهراب

معنی اسم سهراب

سهراب

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم سهراب در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم سهراب

معنی سهراب

سهراب به چه معناست؟ Sohrab Name Meaning

سهراب در منابع نسبتا معتبر فارسی معنی نشده است اما برخی آن را معادل سرخاب (سرخ آب) و مجازا معنی سهراب را سرخروی، شاداب دانسته اند. برخی دیگر نیز سهراب را یاقوت و شراب معنی کرده اند.

سهر (سُهر) در فرهنگ لغات عمید سرخ معنی شده است. بر این اساس سهراب را “کسی که آب و رنگ سرخ دارد”، “سرخ روی” و مجازا شاد و سرزنده معنی می کنند. که البته همانطور که در قبل اشاره کردیم متاسفانه در منبعی مشخص به این معنی اشاره نشده است.

ریشه اسم سهراب

ریشه نام سهراب فارسی است. سهراب از اسامی پسرانه در شاهنامه فردوسی و از شخصیت های مهم آن، نام پسر رستم دستان و اسامی اصیل ایرانی محسوب می شود. سهراب در فرهنگ ایرانی یادآور داستانی تلخ در ادبیات مان است. داستانی که در آن سهراب مظلومانه توسط شخصیت بزرگ شاهنامه کشته می شود. این تراژدی دو بعد دارد یکی مرگ سهراب و دیگری غم رستم بعد از آن حادثه. محمدعلی اسلامی ندوشن، از پرکارترین ادبیات و پژوهشگران معاصر ایران، این تراژدی را “تراژدی بی خبری” نامیده است.

علی رغم این ماجرای تلخ سهراب فرزند رستم، اسم سهراب از اسامی زیبا و اصیل ایرانی برای فرزند پسر هست. چرا که سهراب پسر رستم، تنها سهراب در ایران باستان و معاصر نبوده و نیست. علاوه بر این باید بدانید که هومان و بارمان پهلوانان تورانی، از افراسیاب دستور می‌گیرند در جنگ میان توران و ایران، جلوی آشنایی سهراب و رستم را بگیرند.

با وجود اینکه هومان و بارمان شاید مسببین اصلی وقوع تراژدی رستم و سهراب بودند اما قطعا نامشان از اسامی نامحبوب در بین ایرانیان امروزی نیستند. چرا که هر دو نام علاوه بر زیبایی در آوا، معنی زیبایی دارند. نمونه دیگری از شخصیت های بزرگ فرهنگ ایرانی با نام سهراب، می توان به شاعر گرانقدر، سهراب سپهری اشاره کرد.

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم سهراب را خواهید دید.

بیشتر بخوانید