اسم پسر در اشعار مولانا

اسامی پسر در اشعار مولانا

نام های موجود در اسناد قدیمی به جا مانده از گذشته، کتیبه ها، آثار باستانی و شعر شعرای تاریخی ایران زمین، از جمله اسامی اصیل ایرانی هستند. اسم هایی که قدمت چندین و چند ساله دارند و ریشه در فرهنگ سرزمین پارس. در پست های قبلی روی سایتمون اسامی دخترانه در اشعار حافظ و اسامی دخترانه در شاهنامه را دیدید و در این قسمت اسم های پسرانه که اشعار مولوی (مولانا یا به قول غربی ها رومی Rumi) را خواهید دید.

اسم های پسر در شعرهای مولوی

بسیاری از نام های زیبا و مرسوم در کشور ایران و کشورهای پارسی زبان در اشعار مولانا آمده است. بد نیست بدانید، سروده‌های مولوی به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شده و مولانا به عنوان “محبوب‌ترین” و “پرفروش‌ترین” شاعر در ایالات متحدهٔ آمریکا شناخته می‌شود.

❤️ پس اگر نامتان در اشعار مولانا آمده است، بسیاری از مردم اهل ادب در سراسر دنیا، اسم شما یا دستکم معنی آن را خوانده و یا به زبان آورده اند. در ادامه لیست اسامی پسرانه در اشعار مولانا را به همراه ابیات مربوطه می بینید:

نام های پسر در آثار مولانا

لیست کامل اسمهای پسرانه در اشعار مولوی (مولانا)

پارسا

ترس جان در صومعه افتاد زان ترساصنم / می کش و زنار بسته صوفیان پارسا

و مولانا در جای دیگر می فرماید:

رو مسلمان سپر سلامت باش / جهد می کن به پارسا بودن

بررسی کامل: اسم پارسا.

سامان

معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا / کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا

در بیت بالا اسم پسرانه عربی ایمان هم آمده است. در بیت دیگر مولانا می فرماید:

زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم / زهی در راه عشق تو دل بریان که من دارم

بررسی کامل: اسم سامان.

سپهر

هر شب که دل سپهر گلشن گردد / عالم همه ساکن چو دل من گردد

در دور سپهر و مهر ساقی ماییم / سرمست مدام اشتیاقی ماییم

رستم

کو رستم دستان تا دستان بنماییمش / کو یوسف تا بیند خوبی و فر ما را

که در بیت بالا اسم یوسف هم آمده است. در جای دیگر مولوی می فرماید:

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت / شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

درباره اسم رستم و شجره نامه رستم بیشتر بدانید.

شاهین

چه پیوندی کند صراف و قلاب / چه نسبت زاغ را با باز و شاهین

کیست آن شاه شمس الدین ز تبریز نکو آیین / زهی هم شاه و هم شاهین درین تصویر انسانی

شاهان

در عشق حسد برند شاهان / زان روی که عشق شمع دل هاست

بیزار گردند از شهی شاهان اگر بویی برند / زان باده ها که عاشقان در مجلس دل می خورند

بررسی کامل: اسم شاهان.

محراب

مرا در سایه ات ای کعبه جان / به هر مسجد ز خورشیدست محراب

دو چشم عاشقان بیدار تا روز / همه شب سوی آن محراب رفتن

همایون

همان اقبال و دولت بین که دیدی / همان بخت همایون شو که بودی

چون سلیمان کرد آغاز بنا / پاک چون کعبه همایون چون من

اسم سلیمان نیز در بیت بالا آمده است. بررسی کامل: اسم همایون.

فرهاد

خسرو وداع ملک خود از بهر شیرین می کند / فرهاد هم از بهر او بر کوه می کوبد کلند

دل ها چو خسرو از لبش شیرین چو شکر تا ابد / گر یک زمان پنهان شود نالند چون فرهاد از او

بررسی کامل: اسم فرهاد.

امید

حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی / روضه امید تویی راه ده ای یار مرا

هر کجا ویران بود آن جا امید گنج هست / گنج حق را می نجویی در دل ویران چرا

سعید

خطر دارند کشتی ها ز اوج و موج هر دریا / امان یابند از موجی کز این بحر سعید آید

عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد / برگیر و دهل می زن کان ماه پدید آمد

بررسی کامل: اسم سعید.

بهمن

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید / جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید

بشکفت درخت در زمستان / در بهمن میوه ها پزیده ست

مه دی رفت و بهمن هم بیا که نوبهار آمد / زمین سرسبز و خرم شد زمان لاله زار آمد

درباره معنی اسم ماه های ایرانی بیشتر بدانید.

جمشید

آتش افکند در جهان جمشید / از پس چار پرده چون خورشید

وقتت خوش وقتت خوش حلوایی و شکرکش / جمشید تو را چاکر خورشید تو را مفرش

جهان

بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما / سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما

رقصی کنید ای عارفان چرخی زنید ای منصفان / در دولت شاه جهان آن شاه جان افزای ما

ناصر

زهی حاضر زهی ناظر زهی حافظ زهی ناصر / زهی الزام هر منکر چو او برهان من باشد

اسم حافظ نیز در بیت بالا آمده است.

نیکان

هر که او عصیان کند شیطان شود / که حسود دولت نیکان شود

و مولانا در جای دیگر می فرماید:

با لییمان بسته نیکان ز اضطرار / شیر مرداری خورد از جوع زار

بررسی کامل: اسم نیکان.

دوران

خیز که دوران ماست شاه جهان آن ماست / چون نظرش جان ماست عمر مؤبد رسید

عمر درازی نهاد یار به دوران خویش / دل سوی تبریز رفت در هوس شمس دین

قدح وارم در این دوران میان حلقه مستان / ز دست این به دست آن بدین دستان همی گردم

بررسی کامل: اسم دوران.

عیسی

ای قطب این هفت آسیا هم کان زر هم کیمیا / ای عیسی دوران بیا بر ما بخوان افسون خوش

سپند

درون مجمر دل ها سپند و عود می سوزد / که سرمای فراق او زکام آورد مستان را

شده ام سپند حسنت وطنم میان آتش / چو ز تیر تست بنده بکشد کمان آتش

ای بسا شب که من از آتششان همچو سپند / بوده ام نعره زنان رقص کنان بر درشان

درباره سپندارمذگان بیشتر بدانید.

پیمان

گفتمش ای جان جان ساقیان بهر خدا / پر کنی پیمانه را و نشکنی پیمان خویش

پیمانه جام کرده پیمان من گرفته / من دامنش کشیده کای نوح روح دیده

کجا شد عهد و پیمان را چه کردی / امانت های چون جان را چه کردی

محمد

به هر شبی چو محمد به جانب معراج / براق عشق ابد را به زیر زین کشدا

اسم معراج نیز در بیت بالا آمده است. بررسی کامل: اسم محمد.

شاه معراج و پیک افلاکیست / خاک باشی بروید از تو نبات

به معراج برآیید چو از آل رسولید / رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید

دارا

اجزای درختان را چون میوه کند دارا / بنگر که چه مبدل شد آن چوب از آن چوبی

تا ز دارالملک دل برهم زند / ملک نوشروان و دارا ساعتی

پاکان

نامش ورقی بوده ملک ابد اندر وی / اسرار همه پاکان آن جا شفقی مانده ست

نامش ورقی بوده ملک ابد اندر وی / اسرار همه پاکان آن جا شفقی مانده ست

ای حسن تو دام جان پاکان / درماند یکی شکار برخیز

مهر پاکان درمیان جان نشان / دل مده الا به مهر دلخوشان

نوید

برنشین ای عزم و منشین ای امید / کز رسولانش پیاپی شد نوید

باز دست شاه را کرده نوید / از همه مردار ببریده امید

دو دو بیت بالا اسم امید هم آمده است و مولانا دو اسم نوید و امید را به زیبایی قافیه ابیات قرار داده. بررسی کامل: اسم نوید.

سروش

گلستان می شود عالم چو سروش می کند سیران / قیامت می شود ظاهر چو در اظهار می آید

پیش سروش چون خرامد خاک باش / چون گلش عنبر فشاند باد باش

شهاب

شهاب آتش ما زنده بادا / چو القاب شهاب سهروردی

زهره کی بود یا عطارد یا شهاب / کو برون آید به پیش آفتاب

کیان

تا سخن های کیان رد کرده ای / تا کیان را سرور خود کرده ای

بگویمت که از این ها کیان برون آیند / شنودم از تکشان بانگ ژغرغ خلخال

راضی شدی که بیش نجویی زیان ما / این از پی رضای کیان می کنی مکن

بررسی کامل: اسم کیان.

یوسف

ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما / ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما

 

کیوان

کار را بگذار می را بار کن بر اسب جام / تا ز کیوان بگذرد این کار و بارت ساقیا

کعبه چو آمد سوی من جانب کعبه نروم / ماه من آمد به زمین قاصد کیوان نشوم

من چو از خورشید کیوان ذره ام / ذره ذره سوی کیوان می روم

کیوان از جمله اسم های ایرانی در منظومه شمسی است.

هاتف

گر تو بی تقلید ازین واقف شوی / بی نشان از لطف چون هاتف شوی

چون بگذری ای عارف زین آب و گل ناشف / زان سو مثل هاتف بی نام و نشان برگو

عارف

ای عارف عاشق این غزل گو / کت عشق ز عاشقان گزیده ست

چو عارف را و عاشق را به هر ساعت بود عیدی / نباشد منتظر سالی که تا ایام عید آید

شهریار

آن شهریار اعظم بزمی نهاد خرم / شمع و شراب و شاهد امروز رایگانست

رسم نو بین که شهریار نهاد / قبله مان سوی شهر یار نهاد

آید هر دم رسول از طرف شهر یار / با فرح وصل دوست با قدح شهریار

یاران

بر پرده های دنیا بسیار رقص کردیم / چابک شوید یاران مر رقص آن جهان را

ای ابر خوش باران بیا وی مستی یاران بیا / وی شاه طراران بیا مستان سلامت می کنند

چه یاری یابد از یاران همدل / کسی کز جان شیرین گشت تنها

فرخ

آن شه فرخ رخ بی مثل را / آن مه دریادل جانانه را

برآمد زعفران فرخ نشان عاشقان بر رخ / بر او بخشود و گل گفت اه که این مسکین چه زار آمد

بگشا نقاب از رخ که رخ تو است فرخ / تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم

کامیار

مرحبا ای جان باقی پادشاه کامیار / روح بخش هر قران و آفتاب هر دیار

اسم دیار هم در بیت بالا آمده است و مولوی در جای دیگر می فرماید:

ور ریاضت آیدت بی اختیار / سر بنه شکرانه ده ای کامیار

پس نکو گفت آن حکیم کامیار / که تو طفلی خانه پر نقش و نگار

بررسی کامل: اسم کامیار.

خسرو

ای خسرو مه وش بیا ای خوشتر از صد خوش بیا / ای آب و ای آتش بیا ای در و ای دریا بیا

من دوش گفتم عشق را ای خسرو عیار ما / سر درمکش منکر مشو تو برده ای دستار ما

دیدم آن شاه را آن شه آگاه را / گفتم این شاه کیست خسرو و سلطان کیست

بامداد

ز بامداد سعادت سه بوسه داد مرا / که بامداد عنایت خجسته باد مرا

از بامداد روی تو دیدن حیات ماست / امروز روی خوب تو یا رب چه دلرباست

پرده دل می زند زهره هم از بامداد / مژده که آن بوطرب داد طرب ها بداد

هر روز بامداد درآید یکی پری / بیرون کشد مرا که ز من جان کجا بری

دیار

گل از نسرین همی پرسد که چون بودی در این غربت / همی گوید خوشم زیرا خوشی ها زان دیار آمد

با نگار خویش باش و خوب خوب اندیش باش / از دو عالم بیش باش و در دیار خویش باش

بررسی کامل: اسم دیار.

کامران

تو ببخشا بر کسی کاندر جهان / شد حسود آفتاب کامران

هر زمانی که شدی تو کامران / آن دم خوش را کنار بام دان

جانشان بخش و ز خودشان هم مران / کام شیرین تو اند ای کامران

گردآورنده اشعار: احمدرضا سلیمی.

شعر های عاشقانه دیگر از مولوی

زیباترین شعرهای مولانا که می تونی به عشقت بگی! ❤️

 1. تو آن نوری که دوزخ را به آب خود بمیرانی / مرا در دل چنین سوزی و محروری روا داری
 2. در روز خوشی همه جهان یار تواند / یارِ شب غم نشان کسی کم دادست
 3. اندر دل من درون و بیرون همه او است /اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست
 4. جان من و جان تو بسته ست به همدیگر / همرنگ شوم از تو گر خیر بود گر شر
 5. چون ترا دیدم محالم حال شد / جان من مستغرق اجلال شد
اسامی دخترانه در مولوی
اسم در اشعار مولانا

اسم شما هم در اشعار مولوی

نام شما هم در اشعار مولانا آمده است؟ اگر بله در قسمت نظرات بنویسید.

توجه: ابیات نوشته شده، نمونه هایی انتخابی از اشعار مولوی هستند. برای مثال ممکن است یک اسم بیش از دو بار در اشعار مولانا آمده باشد و ما فقط دو بیت را به عنوان نمونه اینجا قرار دادیم.

اسم آروید

معنی اسم آروید

آروید

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم آروید در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم آروید

معنی آروید

آروید به چه معناست؟ Arvid Name Meaning

اسم آروید در منابع معتبر فارسی نیامده و معنا نشده است اما برخی این اسم پسرانه را ترکیب “آر” + “وید” می دانند. بر این اساس تعبیر می کنند که آروید یعنی دانش آریایی. گرچه خود واژه “آر” و هم چنین “وید” در منابع موثق فارسی، “آریایی” و “دانش” معنی نشده اند. اما با اغماض اگر اسم آرويد را از اسم های پسر با آر بدانیم، می توان این نام را دانش و خرد آریایی یا مجازا عالم، خردمند و دانشمند ایرانی معنا کرد.

بر این اساس نام آرويد هم ریشه با اسم های ویدا و آوید هست که واژه اوستایی “وید” در معنی دانش، خرد و عقل را در خود دارند. پس شاید بتوان گفت آروید یک اسم پسر اوستایی هست.

معنی آروید در انگلیسی و لاتین (به خارجی)

در منابع انگلیسی زبان آروید Arvid نامی با ریشه اسکاندیناویایی (سوئدی، نروژی و دانمارکی) هست و به معنی درخت عقاب. در منبعی دیگر آروید را مردمی و دوست مردم معنی کرده که مشابه اسم الیار در ترکی (ایلیار در فارسی) هست. آروید اسم پسرانه نسبتا مرسوم در کشور های اسکاندیناوی می باشد.

ریشه اسم آروید

ریشه نام آروید را با توجه به توضیحات بالا می توان اوستایی و اسکاندیناویایی است. بد نیست بدانید بهتر است زبان مردم منطقه اسکاندیناوی را دو گروه زبانی زبان‌های ژرمنی شمالی، از خانوادهٔ زبان‌های هندواروپایی، و زبان‌های سامی اورالی تشکیل می دهد.

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم آروید را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

اسم بهامین

معنی اسم بهامین

بهامین

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم بهامین در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم بهامین

معنی بهامین

بهامین به چه معناست؟ Bahamin Name Meaning

بهامین یعنی: بهار، فصل بهار. بهار نماد نو شدن، تازگی، طراوت، شروع تازه و زندگی است و این ها همگی مفاهیم مثبت در این واژه و نام بهامین است. بهامين به نوعی اسم پسرانه معادل نام دخترانه بهار است. اسم بهامین نامی با فراوانی کم و خوش آوا هست که می تواند نامی مناسب برای پسران به خصوص پسران متولد فصل بهار و پسران فروردینی باشد.

ریشه اسم بهامین

ریشه نام بهامین فارسی است و یک نام ایرانی اصیل محسوب می شود. پیشنهادی می کنیم اسم های مناسب فصل بهار را نیز ببینید.

معنی اسم بهامین
معنی و ریشه اسم بهامین

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم بهامین را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

آیسام

معنی اسم آیسام

آیسام

معنی، ریشه و فراوانی (تعداد) اسم آیسام در ثبت احوال ایران

همه چیز درباره اسم آیسام

معنی آیسام

آیسام به چه معناست؟ Aysam Name Meaning

آیسام یعنی: مجازا یعنی زیبای مقدس؛ از ترکیب “آی” به معنی ماه در ترکی و “سام” به معنی آتش (مظهر پاکی در ایران باستان). می توان اسم آيسام را ماه مقدس، ماه پاک، ماه آتشین و زیبای پاک نیز معنی کرد. معنی سام را حتما ببینید. سام در اسامی ایرانی زیادی کاربرد دارد.

ریشه اسم آیسام

ریشه نام آیسام ترکی – فارسی است.

معنی آیسام
معنی و ریشه اسم آیسام

❤️ در ادامه بررسی کامل اسم آیسام را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

اسم نیکان دختر یا پسر؟

نیکان اسم دختر یا پسر؟

اسم نیکان پسرانه است یا دخترانه؟

سوالی است که در چند روز اخیر به مراتب از ما پرسیده شد، و دلیلش پخش سریالی با نام نیکان از شبکه ۳ تلویزیون (صدا و سیما) هست. بیشتر دوستانی که این شک برایشان پیش آمده بود، پیش از پخش این سریال یقین داشتند که نیکان نام پسر هست و وجود شخصیت دختر با اسم نيكان در این سریال این شک و شبهه را به وجود آورده است.

چرا نام نيكان در سریال روی دختر است؟

با پخش سریال نیکان از صدا و سیما سیل پیام های پدر و مادرهایی که اسم فرزند پسرشان نیکان هست سمت ما جاری شد:

 • چرا در سریال نیکان، اسم دختر نوجوان، نیکان هست؟
 • اسم نیکان مگر پسرانه نیست؟ چرا در این سریال برای دختر انتخاب شده؟
 • نویسنده سریال نیکان نمی دانسته که نیکان اسم پسره؟
 • کارگردان فیلم یا سایر عوامل تحقیق درباره انتخاب اسم نداشته اند؟!
 • و …

سوالاتی از این قبیل که در پست اختصاصی مربوط به اسم نیکان در وبسایت مون و همچنین اینستاگرام نام فارسی به کرات از ما پرسیده شد…

درباره سریال نیکان

نویسندگان مجموعه تلویزیونی سریال نیکان “نسیم محمدی فارسانی” و “نسیم سیفی‌ پور” هستند، “کامران مجیدی” تهیه کننده و “علی سراهنگ” کارگردان آن است. داستان سریال نيكان درباره دختر نوجوانی به نام “نیکان” (!) است که با چالش های مختلفی در زندگی خود روبرو می شود…

نيكان نام دختر یا پسر؟

همانطور که خیلی سال پیش، به وضوح روی وبسایت مون، چه در قسمت اسم پسر با ن و چه در پست اختصاصی اسم نیکان اعلام کرده بودیم، نیکان یک نام پسرانه است و حتی اسم مشترک بین دختر و پسر نیست.

نيكان، اسمی که سال ها برای پسر انتخاب می شده، حالا به دلیل اطلاعات کم سازندگان یک سریال تلویزیونی، علاوه بر اینکه برای خیلی ها ایجاد ناراحتی کرده، ممکن است افراد با اطلاعات کمتر را در صدد انتخاب این اسم برای فرزند دخترشان کند.

نیکان اسم دختر یا پسر
معنی و جنسیت اسم نیکان ثبت احوال ایران

اسم نیکان در ثبت احوال ایران

نيكان در ثبت احوال ایران نیز نامی پسرانه معرفی شده است و به ثبت می رسد. فراوانی اسم پسرانه نیکان در ثبت احوال حدود ۹۵۰۰ نفر اعلام شده است. نام نیکان در ثبت احوال سال ها برای فرزند پسر انتخاب شده است. مگر اینکه افراد با اطلاعات کمتر پس از دیدن این سریال به ثبت احوال مراجعه نمایند و با استناد به سریال نیکان که از صدا و سیما پخش می شود، درصدد ثبت این نام برای فرزند دختر خود بر آیند.

بی شک هم این اتفاق کم تاثیر بر انتخاب نام پدر مادر های آینده نخواهد بود. همانطور که سال ها قبل درباره تاثیر رسانه ها بر انتخاب اسم صحبت کرده بودیم. اتفاقی که برای اسم ستایش، اسم رستا یا … افتاد و با شنیده شدن بیشتر این نام، تمایل افراد جامعه برای انتخاب این نام ها بسیار زیاد شد و سبب بالا رفتن فراوانی اسم های ستایش، رستا و خیلی نام های دیگر در ایران شد.

نظرسنجی: نیکان اسم دختره یا پسره؟

به نظر شما اسم نیکان دخترانه هست یا پسرانه؟ حتما در قسمت نظرات دیدگاه خود را درباره جنسیت نام نيكان بنویسید.

اسم های محبوب پسر در آمریکا

محبوب ترین اسم های پسرانه در آمریکا

اسامی محبوب پسر در آمریکا

محبوب ترین نام های پسرانه در ایالات متحده برای سال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳

لیست اسم های محبوب پسرونه در امريكا (۲۰ نام محبوب در کشور آمريكا) را در ادامه خواهید دید که برای نامگذاری فرزند پسر بیشتر انتخاب شده اند و عبارت اند از:

 1. لیام Liam
 2. نُوآ (نوح) Noah
 3. اولیور Oliver
 4. الیجا (ایلیا) Elijah
 5. ویلیام William
 6. جیمز James
 7. بنجامین (بنیامین) Benjamin
 8. لوکاس Lucas
 9. هنری Henry
 10. الکساندر (اسکندر) Alexander
 11. میسن (میسون) Mason
 12. ایتن (اتان) Ethan
 13. جکسن (جکسون) Jackson
 14. سباسچن (سباستین) Sebastian
 15. آیدن Aiden
 16. متیو Matthew
 17. سمیوئل (ساموئل) Samuel
 18. دیوید (داود) David
 19. کارتر Carter
 20. جوزف (ژوزف) Joseph

توجه شود که این رتبه بندی ها بر اساس داده های ارائه شده توسط اداره تامین اجتماعی در سال ۲۰۲۲ ایالات متحده آمریکا بوده که نشان دهنده نام گذاری های انجام شده برای نوزادان متولد در آمریکا در سال  ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ هست. باید اضافه کنیم که محبوبیت نام ها در تمام دنیا سال به سال تغییر می کند، بنابراین این رتبه بندی ها ممکن است برای سال ۲۰۲۳ و سال های آینده متفاوت باشد. همانطور که لیست اسم های پسر سال ۱۴۰۱ با لیست اسم های پسر سال ۱۴۰۲ در ایران نیز تفاوت دارد.

تلفظ اسم های آمریکایی

در لیست بالا صورت فارسی برخی اسم ها را به دو شکل نوشته ایم. یکی تلفظ درست تر آن نام هست و دیگری (داخل پرانتز) تلفظ اسم هست که در ایران رایج تر هست.

اسم پسر ایرانی آمریکایی
اسامی محبوب پسر ایرانی امريكايي

اسم های پسر ایرانی آمریکایی

لیست اسم پسر امریکایی تایید در ثبت احوال ایران (اسم پسر خارجی مجاز در ثبت احوال)

در بین ۲۰ اسم محبوب پسرانه در آمریکا که در بالا ذکر شد ۶ اسم در ثبت احوال ایران نیز به ثبت می رسد که در ادامه به بررسی این اسامی بین المللی نیز می پردازیم.

لیام

لیام از جمله اسم های غیر ایرانی است که چند سالی است در ایران محبوب گشته و بر اساس استعلام تیم از ثبت احوال، از اسامی مورد تایید ثبت احوال ایران نیز هست. نام لیام به عقیده منابع خارجی مخفف Willam هست. بررسی کامل: اسم لیام.

الیجا (ایلیا)

اسم ایلیا در واقع صورت فارسی نام عبری الیجا Elijah هست که نامی نسبتا محبوب در دهه اخیر هم بوده و هست. چون کمتر برای نامگذاری انتخاب می شده و به اصطلاح یک اسم جدید پسر محسوب می شود. بررسی کامل: اسم ایلیا.

بنجامین (بنیامین)

اسم بنیامین در واقع صورت فارسی نام بنجامین Benjamin هست. اسمی که در ایران با شهرت خواننده ملقب به بنیامین (نام اصلی وی وحید هست) بیشتر در بین عوام شناخته شد. بررسی کامل: اسم بنیامین.

دیوید (داود)

داود (داوود) اسم پسرانه است که ریشه عبری دارد و در دهه ۴۰ و ۵۰ اسمی نسبتا پر تکرار در ایران هم بوده است. داود شکل فارسی نام David هست که سال هاست نامی پرکاربرد در آمریکا و انگلیس بوده و هست.

آیدن

آیدن در ایران مورد تایید ثبت احوال کشور هست به عنوان اسم ترکی پسر و جالب هست که آيدن Aiden در بین اسم های محبوب پسرانه در آمریکا رتبه ۱۵ را داشته است.

الکساندر (اسکندر)

اسکندر که برای ایرانیان یادآور شخصیت منفی که در پی کشورگشایی خود، به ایران نیز حمله کرد و تلفات و خسارات زیادی را برای ایرانیان باستان به بار آورد، در غرب شخصیتی محبوب و نامش نامی محبوب برای نامگذاری فرزند پسر است. اسکندر صورت فارسی نام الکساندر Alexander هست که گاها به صورت مخفف، Alex نیز برای نامگذاری در کشورهای غربی کاربرد دارد.

منابع: