معنی اسم مهتا

مهتا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مهتا در ثبت احوال ایران

معنی مهتا Mahta name meaning

مهتا یعنی: همتای ماه، زیبا و درخشان همچون ماه

ریشه اسم مهتا

ریشه نام مهتا فارسی است.

اسم مهتا در ثبت احوال ایران

فراوانی مهتا در ثبت احوال

تعداد اسم مهتا در ثبت احوال ۹۱۹۱ نفر است.

معنی مهتا در ثبت احوال

مهتا = ۱- همانند ماه، چون ماه؛ ۲- (به مجاز) زيبارو.

اسم های مشابه مهتا

اسم دختر که به مهتا بیاد

نام های دخترانه آناهیتا، هستی و بیتا از جمله اسم های دخترانه متناسب با مهتا هستند.

اسم پسر که به مهتا بیاد

نام های پسرانه مهیار و ماهان  از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام مهتا هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم مهتا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم مانا

مانا

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مانا در ثبت احوال ایران

معنی مانا Mana name meaning

مانا یعنی: ماندگار و پایدار.

ریشه اسم مانا

ریشه نام مانا فارسی است.

اسم مانا در ثبت احوال ایران

فراوانی مانا در ثبت احوال

تعداد اسم مانا در ثبت احوال ۴۶۲۵ نفر است.

معنی مانا در ثبت احوال

مانا = (صفت از ماندن) ۱- ماندني، پايدار؛ ۲- (در پهلوي) مانند و مانند بودن.

اسم های مشابه مانا

اسم دختر که به مانا بیاد

نام های دخترانه ملینا، نیلا و مارال  از جمله اسم های دخترانه متناسب با مانا هستند.

اسم پسر که به مانا بیاد

نام های پسرانه ماهور، نریمان و نیما از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام مانا هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم مانا چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟

معنی اسم مهیار

مهیار

معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم مهیار در ثبت احوال ایران

معنی مهیار Mahyar name meaning

مهیار یعنی: دوست و یاور ماه، ازشخصیتهای شاهنامه و همچنین نام زرگری در دوران بهرام گور پادشاه ساسانی.

ریشه اسم مهیار

ریشه نام مهیارفارسی است.

اسم مهیار در ثبت احوال ایران

فراوانی مهیار در ثبت احوال

تعداد اسم مهیار در ثبت احوال ۳۹۰۹۷ نفر است.

معنی مهیار در ثبت احوال

مهیار = ۱- (= ماهيار)، ( ماهيار؛ ۲- (اَعلام) ۱) پيرمردي مهمان نواز در روزگار بهرام گور؛ ۲) پهلوان ايراني كه نام او دو بار در گرشاسب نامه‌ي اسدي طوسي آمده، اول در جنگ اول گرشاسب با لشكر بهو، دوم در جنگ دوم گرشاسب با سالاران بهو؛ ۳) مهیار دیلمی: [قرن ۵ هجری] شاعر عرب زبان ایرانی، از شاگردان شریف‌رضی.

اسم های مشابه مهیار

اسم دختر که به مهیار بیاد

نام های دخترانه مهتا،ماندانا و مهرسا از جمله اسم های دخترانه متناسب با مهیار هستند.

اسم پسر که به مهیار بیاد

نام های پسرانه هورام، زانیار و  و مهرزاد  از جمله اسم های پسرانه متناسب با نام مهیار هستند.

اگر شما هم به دنبال متناسب ترین نام ها با معیار های مد نظر خود هستید قسمت مشاوره اسم را ببینید.

نظر شما درباره اسم مهیار چیست؟ آیا این نام را برای فرزند می پسندید؟