معنی اسم گیسو

گیسو معنی، ریشه و فراوانی تعداد اسم گیسو در ثبت احوال ایران و نام های مشابه معنی گیسو Gisou (Giso) name meaning گیسو یعنی: دختری با موهای بلند و زیبا. ریشه اسم گیسو ریشه نام گیسو فارسی است. در ادامه: اسم گیسو به انگلیسی. اسم پسر که به گیسو بیاد. هم خانواده اسم گیسو. اسم … ادامه خواندن معنی اسم گیسو